Các Giải Pháp Đầu Tư2018-07-31T04:03:00+00:00

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ

Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF)

Dành cho Nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao và mong muốn tối đa hóa lợi nhuận trong trung và dài hạn

Xem thêm

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh (VFF)

Dành cho Nhà đầu tư thận trọng với mức đầu tư an toàn cáo và lợi nhuận kỳ vọng ổn định

Xem thêm

Dịch vụ tư vấn và quản lý danh mục

VinaCapital sẽ xây dựng và quản lý danh mục đầu tư cho từng Nhà đầu tư riêng biệt theo từng mục tiêu cụ thể

Xem thêm

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM (VESAF)

Dành cho Nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao và mong muốn tối đa hóa lợi nhuận trong trung và dài hạn

Xem thêm

Quy trình đầu tư

Chú thích:

1. Chứng chỉ Quỹ: là chứng khoán do Công ty Quản lý Quỹ đại diện cho Quỹ phát hành

2. Quỹ mở: là Quỹ đại chúng mà Chứng Chỉ Quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của Nhà đầu

Lợi ích đầu tư

VÌ SAO TÔI NÊN CHỌN ÐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ?

Lợi ích đầu tư

VÌ SAO TÔI NÊN CHỌN ÐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ?

Tư vấn miễn phí