Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF)2018-10-16T11:03:57+00:00

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINAWEALTH (VEOF)

Giới thiệu

VEOF là Quỹ đầu tư cổ phiếu được quản lý chủ động chuyên đầu tư cổ phiếu niêm yết của Việt Nam và được thiết kế để phù hợp với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Dành cho Nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao, mong muốn tối đa hóa lợi nhuận trong trung và dài hạn.

HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA QUỸ

15,559 0.34% tại ngày 02/10/2018

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của VEOF là tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư thông qua việc tăng giá trị vốn và tỷ suất cổ tức từ các tài sản được đầu tư ban đầu. Người quản lý quỹ sẽ đầu tư vào một danh mục đầu tư đa dạng gồm các công ty được niêm yết nhằm giảm thiểu rủi ro nhưng vẫn đạt được mục tiêu đầu tư.

Chiến lược đầu tư

  • Chiến lược đầu tư giá trị và tăng trưởng
  • Tập trung vào cổ phiếu niêm yết có vốn hóa lớn và vừa
  • Đa dạng hóa đầu tư
  • Tập trung vào doanh nghiệp có chỉ số phân tích tốt và tiềm năng tăng trưởng cao

Thông tin chung

Thông tin Diễn giải
Hình thức quỹ Quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của UBCK NN VN
Phương pháp đầu tư Đầu tư năng động và tuân thủ theo Luật pháp Việt Nam
Mục tiêu Gia tăng giá trị đầu tư thông qua nắm giữ trung hạn và dài hạn các khoản đầu tư và đạt mức sinh lời cao hơn chỉ số VN Index.
Giá trị đầu tư tối thiểu – Linh hoạt (VinaFlex): 2.000.000 đồng
Biểu phí Phần phí mua:
– 0% áp dụng cho tất cả sản phẩm, chương trình đầu tưPhần phí bán:
– Linh hoạt (VinaFlex): 2.5% giá trị đăng ký bán nếu thời gian nắm giữ CCQ dưới 1 năm, 1% trên 1 năm
Danh mục mục tiêu Cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các tài sản đầu tư được phép khác
Tần suất giao dịch Hàng tuần vào thứ ba và thứ năm (trừ ngày nghỉ và ngày lễ)
Tổ chức lưu ký, giám sát, Quản trị Quỹ và Đại lý chuyển nhượng Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

Thông tin chung

Quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của UBCK NN VN

Đầu tư năng động và tuân thủ theo Luật pháp Việt Nam

Gia tăng giá trị đầu tư thông qua nắm giữ trung hạn và dài hạn các khoản đầu tư và đạt mức sinh lời cao hơn chỉ số VN Index.

– Linh hoạt (VinaFlex): 2.000.000 đồng

Phần phí mua:
– 0% áp dụng cho tất cả sản phẩm, chương trình đầu tư

Phần phí bán:
– Linh hoạt (VinaFlex): 2.5% giá trị đăng ký bán nếu thời gian nắm giữ CCQ dưới 1 năm, 1% trên 1 năm

Cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các tài sản đầu tư được phép khác

Hàng tuần vào thứ ba và thứ năm (trừ ngày nghỉ và ngày lễ)

Ernst & Young Việt Nam

Quy trình đầu tư

Chú thích:

1. Chứng chỉ Quỹ: là chứng khoán do Công ty Quản lý Quỹ đại diện cho Quỹ phát hành

2. Quỹ mở: là Quỹ đại chúng mà Chứng Chỉ Quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của Nhà đầu

Lợi ích đầu tư

VÌ SAO TÔI NÊN CHỌN ÐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ?

Tư vấn miễn phí

Điện thoại

(84) 28 38 27 85 35

Hotline

1900 636553

Các sản phẩm khác có thể bạn quan tâm

Quỹ đầu tư Trái Phiếu Bảo Thịnh (VFF)

Dành cho Nhà đầu tư thận trọng với mức đầu tư an toàn cao và lợi nhuận kỳ vọng ổn định

Dịch vụ Quản Lý Danh Mục Đầu Tư và Tư Vấn Đầu Tư

VinaCapital sẽ xây dựng và quản lý danh mục đầu tư cho từng Nhà đầu tư riêng biệt theo từng mục tiêu cụ thể

Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam (VESAF)

Dành cho Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư với số vốn lớn và thời gian nắm giữ dài hạn