Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam (VESAF)2018-10-24T07:51:36+00:00

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM (VESAF)

Giới thiệu

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam (“VESAF”) là quỹ mở được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam với mục tiêu mang lại lợi nhuận tối ưu trong trung và dài hạn cho nhà đầu tư.

HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA QUỸ

Mục tiêu và chiến lược đầu tư

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VESAF là tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp tốt với triển vọng tăng trưởng cao và bền vững đồng thời có mức định giá hấp dẫn trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm mang lại lợi nhuận tối ưu trong trung và dài hạn cho nhà đầu tư.

Chiến lược đầu tư của Quỹ VESAF được xây dựng phù hợp theo từng thời kỳ nhằm đạt được mục tiêu đầu tư của Quỹ dựa vào phân tích, đánh giá kinh tế vĩ mô, yếu tố thị trường, chu kỳ kinh tế. Chiến lược đầu tư của Quỹ VESAF là đầu tư vào:

  • Cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và vừa có tiềm năng tăng trưởng cao hoặc có tính đột phá, dẫn dắt trong ngành
  • Cổ phiếu đang bị định giá thấp
  • Cổ phiếu mà ở đó có sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư nước ngoài
  • Cổ phiếu có lợi tức cao, ổn định
Thông tin Diễn giải
Cấu trúc Quỹ mở hoạt động theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (“SSC”)
Thành lập tại Việt Nam
Chiến lược Phân tích cơ bản và đầu tư lâu dài ở Việt Nam
Tỷ lệ giới hạn đầu tư nước ngoài Không giới hạn
Ngày phát hành/ mua lại Thứ Ba hàng tuần. Thời điểm đóng sổ lệnh là 10h30 Sáng Thứ Hai, giờ Việt Nam.
Chính sách định giá Giá trị tài sản ròng – Net Asset Value (“NAV”)
Tần suất định giá Hàng tuần
Tiền tệ định giá Đồng Việt Nam (VNĐ)
Công ty quản lý Quỹ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
Ngân hàng giám sát và lưu ký Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)
Đơn vị kiểm toán PwC Vietnam
Đại lý phân phối Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ VinaCapital
Chương trình đầu tư VinaFii
Đối tượng mục tiêu Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư với số vốn lớn và thời gian nắm giữ dài hạn
Giá phát hành lần đầu 10.000VND/đơn vị quỹ (~USD 0,44)
Giá phát hành tại các kỳ giao dịch sau khi Quỹ thành lập Giá trị tài sản ròng trên một Đơn vị Quỹ tại ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ
Đầu tư tối thiểu 100.000.000 VND (~USD 4.425)
Số lượng đơn vị quỹ đăng ký bán tối thiểu 10 đơn vị quỹ
Phí quản lý 1,75% hàng năm
Phí phát hành – 2% áp dụng cho giá trị đăng ký mua dưới 2.000.000.000 đồng
– 0% áp dụng cho giá trị đăng ký mua từ 2.000.000.000 đồng trở lên
Phí mua lại 0%

Điều khoản chính

Quỹ mở hoạt động theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (“SSC”)

Việt Nam

Phân tích cơ bản và đầu tư lâu dài

Thứ Ba hàng tuần. Thời điểm đóng sổ lệnh là 10h30 Sáng Thứ Hai, giờ Việt Nam.

Giá trị tài sản ròng – Net Asset Value (“NAV”)

Đồng Việt Nam (VNĐ)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)

Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Cách thức đầu tư

Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư với số vốn lớn và thời gian nắm giữ dài hạn

10.000VND/đơn vị quỹ (~USD 0,44)

Giá trị tài sản ròng trên một Đơn vị Quỹ tại ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ

100.000.000 VND (~USD 4.425)

1,75% hàng năm

– 2% áp dụng cho giá trị đăng ký mua dưới 2.000.000.000 đồng
– 0% áp dụng cho giá trị đăng ký mua từ 2.000.000.000 đồng trở lên

Quy trình đầu tư

Chú thích:

1. Chứng chỉ Quỹ: là chứng khoán do Công ty Quản lý Quỹ đại diện cho Quỹ phát hành

2. Quỹ mở: là Quỹ đại chúng mà Chứng Chỉ Quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của Nhà đầu

Lợi ích đầu tư

VÌ SAO TÔI NÊN CHỌN ÐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ?

Tư vấn miễn phí

Điện thoại

(84) 28 38 27 85 35

Hotline

1900 636553

Các sản phẩm khác có thể bạn quan tâm

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh (VFF)

Dành cho Nhà đầu tư thận trọng với mức đầu tư an toàn cáo và lợi nhuận kỳ vọng ổn định

Dịch vụ Quản Lý Danh Mục Đầu Tư và Tư Vấn Đầu Tư

VinaCapital sẽ xây dựng và quản lý danh mục đầu tư cho từng Nhà đầu tư riêng biệt theo từng mục tiêu cụ thể

Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh (VEOF)

Dành cho Nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao, mong muốn tối đa hóa lợi nhuận trong trung và dài hạn