Hướng Dẫn Đầu Tư2018-08-30T08:51:41+00:00

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ

Các bước hướng dẫn mở tài khoản đầu tư

Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài đều có thể đầu tư vào quỹ. Để bắt đầu, Quý nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ (CCQ) mở tại tổ chức phân phối.

Hồ sơ mở tài khoản giao dịch bao gồm:

 • Nhà đầu tư trong nước: bản sao CMND và tài khoản ngân hàng để thanh toán.
 • Nhà đầu tư nước ngoài: bản sao hộ chiếu, bản sao giấy xác nhận mở tài khoản góp vốn đầu tư gián tiếp (IICA) và bản sao giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán (STC) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (STC).
 • Ngày giao dịch CCQ (ngày T) của Quỹ VFF và Quỹ VESAF: thứ 3 hàng tuần
 • Ngày giao dịch CCQ (ngày T) của Quỹ VEOF: thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
 • Thời điểm đóng sổ lệnh: trước 10h30 ngày T-1
 • Thời điểm công bố NAV: T+2
 • Quỹ KHÔNG NHẬN thanh toán bằng tiền mặt;
 • Tiền phải được chuyển từ tài khoản của Nhà đầu tư hoặc từ tài khoản của người ủy quyền hợp lệ;
 • Phí ngân hàng (nếu có) cần đảm bảo không ảnh hưởng đến số tiền đăng ký mua thực tế.

– Thông tin chi tiết để chuyển khoản tiền mua chứng chỉ quỹ VFF, bao gồm:

 • Tên người thụ hưởng : VFF
 • Số tài khoản : 90193748004
 • Tại Ngân Hàng : Ngân hàng STANDARD CHARTERED
 • Số tiền : VND: ……………………………
 • Nội dung ghi khi chuyển tiền : [Tên Nhà Đầu Tư] – [Số Tài khoản giao dịch] – Mua CCQ VFF

– Thông tin chi tiết để chuyển khoản tiền mua chứng chỉ quỹ VEOF, bao gồm:

 • Tên người thụ hưởng : VEOF
 • Số tài khoản : 90228298404
 • Tại Ngân Hàng : Ngân hàng STANDARD CHARTERED
 • Số tiền : VND…………………………………………
 • Nội dung ghi khi chuyển tiền: [Tên Nhà Đầu Tư] – [Số tài khoản giao dịch] – Mua CCQ VEOF
 • Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ trước khi mua chứng chỉ quỹ và nên chú ý tới phí và lệ phí khi giao dịch chứng chỉ quỹ;
 • Chứng chỉ quỹ không phải là chứng chỉ tiền gửi, công cụ chuyển nhượng hoặc giấy tờ có giá theo quy định trong lĩnh vực ngân hàng hoặc các công cụ nợ có thu nhập cố định hoặc lợi nhuận trên khoản đầu tư được đảm bảo;
 • Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán có tính chất đặc thù khác với cổ phiếu do các công ty niêm yết phát hành. Do đó, nhà đầu tư cần phân tích, đánh giá và hiểu các đặc trưng của CCQ trước khi quyết định đầu tư;
 • Giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ sẽ biến động tùy thuộc vào kết quả hoạt động và giá trị tài sản đầu tư của quỹ. Do đó, NAV trên mỗi CCQ cũng sẽ biến động và giá trị khoản đầu tư của nhà đầu tư theo đó sẽ biến động theo;
 • Các khoản đầu tư của quỹ có thể gặp các rủi ro sau: rủi ro thị trường, lạm phát, thanh khoản, tín dụng, hoạt động, chiến lược đầu tư và các loại rủi ro khác. Nhà đầu tư cần đọc kỹ thông tin chi tiết từng loại rủi ro và phương pháp quản trị rủi ro của Công ty quản lý Quỹ ghi rõ trong Bản cáo bạch.