Chuyên gia và đối tác của chúng tôi2018-12-24T06:41:47+00:00

CHUYÊN GIA VÀ ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

CHUYÊN GIA

Nhiều kinh nghiệm và thông thái

Đội ngũ của VinaCapital bao gồm những chuyên gia với hơn 50 năm kinh nghiệm cộng gộp về quản lý quỹ đầu tư luôn đặt lợi ích của của nhà đầu tư lên hàng đầu.

Ông Don Lâm
Ông Don Lâm
Người đồng sáng lập, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital & Thành Viên Hội Đồng Đầu Tư Công ty Quản lý Qũy VinaCapital
Ông Andy Hồ
Ông Andy Hồ
Trưởng Bộ Phận Đầu Tư Tập đoàn VinaCapital & Chủ Tịch Hội Đồng Đầu Tư Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital
Ông Brook Taylor
Ông Brook Taylor
Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital & Giám đốc Tác nghiệp Tập đoàn VinaCapital

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI