Tìm Hiểu Về Quỹ Mở2018-08-30T08:54:30+00:00

TÌM HIỂU VỀ QUỸ MỞ

Quỹ mở là một hình thức đầu tư phổ biến và hiện đại trên thế giới, phù hợp với nhiều nhà đầu tư và có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn của mình. Hãy tìm hiểu thêm về hình thức đầu tư này!

QUỸ MỞ LÀ GÌ VÀ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Hãy tìm hiểu qua video này.

Nhà đầu tư nói về Quỹ Mở?

Phạm Quang Duy
Nhà đầu tư Chương trình VinaSave

Nguyễn Kim Phi Anh
Nhà đầu tư Quỹ cổ phiếu VEOF

Nguyễn Phước Tôn Nữ Thùy Trang
Nhà đầu tư Quỹ Cổ phiếu VEOF

Các văn bản pháp luật quy định hoạt động của Quỹ mở và công ty quản lý quỹ

Chúng tôi xin hệ thống lại hệ thống văn bản pháp luật quy định mọi hoạt động của VinaCapital và các quỹ do VinaCapital lập và quản lý cũng như mọi quỹ mở trên thị trường nhằm mục đích cung cấp đến NĐT cái nhìn toàn diện về khung pháp lý của ngành quỹ mở.

  1. Luật số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006: Luật Chứng khoán
  2. Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2006.
  3. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
  4. Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ.
  5. Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011: Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở.
  6. Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012: Thông tư hướng dẫn về thành lập, tổ chức, và hoạt động của công ty quản lý quỹ.