Thay đổi Tên miền truy cập Hệ thống giao dịch trực tuyến (MiO)

//Thay đổi Tên miền truy cập Hệ thống giao dịch trực tuyến (MiO)

Thay đổi Tên miền truy cập Hệ thống giao dịch trực tuyến (MiO)

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi Tên miền truy cập Hệ thống giao dịch trực tuyến (MiO)

Kính gửi Quý Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý Nhà đầu tư trong suốt thời gian qua. Nhằm tạo sự thuận tiện hơn cho Nhà đầu tư trong việc truy cập hệ thống giao dịch trực tuyến (MiO), vì thế VinaCapital xin thông báo việc chính thức thay đổi tên miền đăng nhập của chúng tôi từ ngày 10/12/2018, với chi tiết như sau:
  1. Tên miền đăng nhập:
Tên miền truy cập cũ Tên miền truy cập mới
https://mio.vinawealth.vn https://mio.vinacapital.com
  1. Cụ thể:
  • Từ ngày 10/12/2018, khi Quý Nhà đầu tư truy cập vào trang truy cập cũ, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang truy cập mới.
  • Việc thay đổi tên miền đăng nhập mới hoàn toàn không ảnh hưởng tới tài khoản và giao dịch của Quý Nhà đầu tư trên hệ thống truy cập trực tuyến (MiO).
VinaCapital luôn mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Quý Nhà đầu tư. Trong trường hợp Quý Nhà đầu tư cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới: Trân trọng, Tp.HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2018 Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Thái Thuận  
By |2018-12-07T11:51:46+00:00December 7th, 2018|Kiến thức|0 Comments

Leave A Comment