Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF)2019-08-14T09:59:46+00:00

Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF)

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng trung và dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho Nhà Đầu Tư thông qua đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững, các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các tài sản có thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt. Tỷ trọng phân bổ tài sản đầu tư thực tế có thể sẽ dao động tùy vào diễn biến của thị trường và các cơ hội đầu tư của Quỹ vào từng thời điểm.

Quỹ VIBF có mức rủi ro trung bình, và giá trị của quỹ sẽ biến động theo thị trường chứng khoán, bao gồm cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức sinh lời trung bình và ổn định, có ý định đầu tư trung và dài hạn.

Thông tin quỹ VIBF

Hình thức quỹ Quỹ mở cân bằng hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập 02/07/2019
Số tiền đầu tư tối thiểu 2.000.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ Thứ Năm hàng tuần
Phí quản lý 1,75% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ)
Phí: 1,5%
0 1 năm 2 năm >2 năm
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi) Lệnh Chuyển Đổi đầu tiên mỗi năm (từ 1/1 đến 31/12 hàng năm): 0,0% Các Lệnh Chuyển Đổi sau trong năm: 0,50%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả
hoạt động quỹ

(Đang cập nhật)

Mức sinh lời của quỹ

Từ đầu năm 2019
0,6%

Giá trị NAV/CCQ (VNĐ)

Tại ngày 15/08/2019
10.060
Cao nhất 52 tuần
10.060
Thấp nhất 52 tuần
9.983

Thông tin quỹ VIBF

Hình thức quỹ
Quỹ mở cân bằng hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập
02/07/2019
Số tiền đầu tư tối thiểu
2.000.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ
Thứ Năm hàng tuần
Phí quản lý
1,75% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua)
0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ)
Phí: 1,5%
0 1 năm 2 năm >2 năm
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi)
Lệnh Chuyển Đổi đầu tiên mỗi năm
(từ 1/1 đến 31/12 hàng năm): 0,0%
Các Lệnh Chuyển Đổi sau trong năm: 0,50%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả
hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Từ đầu năm 2019
0,6%

Giá trị NAV/CCQ (VNĐ)

Tại ngày 15/08/2019
10.060
Cao nhất 52 tuần
10.060
Thấp nhất 52 tuần
9.983