Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF)2021-04-05T07:18:36+00:00

Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF)

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng trung và dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho Nhà Đầu Tư thông qua đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững, các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các tài sản có thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt. Tỷ trọng phân bổ tài sản đầu tư thực tế có thể sẽ dao động tùy vào diễn biến của thị trường và các cơ hội đầu tư của Quỹ vào từng thời điểm.

Quỹ VIBF có mức rủi ro trung bình, và giá trị của quỹ sẽ biến động theo thị trường chứng khoán, bao gồm cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức sinh lời trung bình và ổn định, có ý định đầu tư trung và dài hạn.

Thông tin quỹ VIBF

Hình thức quỹ Quỹ mở cân bằng hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập 02/07/2019
Số tiền đầu tư tối thiểu 2.000.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ thứ Năm hàng tuần
Phí quản lý 1,75% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ)
Phí: 1,5%
0 1 năm 2 năm >2 năm
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi) 0,00%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả

hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Thay đổi so với đầu năm %
2020
12.67%
2019
0,05%

Giá trị NAV (VNĐ)

NAV/CCQ tại ngày

NAV/CCQ Cao nhất
2021

NAV/CCQ Thấp nhất
2021

20210616-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 17, 2021
20210609-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 10, 2021
20210602-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 04, 2021
20210526-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 28, 2021
20210517-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 21, 2021
20210512-vibf-changes-of-nav-weekly-report.xlsx May 14, 2021
20210505-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 07, 2021
20210428-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 04, 2021
20210420-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 22, 2021
20210414-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 16, 2021
20210407-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 08, 2021
20210331-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 02, 2021
20210324-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 25, 2021
20210317-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 19, 2021
20210310-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 11, 2021
20210303-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 05, 2021
20210224-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 26, 2021
20210217-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 19, 2021
20210210-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 17, 2021
20210203-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 05, 2021
20210127-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 29, 2021
20210120-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 22, 2021
20210113-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 15, 2021
20210105-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 07, 2021
20201230-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 31, 2020
20201230-vibf-nav-weekly-report December 31, 2020
20201223-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 25, 2020
20201223-vibf-nav-weekly-report December 25, 2020
20201216-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 18, 2020
20201216-vibf-nav-weekly-report December 18, 2020
20201209-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 10, 2020
20201209-vibf-nav-weekly-report December 10, 2020
20201202-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 04, 2020
20201202-vibf-nav-weekly-report December 04, 2020
20201125-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 30, 2020
20201118-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 20, 2020
20201118-vibf-nav-weekly-report November 20, 2020
20201111-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 13, 2020
20201111-vibf-nav-weekly-report November 13, 2020
20201104-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 06, 2020
20201104-vibf-nav-weekly-report November 06, 2020
20201028-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 30, 2020
20201028-vibf-nav-weekly-report October 30, 2020
20201021-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 23, 2020
20201021-vibf-nav-weekly-report October 23, 2020
20201014-vibf-nav-weekly-report October 16, 2020
20201014-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 16, 2020
20201007-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 09, 2020
20201007-vibf-nav-weekly-report October 09, 2020
20200930-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 02, 2020
20200930-vibf-nav-weekly-report October 02, 2020
20200923-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 25, 2020
20200923-vibf-nav-weekly-report September 25, 2020
20200916-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 18, 2020
20200916-vibf-nav-weekly-report September 18, 2020
20200909-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 11, 2020
20200909-vibf-nav-weekly-report September 11, 2020
20200901-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 04, 2020
20200901-vibf-nav-weekly-report September 04, 2020
20200826-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 28, 2020
20200826-vibf-nav-weekly-report August 28, 2020
20200819-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 21, 2020
20200819-vibf-nav-weekly-report August 21, 2020
20200812-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 14, 2020
20200812-vibf-nav-weekly-report August 14, 2020
20200805-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 07, 2020
20200805-vibf-nav-weekly-report August 07, 2020
20200729-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 31, 2020
20200729-vibf-nav-weekly-report July 31, 2020
20200722-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 24, 2020
20200722-vibf-nav-weekly-report July 24, 2020
20200715-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 17, 2020
20200715-vibf-nav-weekly-report July 17, 2020
20200708-vibf-nav-weekly-report July 10, 2020
20200708-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 10, 2020
20200701-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 03, 2020
20200701-vibf-nav-weekly-report July 03, 2020
20200624-vibf-nav-weekly-report June 26, 2020
20200624-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 26, 2020
20200617-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 19, 2020
20200617-vibf-nav-weekly-report June 19, 2020
20200611-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 12, 2020
20200611-vibf-nav-weekly-report June 12, 2020
20200603-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 05, 2020
20200603-vibf-nav-weekly-report June 05, 2020
20200527-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 29, 2020
20200527-vibf-nav-weekly-report May 29, 2020
20200520-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 22, 2020
20200520-vibf-nav-weekly-report May 22, 2020
20200513-vibf-nav-weekly-report May 15, 2020
20200513-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 15, 2020
20200506-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 08, 2020
20200506-vibf-nav-weekly-report May 08, 2020
20200429-vibf-nav-weekly-report May 04, 2020
20200429-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 04, 2020
20200422-vibf-nav-weekly-report April 27, 2020
20200422-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 27, 2020
20200415-vibf-nav-weekly-report April 21, 2020
20200415-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 21, 2020
20200408-vibf-nav-weekly-report April 13, 2020
20200408-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 13, 2020
20200401-vibf-nav-weekly-report April 07, 2020
20200401-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 07, 2020
20200325-vibf-nav-weekly-report March 31, 2020
20200325-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 31, 2020
20200318-vibf-nav-weekly-report March 24, 2020
20200318-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 24, 2020
20200311-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 16, 2020
20200311-vibf-nav-weekly-report March 16, 2020
20200304-vibf-nav-weekly-report March 09, 2020
20200304-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 09, 2020
20200226-vibf-nav-weekly-report February 28, 2020
20200226-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 28, 2020
20200219-vibf-nav-weekly-report February 24, 2020
20200219-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 24, 2020
20200212-vibf-nav-weekly-report February 17, 2020
20200212-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 17, 2020
20200205-vibf-nav-weekly-report February 11, 2020
20200205-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 11, 2020
20200129-vibf-nav-weekly-report February 04, 2020
20200129-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 04, 2020
20200122-vibf-nav-weekly-report February 04, 2020
20200122-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 04, 2020
20200108-vibf-nav-weekly-report January 13, 2020
20200108-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 13, 2020
20191231-vibf-nav-weekly-report January 06, 2020
20191231-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 06, 2020
20191225-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 30, 2019
20191225-vibf-nav-weekly-report December 30, 2019
20191218-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 23, 2019
20191218-vibf-nav-weekly-report December 23, 2019
20191211-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 16, 2019
20191211-vibf-nav-weekly-report December 16, 2019
20191204-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 09, 2019
20191204-vibf-nav-weekly-report December 09, 2019
20191127-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 02, 2019
20191127-vibf-nav-weekly-report December 02, 2019
20191120-vibf-nav-weekly-report November 22, 2019
20191120-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 22, 2019
20191113-vibf-nav-weekly-report November 18, 2019
20191113-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 18, 2019
20191106-vibf-nav-weekly-report November 11, 2019
20191106-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 11, 2019
20191030-vibf-nav-weekly-report November 04, 2019
20191030-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 04, 2019
20191023-vibf-nav-weekly-report October 25, 2019
20191023-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 25, 2019
20191009-vibf-nav-weekly-report October 11, 2019
20191009-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 11, 2019
20191002-vibf-nav-weekly-report October 07, 2019
20191002-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 07, 2019
20190925-vibf-nav-weekly-report September 27, 2019
20190925-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 27, 2019
20190918-vibf-nav-weekly-report September 20, 2019
20190918-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 20, 2019
20190911-vibf-nav-weekly-report September 13, 2019
20190911-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 13, 2019
20190904-vibf-nav-weekly-report September 09, 2019
20190904-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 09, 2019
20190828-vibf-nav-weekly-report September 03, 2019
20190828-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 03, 2019
20190821-vibf-nav-weekly-report August 26, 2019
20190821-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 26, 2019
20190814-vibf-nav-weekly-report August 19, 2019
20190814-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 19, 2019
20190807-vibf-nav-weekly-report August 09, 2019
20190807-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 09, 2019
20190731-vibf-nav-weekly-report August 02, 2019
20190731-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 02, 2019
20190724-vibf-nav-weekly-report July 26, 2019
20190724-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 26, 2019
20190717-vibf-nav-weekly-report July 22, 2019
20190717-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 22, 2019
20190710-vibf-nav-weekly-report July 15, 2019
20190710-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2019
VIBF monthly factsheet – May 2021 (VN) June 10, 2021
VIBF monthly factsheet – May 2021 (ENG) June 10, 2021
VIBF monthly factsheet – April 2021 (VN) May 10, 2021
VIBF monthly factsheet – April 2021 (ENG) May 10, 2021
VIBF monthly factsheet – March 2021 (VN) April 09, 2021
VIBF monthly factsheet – March 2021 (ENG) April 09, 2021
VIBF monthly factsheet – February 2021 (ENG) March 11, 2021
VIBF monthly factsheet – February 2021 (VN) March 11, 2021
VIBF monthly factsheet – January 2021 (ENG) February 09, 2021
VIBF monthly factsheet – January 2021 (VN) February 09, 2021
VIBF monthly factsheet – December 2020 (ENG) January 12, 2021
VIBF monthly factsheet – December 2020 (VN) January 12, 2021
VIBF monthly factsheet – November 2020 (ENG) December 10, 2020
VIBF monthly factsheet – November 2020 (VN) December 10, 2020
VIBF monthly factsheet – October 2020 (ENG) November 10, 2020
VIBF monthly factsheet – October 2020 (VN) November 10, 2020
VIBF monthly factsheet – September 2020 (VN) October 12, 2020
VIBF monthly factsheet – September 2020 (ENG) October 12, 2020
VIBF monthly factsheet – August 2020 (VN) September 10, 2020
VIBF monthly factsheet – August 2020 (ENG) September 10, 2020
VIBF monthly factsheet – July 2020 (ENG) August 11, 2020
VIBF monthly factsheet – July 2020 (VN) August 11, 2020
VIBF monthly factsheet – June 2020 (ENG) July 14, 2020
VIBF monthly factsheet – June 2020 (VN) July 14, 2020
VIBF monthly factsheet – May 2020 (ENG) June 11, 2020
VIBF monthly factsheet – May 2020 (VN) June 11, 2020
VIBF monthly factsheet – April 2020 (ENG) May 11, 2020
VIBF monthly factsheet – April 2020 (VN) May 11, 2020
VIBF monthly factsheet – March 2020 (VN) April 14, 2020
VIBF monthly factsheet – March 2020 (ENG) April 14, 2020
VIBF monthly factsheet – February 2020 (VN) March 16, 2020
VIBF monthly factsheet – January 2020 (VN) February 12, 2020
VIBF monthly factsheet – December 2019 (VN) January 14, 2020
VIBF monthly factsheet – November 2019 (VN) December 13, 2019
VIBF monthly factsheet – October 2019 (ENG) November 11, 2019
VIBF monthly factsheet – October 2019 (VN) November 11, 2019
VIBF monthly factsheet – September 2019 (VN) October 15, 2019
VIBF monthly factsheet – September 2019 (ENG) October 15, 2019
VIBF monthly factsheet – August 2019 (ENG) September 18, 2019
VIBF monthly factsheet – August 2019 (VN) September 18, 2019
VIBF monthly factsheet – July 2019 (ENG) August 15, 2019
VIBF monthly factsheet – July 2019 (VN) August 15, 2019