Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF)2022-10-20T07:20:28+00:00

Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF)

VINACAPITAL-VIBF là quỹ mở cân bằng được quản lý chuyên nghiệp bởi VinaCapital. Quỹ VINACAPITAL-VIBF đầu tư cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu giúp nhà đầu tư tiếp cận những cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng đồng thời đầu tư vào trái phiếu để giảm thiểu rủi ro biến động thị trường. Quỹ VINACAPITAL-VIBF có tỉ trọng rủi ro trung bình, phù hợp với nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm mức sinh lời trung bình và ổn định, có ý định đầu tư trung và dài hạn.

Lợi ích khi đầu tư quỹ VINACAPITAL-VIBF:

  • Cơ hội lợi nhuận tốt do quỹ VINACAPITAL-VIBF đầu tư những cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng đồng thời giảm thiểu rủi ro nhờ đầu tư vào trái phiếu.
  • Quỹ VINACAPITAL-VIBF được quản lý chuyên nghiệp bởi Ban Điều Hành Quỹ gồm 2 chuyên gia đầu tư và đội ngũ phân tích với 15 chuyên gia.
  • Đầu tư cân bằng vào trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và lợi nhuận bền vững.
  • Tính thanh khoản cao, giao dịch mua/bán Chứng chỉ Quỹ hằng ngày.
  • Ứng dụng MiO trên website và điện thoại giúp chủ động quản lý danh mục mọi lúc, mọi nơi.

Thông tin quỹ VINACAPITAL-VIBF

Hình thức quỹ Quỹ mở cân bằng hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập 02/07/2019
Số tiền đầu tư tối thiểu 100.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ Hằng ngày (từ thứ 2 đến thứ 6)
Phí quản lý 1,75% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ)
Phí: 1,5%
0 1 năm 2 năm >2 năm
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi) 0,0%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả

hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Thay đổi so với đầu năm
Ngày
%
2021
35,22%
2020
12,67%
2019
0,05%

Giá trị NAV (VNĐ)

NAV/CCQ tại ngày


NAV/CCQ Cao nhất
2022

NAV/CCQ Thấp nhất
2022

vibf-bc-daily-20221201 December 02, 2022
vibf-bc-weekly-20221130 December 01, 2022
vibf-bc-daily-20221130 December 01, 2022
vibf-bc-daily-20221129 November 30, 2022
20221129-vibf-bc-daily-20221128 November 29, 2022
vibf-bc-daily-20221127 November 28, 2022
20221124-vibf-changes-of-nav-daily-report November 27, 2022
20221123-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 26, 2022
20221123-vibf-changes-of-nav-daily-report November 26, 2022
20221122-vibf-changes-of-nav-daily-report November 23, 2022
20221121-vibf-changes-of-nav-daily-report November 22, 2022
20221120-vibf-changes-of-nav-daily-report November 21, 2022
20221117-veof-changes-of-nav-daily-report November 21, 2022
20221116-vibf-changes-of-nav-daily-report November 17, 2022
20221116-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 17, 2022
20221115-vibf-changes-of-nav-daily-report November 16, 2022
20221114-vibf-changes-of-nav-daily-report November 15, 2022
20221113-vibf-changes-of-nav-daily-report November 14, 2022
20221110-vibf-changes-of-nav-daily-report November 11, 2022
20221109-vibf-changes-of-nav-daily-report November 10, 2022
20221108-vlbf-bc-ngay-ky-so-20221108 November 10, 2022
20221108-vibf-changes-of-nav-daily-report November 09, 2022
20221107-vibf-changes-of-nav-daily-report November 08, 2022
20221103-vibf-changes-of-nav-daily-report November 04, 2022
20221102-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 03, 2022
20221102-vibf-changes-of-nav-daily-report November 03, 2022
20221101-vibf-changes-of-nav-daily-report November 02, 2022
20221031-vibf-changes-of-nav-daily-report November 02, 2022
20221030-vibf-changes-of-nav-daily-report October 31, 2022
20221027-vibf-changes-of-nav-daily-report October 28, 2022
20221026-vibf-changes-of-nav-daily-report October 27, 2022
20221026-vibf-changes-of-nav-daily-report October 27, 2022
20221025-vibf-changes-of-nav-daily-report October 27, 2022
20221024-vibf-changes-of-nav-daily-report October 25, 2022
20221023-vibf-changes-of-nav-daily-report October 24, 2022
20221023-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 24, 2022
20221020-vibf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2022
20221019-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 21, 2022
20221018-vibf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2022
20221016-vibf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2022
20221013-vibf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2022
20221012-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 21, 2022
20221012-vibf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2022
20221011-vibf-changes-of-nav-daily-report October 12, 2022
20221010-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 11, 2022
20221009-vibf-changes-of-nav-daily-report October 10, 2022
20221006-vibf-changes-of-nav-daily-report October 07, 2022
20221005-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 06, 2022
20221005-vibf-changes-of-nav-daily-report October 06, 2022
20221004-vibf-changes-of-nav-daily-report October 05, 2022
20221003-vibf-changes-of-nav-daily-report October 04, 2022
20221002-vibf-changes-of-nav-daily-report October 03, 2022
20220929-vibf-changes-of-nav-daily-report September 30, 2022
20220928-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 29, 2022
20220928-vibf-changes-of-nav-daily-report September 29, 2022
20220927-vibf-changes-of-nav-daily-report September 28, 2022
20220926-vibf-changes-of-nav-daily-report September 27, 2022
20220925-vibf-changes-of-nav-daily-report September 26, 2022
20220922-vibf-changes-of-nav-daily-report September 23, 2022
20220921-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 22, 2022
20220921-vibf-changes-of-nav-daily-report September 22, 2022
20220920-vibf-changes-of-nav-daily-report September 21, 2022
20220919-vibf-changes-of-nav-daily-report September 20, 2022
20220918-vibf-changes-of-nav-daily-report September 19, 2022
20220915-vibf-changes-of-nav-daily-report September 16, 2022
20220914-vibf-changes-of-nav-daily-report September 15, 2022
20220914-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 15, 2022
20220913-vibf-changes-of-nav-daily-report September 14, 2022
20220912-vibf-changes-of-nav-daily-report September 13, 2022
20220911-vibf-changes-of-nav-daily-report September 12, 2022
20220908-vibf-changes-of-nav-daily-report September 12, 2022
20220907-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 08, 2022
20220907-vibf-changes-of-nav-daily-report September 08, 2022
20220906-vibf-changes-of-nav-daily-report September 07, 2022
20220905-vibf-changes-of-nav-daily-report September 06, 2022
20220831-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 05, 2022
20220830-vibf-changes-of-nav-daily-report August 31, 2022
20220829-vibf-changes-of-nav-daily-report August 30, 2022
20220829-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 30, 2022
20220828-vibf-changes-of-nav-daily-report August 29, 2022
20220825-vibf-changes-of-nav-daily-report August 26, 2022
20220824-vibf-changes-of-nav-daily-report August 25, 2022
20220824-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 25, 2022
20220823-vibf-changes-of-nav-daily-report August 24, 2022
20220822-vibf-changes-of-nav-daily-report August 23, 2022
20220821-vibf-changes-of-nav-daily-report August 22, 2022
20220817-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 19, 2022
20220817-vibf-changes-of-nav-daily-report August 19, 2022
20220818-vibf-changes-of-nav-daily-report August 19, 2022
20220816-vibf-changes-of-nav-daily-report August 17, 2022
20220815-vibf-changes-of-nav-daily-report August 16, 2022
20220814-vibf-changes-of-nav-daily-report August 15, 2022
20220811-vibf-changes-of-nav-daily-report August 12, 2022
20220810-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 11, 2022
20220809-vibf-changes-of-nav-daily-report August 10, 2022
20220808-vibf-changes-of-nav-daily-report August 09, 2022
20220807-vibf-changes-of-nav-daily-report August 08, 2022
20220804-vibf-changes-of-nav-daily-report August 05, 2022
20220803-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 04, 2022
20220803-vibf-changes-of-nav-daily-report August 04, 2022
20220802-vibf-changes-of-nav-daily-report August 03, 2022
20220801-vibf-changes-of-nav-daily-report August 02, 2022
20220731-vibf-changes-of-nav-daily-report August 01, 2022
20220728-vibf-changes-of-nav-daily-report July 29, 2022
20220727-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 28, 2022
20220727-vibf-changes-of-nav-daily-report July 28, 2022
20220726-vibf-changes-of-nav-daily-report July 27, 2022
20220725-vibf-changes-of-nav-daily-report July 26, 2022
20220724-vibf-changes-of-nav-daily-report July 25, 2022
20220721-vibf-changes-of-nav-daily-report July 22, 2022
20220720-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 21, 2022
20220720-vibf-changes-of-nav-daily-report July 21, 2022
20220719-vibf-changes-of-nav-daily-report July 20, 2022
20220718-vibf-changes-of-nav-daily-report July 19, 2022
20220717-vibf-changes-of-nav-daily-report July 18, 2022
20220714-vibf-changes-of-nav-daily-report July 15, 2022
20220713-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 14, 2022
20220713-vibf-changes-of-nav-daily-report July 14, 2022
20220712-vibf-changes-of-nav-daily-report July 13, 2022
20220711-vibf-changes-of-nav-daily-report July 12, 2022
20220710-vibf-changes-of-nav-daily-report July 11, 2022
20220707-vibf-changes-of-nav-daily-report July 08, 2022
20220706-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 07, 2022
20220706-vibf-changes-of-nav-daily-report July 07, 2022
20220705-vibf-changes-of-nav-daily-report July 06, 2022
20220704-vibf-changes-of-nav-daily-report July 05, 2022
20220703-vibf-changes-of-nav-daily-report July 04, 2022
20220630-vibf-changes-of-nav-daily-report July 01, 2022
20220629-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 30, 2022
20220629-vibf-changes-of-nav-periodic-report June 30, 2022
20220627-vibf-changes-of-nav-periodic-report June 28, 2022
20220622-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 23, 2022
20220622-vibf-changes-of-nav-periodic-report June 23, 2022
20220620-vibf-changes-of-nav-periodic-report June 21, 2022
20220615-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 16, 2022
20220615-vibf-changes-of-nav-periodic-report June 16, 2022
20220613-vibf-changes-of-nav-periodic-report June 14, 2022
20220613-vibf-changes-of-nav-daily-report June 14, 2022
20220608-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 09, 2022
20220608-vibf-changes-of-nav-periodic-report June 09, 2022
20220606-vibf-changes-of-nav-periodic-report June 08, 2022
20220601-vibf-changes-of-nav-periodic-report June 03, 2022
20220530-vibf-changes-of-nav-periodic-report June 01, 2022
20220525-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 27, 2022
20220525-vibf-changes-of-nav-periodic-report May 27, 2022
20220523-vibf-changes-of-nav-periodic-report May 25, 2022
20220518-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 20, 2022
20220518-vibf-changes-of-nav-periodic-report May 20, 2022
20220516-vibf-changes-of-nav-periodic-report May 17, 2022
20220511-vibf-changes-of-nav-periodic-report May 13, 2022
20220509-vibf-changes-of-nav-periodic-report May 10, 2022
20220504-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 06, 2022
20220427-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 29, 2022
20220427-vibf-changes-of-nav-periodic-report April 29, 2022
20220425-vibf-changes-of-nav-periodic-report April 27, 2022
20220420-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 21, 2022
20220420-vibf-changes-of-nav-periodic-report April 21, 2022
20220418-vibf-changes-of-nav-periodic-report April 19, 2022
20220413-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 14, 2022
20220413-vibf-changes-of-nav-periodic-report April 14, 2022
20220411-vibf-changes-of-nav-periodly-report April 13, 2022
20220406-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 07, 2022
20220406-vibf-changes-of-nav-periodly-report April 07, 2022
20220404-vibf-changes-of-nav-periodly-report April 05, 2022
20220330-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 31, 2022
20220330-vibf-changes-of-nav-periodly-report March 31, 2022
20220328-vibf-changes-of-nav-periodly-report March 29, 2022
20220323-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 24, 2022
20220323-vibf-changes-of-nav-periodly-report March 24, 2022
20220321-vibf-changes-of-nav-periodly-report March 22, 2022
20220316-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 17, 2022
20220316-vibf-changes-of-nav-periodly-report March 17, 2022
20220314-vibf-changes-of-nav-periodly-report March 15, 2022
20220309-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 10, 2022
20220309-vibf-changes-of-nav-periodly-report March 10, 2022
20220307-vibf-changes-of-nav-periodly-report March 08, 2022
20220302-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 03, 2022
20220302-vibf-changes-of-nav-periodly-report March 03, 2022
20220228-vibf-changes-of-nav-periodly-report March 01, 2022
20220223-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 24, 2022
20220223-vibf-changes-of-nav-periodly-report February 24, 2022
20220221-vibf-changes-of-nav-periodly-report February 22, 2022
20220216-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 17, 2022
20220216-vibf-changes-of-nav-periodly-report February 17, 2022
20220214-vibf-changes-of-nav-periodly-report February 15, 2022
20220209-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 10, 2022
20220209-vibf-changes-of-nav-periodly-report February 10, 2022
20220207-vibf-changes-of-nav-periodly-report February 08, 2022
20220202-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 07, 2022
20220126-vibf-changes-of-nav-periodly-report January 27, 2022
20220126-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 27, 2022
20220124-vibf-changes-of-nav-periodly-report January 25, 2022
20220119-vibf-changes-of-nav-periodly-report January 20, 2022
20220119-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 20, 2022
20220117-vibf-changes-of-nav-periodly-report January 18, 2022
20220112-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 13, 2022
20220112-vibf-changes-of-nav-periodly-report January 13, 2022
20220110-vibf-changes-of-nav-periodly-report January 11, 2022
20220105-vibf-changes-of-nav-periodly-report January 06, 2022
20220105-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 06, 2022
20220103-vibf-changes-of-nav-periodly-report January 04, 2022
20211229-vibf-changes-of-nav-periodly-report December 30, 2021
20211229-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 30, 2021
20211227-vibf-changes-of-nav-periodly-report December 28, 2021
20211222-vibf-changes-of-nav-periodly-report December 23, 2021
20211222-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 23, 2021
20211220-vibf-changes-of-nav-periodly-report December 21, 2021
20211215-vibf-changes-of-nav-periodly-report December 16, 2021
20211215-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 16, 2021
20211213-vibf-changes-of-nav-periodly-report December 14, 2021
20211208-vibf-changes-of-nav-periodly-report December 09, 2021
20211208-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 09, 2021
20211206-vibf-changes-of-nav-periodly-report December 07, 2021
20211201-vibf-changes-of-nav-periodly-report December 02, 2021
20211201-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 02, 2021
20211129-vibf-changes-of-nav-periodly-report November 30, 2021
20211124-vibf-changes-of-nav-periodly-report November 25, 2021
20211124-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 25, 2021
20211122-vibf-changes-of-nav-periodly-report November 23, 2021
20211117-vibf-changes-of-nav-periodly-report November 18, 2021
20211117-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 18, 2021
20211115-vibf-changes-of-nav-periodly-report November 16, 2021
20211110-vibf-changes-of-nav-periodly-report November 11, 2021
20211110-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 11, 2021
20211108-vibf-changes-of-nav-periodly-report November 09, 2021
20211103-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 04, 2021
20211103-vibf-changes-of-nav-periodly-report November 04, 2021
20211101-vibf-changes-of-nav-periodly-report November 02, 2021
20211027-vibf-changes-of-nav-periodly-report October 28, 2021
20211027-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 28, 2021
20211025-vibf-changes-of-nav-periodly-report October 26, 2021
20211020-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 21, 2021
20211013-vibf-changes-of-nav-periodly-report October 14, 2021
20211013-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 14, 2021
20211011-vibf-changes-of-nav-periodly-report October 12, 2021
20211006-vibf-changes-of-nav-periodly-report October 07, 2021
20211006-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 07, 2021
20211004-vibf-changes-of-nav-periodly-report October 05, 2021
20210929-vibf-changes-of-nav-periodly-report September 30, 2021
20210929-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 30, 2021
20210926-vibf-changes-of-nav-periodly-report September 28, 2021
20210922-vibf-changes-of-nav-periodly-report September 23, 2021
20210922-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 23, 2021
20210920-vibf-changes-of-nav-periodly-report September 21, 2021
20210915-vibf-changes-of-nav-daily-report September 16, 2021
20210915-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 16, 2021
20210913-vibf-changes-of-nav-periodly-report September 14, 2021
20210908-vibf-changes-of-nav-periodly-report September 09, 2021
20210908-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 09, 2021
20210906-vibf-changes-of-nav-periodly-report September 07, 2021
20210825-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 27, 2021
20210818-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 20, 2021
20210811-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 13, 2021
20210804-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 06, 2021
20210728-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 29, 2021
20210721-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 23, 2021
20210714-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2021
20210707-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 08, 2021
20210630-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 02, 2021
20210623-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 24, 2021
20210616-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 17, 2021
20210609-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 10, 2021
20210602-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 04, 2021
20210526-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 28, 2021
20210517-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 21, 2021
20210512-vibf-changes-of-nav-weekly-report.xlsx May 14, 2021
20210505-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 07, 2021
20210428-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 04, 2021
20210420-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 22, 2021
20210414-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 16, 2021
20210407-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 08, 2021
20210331-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 02, 2021
20210324-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 25, 2021
20210317-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 19, 2021
20210310-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 11, 2021
20210303-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 05, 2021
20210224-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 26, 2021
20210217-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 19, 2021
20210210-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 17, 2021
20210203-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 05, 2021
20210127-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 29, 2021
20210120-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 22, 2021
20210113-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 15, 2021
20210105-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 07, 2021
20201230-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 31, 2020
20201230-vibf-nav-weekly-report December 31, 2020
20201223-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 25, 2020
20201223-vibf-nav-weekly-report December 25, 2020
20201216-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 18, 2020
20201216-vibf-nav-weekly-report December 18, 2020
20201209-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 10, 2020
20201209-vibf-nav-weekly-report December 10, 2020
20201202-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 04, 2020
20201202-vibf-nav-weekly-report December 04, 2020
20201125-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 30, 2020
20201118-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 20, 2020
20201118-vibf-nav-weekly-report November 20, 2020
20201111-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 13, 2020
20201111-vibf-nav-weekly-report November 13, 2020
20201104-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 06, 2020
20201104-vibf-nav-weekly-report November 06, 2020
20201028-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 30, 2020
20201028-vibf-nav-weekly-report October 30, 2020
20201021-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 23, 2020
20201021-vibf-nav-weekly-report October 23, 2020
20201014-vibf-nav-weekly-report October 16, 2020
20201014-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 16, 2020
20201007-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 09, 2020
20201007-vibf-nav-weekly-report October 09, 2020
20200930-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 02, 2020
20200930-vibf-nav-weekly-report October 02, 2020
20200923-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 25, 2020
20200923-vibf-nav-weekly-report September 25, 2020
20200916-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 18, 2020
20200916-vibf-nav-weekly-report September 18, 2020
20200909-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 11, 2020
20200909-vibf-nav-weekly-report September 11, 2020
20200901-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 04, 2020
20200901-vibf-nav-weekly-report September 04, 2020
20200826-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 28, 2020
20200826-vibf-nav-weekly-report August 28, 2020
20200819-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 21, 2020
20200819-vibf-nav-weekly-report August 21, 2020
20200812-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 14, 2020
20200812-vibf-nav-weekly-report August 14, 2020
20200805-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 07, 2020
20200805-vibf-nav-weekly-report August 07, 2020
20200729-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 31, 2020
20200729-vibf-nav-weekly-report July 31, 2020
20200722-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 24, 2020
20200722-vibf-nav-weekly-report July 24, 2020
20200715-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 17, 2020
20200715-vibf-nav-weekly-report July 17, 2020
20200708-vibf-nav-weekly-report July 10, 2020
20200708-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 10, 2020
20200701-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 03, 2020
20200701-vibf-nav-weekly-report July 03, 2020
20200624-vibf-nav-weekly-report June 26, 2020
20200624-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 26, 2020
20200617-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 19, 2020
20200617-vibf-nav-weekly-report June 19, 2020
20200611-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 12, 2020
20200611-vibf-nav-weekly-report June 12, 2020
20200603-vibf-changes-of-nav-weekly-report June 05, 2020
20200603-vibf-nav-weekly-report June 05, 2020
20200527-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 29, 2020
20200527-vibf-nav-weekly-report May 29, 2020
20200520-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 22, 2020
20200520-vibf-nav-weekly-report May 22, 2020
20200513-vibf-nav-weekly-report May 15, 2020
20200513-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 15, 2020
20200506-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 08, 2020
20200506-vibf-nav-weekly-report May 08, 2020
20200429-vibf-nav-weekly-report May 04, 2020
20200429-vibf-changes-of-nav-weekly-report May 04, 2020
20200422-vibf-nav-weekly-report April 27, 2020
20200422-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 27, 2020
20200415-vibf-nav-weekly-report April 21, 2020
20200415-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 21, 2020
20200408-vibf-nav-weekly-report April 13, 2020
20200408-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 13, 2020
20200401-vibf-nav-weekly-report April 07, 2020
20200401-vibf-changes-of-nav-weekly-report April 07, 2020
20200325-vibf-nav-weekly-report March 31, 2020
20200325-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 31, 2020
20200318-vibf-nav-weekly-report March 24, 2020
20200318-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 24, 2020
20200311-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 16, 2020
20200311-vibf-nav-weekly-report March 16, 2020
20200304-vibf-nav-weekly-report March 09, 2020
20200304-vibf-changes-of-nav-weekly-report March 09, 2020
20200226-vibf-nav-weekly-report February 28, 2020
20200226-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 28, 2020
20200219-vibf-nav-weekly-report February 24, 2020
20200219-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 24, 2020
20200212-vibf-nav-weekly-report February 17, 2020
20200212-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 17, 2020
20200205-vibf-nav-weekly-report February 11, 2020
20200205-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 11, 2020
20200129-vibf-nav-weekly-report February 04, 2020
20200129-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 04, 2020
20200122-vibf-nav-weekly-report February 04, 2020
20200122-vibf-changes-of-nav-weekly-report February 04, 2020
20200108-vibf-nav-weekly-report January 13, 2020
20200108-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 13, 2020
20191231-vibf-nav-weekly-report January 06, 2020
20191231-vibf-changes-of-nav-weekly-report January 06, 2020
20191225-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 30, 2019
20191225-vibf-nav-weekly-report December 30, 2019
20191218-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 23, 2019
20191218-vibf-nav-weekly-report December 23, 2019
20191211-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 16, 2019
20191211-vibf-nav-weekly-report December 16, 2019
20191204-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 09, 2019
20191204-vibf-nav-weekly-report December 09, 2019
20191127-vibf-changes-of-nav-weekly-report December 02, 2019
20191127-vibf-nav-weekly-report December 02, 2019
20191120-vibf-nav-weekly-report November 22, 2019
20191120-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 22, 2019
20191113-vibf-nav-weekly-report November 18, 2019
20191113-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 18, 2019
20191106-vibf-nav-weekly-report November 11, 2019
20191106-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 11, 2019
20191030-vibf-nav-weekly-report November 04, 2019
20191030-vibf-changes-of-nav-weekly-report November 04, 2019
20191023-vibf-nav-weekly-report October 25, 2019
20191023-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 25, 2019
20191009-vibf-nav-weekly-report October 11, 2019
20191009-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 11, 2019
20191002-vibf-nav-weekly-report October 07, 2019
20191002-vibf-changes-of-nav-weekly-report October 07, 2019
20190925-vibf-nav-weekly-report September 27, 2019
20190925-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 27, 2019
20190918-vibf-nav-weekly-report September 20, 2019
20190918-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 20, 2019
20190911-vibf-nav-weekly-report September 13, 2019
20190911-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 13, 2019
20190904-vibf-nav-weekly-report September 09, 2019
20190904-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 09, 2019
20190828-vibf-nav-weekly-report September 03, 2019
20190828-vibf-changes-of-nav-weekly-report September 03, 2019
20190821-vibf-nav-weekly-report August 26, 2019
20190821-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 26, 2019
20190814-vibf-nav-weekly-report August 19, 2019
20190814-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 19, 2019
20190807-vibf-nav-weekly-report August 09, 2019
20190807-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 09, 2019
20190731-vibf-nav-weekly-report August 02, 2019
20190731-vibf-changes-of-nav-weekly-report August 02, 2019
20190724-vibf-nav-weekly-report July 26, 2019
20190724-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 26, 2019
20190717-vibf-nav-weekly-report July 22, 2019
20190717-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 22, 2019
20190710-vibf-nav-weekly-report July 15, 2019
20190710-vibf-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2019
VINACAPITAL-VIBF monthly-factsheet- August 2022 (VN) September 14, 2022
VINACAPITAL-VIBF monthly-factsheet- August 2022 (EN) September 14, 2022
VINACAPITAL-VIBF monthly factsheet – July 2022 (VN) August 12, 2022
VINACAPITAL-VIBF monthly factsheet – July 2022 (EN) August 12, 2022
VIBF monthly factsheet – June 2022 (EN) July 13, 2022
VIBF monthly factsheet – June 2022 (VN) July 13, 2022
VIBF monthly factsheet – May 2022 (VN) June 14, 2022
VIBF monthly factsheet – May 2022 (EN) June 14, 2022
VIBF monthly factsheet – April 2022 (VN) May 13, 2022
VIBF monthly factsheet – April 2022 (EN) May 13, 2022
VIBF monthly factsheet – March 2022 (VN) April 15, 2022
VIBF monthly factsheet – March 2022 (ENG) April 15, 2022
VIBF monthly factsheet – February 2022 (VN) March 15, 2022
VIBF monthly factsheet – February 2022 (ENG) March 15, 2022
VIBF monthly factsheet – January 2022 (VN) February 15, 2022
VIBF monthly factsheet – January 2022 (ENG) February 15, 2022
VIBF monthly factsheet – December 2021 (VN) January 20, 2022
VIBF monthly factsheet – December 2021 (ENG) January 13, 2022
VIBF monthly factsheet – November 2021 (VN) December 10, 2021
VIBF monthly factsheet – November 2021 (ENG) December 10, 2021
VIBF monthly factsheet – October 2021 (VN) November 12, 2021
VIBF monthly factsheet – October 2021 (ENG) November 12, 2021
VIBF monthly factsheet – September 2021 (VN) October 15, 2021
VIBF monthly factsheet – September 2021 (ENG) October 15, 2021
VIBF monthly factsheet – August 2021 (VN) September 10, 2021
VIBF monthly factsheet – August 2021 (ENG) September 10, 2021
VIBF monthly factsheet – July 2021 (VN) August 12, 2021
VIBF monthly factsheet – July 2021 (ENG) August 12, 2021
VIBF monthly factsheet – June 2021 (VN) July 12, 2021
VIBF monthly factsheet – June 2021 (ENG) July 12, 2021
VIBF monthly factsheet – May 2021 (VN) June 10, 2021
VIBF monthly factsheet – May 2021 (ENG) June 10, 2021
VIBF monthly factsheet – April 2021 (VN) May 10, 2021
VIBF monthly factsheet – April 2021 (ENG) May 10, 2021
VIBF monthly factsheet – March 2021 (VN) April 09, 2021
VIBF monthly factsheet – March 2021 (ENG) April 09, 2021
VIBF monthly factsheet – February 2021 (ENG) March 11, 2021
VIBF monthly factsheet – February 2021 (VN) March 11, 2021
VIBF monthly factsheet – January 2021 (ENG) February 09, 2021
VIBF monthly factsheet – January 2021 (VN) February 09, 2021
VIBF monthly factsheet – December 2020 (ENG) January 12, 2021
VIBF monthly factsheet – December 2020 (VN) January 12, 2021
VIBF monthly factsheet – November 2020 (ENG) December 10, 2020
VIBF monthly factsheet – November 2020 (VN) December 10, 2020
VIBF monthly factsheet – October 2020 (ENG) November 10, 2020
VIBF monthly factsheet – October 2020 (VN) November 10, 2020
VIBF monthly factsheet – September 2020 (VN) October 12, 2020
VIBF monthly factsheet – September 2020 (ENG) October 12, 2020
VIBF monthly factsheet – August 2020 (VN) September 10, 2020
VIBF monthly factsheet – August 2020 (ENG) September 10, 2020
VIBF monthly factsheet – July 2020 (ENG) August 11, 2020
VIBF monthly factsheet – July 2020 (VN) August 11, 2020
VIBF monthly factsheet – June 2020 (ENG) July 14, 2020
VIBF monthly factsheet – June 2020 (VN) July 14, 2020
VIBF monthly factsheet – May 2020 (ENG) June 11, 2020
VIBF monthly factsheet – May 2020 (VN) June 11, 2020
VIBF monthly factsheet – April 2020 (ENG) May 11, 2020
VIBF monthly factsheet – April 2020 (VN) May 11, 2020
VIBF monthly factsheet – March 2020 (VN) April 14, 2020
VIBF monthly factsheet – March 2020 (ENG) April 14, 2020
VIBF monthly factsheet – February 2020 (VN) March 16, 2020
VIBF monthly factsheet – January 2020 (VN) February 12, 2020
VIBF monthly factsheet – December 2019 (VN) January 14, 2020
VIBF monthly factsheet – November 2019 (VN) December 13, 2019
VIBF monthly factsheet – October 2019 (ENG) November 11, 2019
VIBF monthly factsheet – October 2019 (VN) November 11, 2019
VIBF monthly factsheet – September 2019 (VN) October 15, 2019
VIBF monthly factsheet – September 2019 (ENG) October 15, 2019
VIBF monthly factsheet – August 2019 (ENG) September 18, 2019
VIBF monthly factsheet – August 2019 (VN) September 18, 2019
VIBF monthly factsheet – July 2019 (ENG) August 15, 2019
VIBF monthly factsheet – July 2019 (VN) August 15, 2019
VINACAPITAL-VIBF_Tóm tắt sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch – PL XXVIII – 18/07/2022 July 18, 2022
VINACAPITAL-VIBF _Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung 18/07/2022 July 18, 2022
VINACAPITAL-VIBF – CBTT Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng v/v Đổi Tên Quỹ July 01, 2022
VIBF – Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 6 năm 2022 June 24, 2022
VIBF – Tóm tắt sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch năm 2022 June 15, 2022
VIBF – Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung năm 2022 June 15, 2022
VIBF – Điều Lệ Quỹ 05/2022 May 11, 2022
VIBF – Tóm tắt sửa đổi bổ sung Điều Lệ – Phụ lục XXVIII – Tháng 5 năm 2022 May 11, 2022
VIBF – Tóm tắt Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung – tháng 9 năm 2021 September 01, 2021
VIBF – Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung – tháng 9 năm 2021 September 01, 2021
VIBF – Tóm tắt sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch – tháng 6 năm 2021 June 02, 2021
VIBF – Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung – tháng 6 năm 2021 June 02, 2021
VIBF – Điều Lệ Quỹ – tháng 5 năm 2021 May 14, 2021
VIBF – Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Quỹ May 14, 2021
VIBF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung July 03, 2020
VIBF – Thông báo về việc cập nhật thông tin Bản cáo bạch July 03, 2020
VIBF – Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ sung April 21, 2020
VIBF – Tóm tắt sửa đổi điều lệ Quỹ April 21, 2020
VIBF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung April 01, 2020
VIBF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ April 01, 2020
VIBF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ December 10, 2019
VIBF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung December 10, 2019
VIBF – Tóm tắt sửa đổi điều lệ Quỹ November 19, 2019
VIBF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ November 19, 2019
VIBF – Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ sung November 19, 2019
VIBF – Bản cáo bạch Quỹ tóm tắt March 04, 2019
VIBF – Bản cáo bạch Quỹ lần đầu March 04, 2019
VIBF – Điều lệ Quỹ lần đầu March 04, 2019