Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF)2021-09-07T11:37:26+00:00

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF)

VEOF là quỹ mở cổ phiếu được quản lý chủ động và chuyên nghiệp bởi VinaCapital. Quỹ VEOF đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp đầu ngành, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và có tiềm năng tăng trưởng tốt. Quỹ VEOF có mức rủi ro trung bình đến cao, phù hợp với nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn, chấp nhận được biến động của thị trường trong ngắn hạn.

Lợi ích khi đầu tư quỹ VEOF:

  • Tiềm năng lợi nhuận cao hơn mức tăng trưởng của Vn-Index khi đầu tư dài hạn.
  • Quỹ VEOF được quản lý chuyên nghiệp bởi Ban Điều Hành Quỹ gồm 2 chuyên gia đầu tư và đội ngũ phân tích với 15 chuyên gia.
  • Đầu tư đa dạng hóa vào các cổ phiếu niêm yết của các công ty có vốn hóa lớn và vừa, các công ty đầu ngành, có nhiều tiềm năng tăng trưởng, cổ tức cao và ổn định.
  • Tính thanh khoản cao, giao dịch mua/bán Chứng chỉ Quỹ 2 lần/tuần.
  • Ứng dụng MiO trên website và điện thoại giúp chủ động quản lý danh mục mọi lúc, mọi nơi.

Thông tin quỹ VEOF

Hình thức quỹ Quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập 01/07/2014
Số tiền đầu tư tối thiểu 2.000.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ Hằng ngày (từ thứ 2 đến thứ 6)
Phí quản lý 1,75% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ)
Phí: 1,5%
0 1 năm 2 năm >2 năm
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi) 0,0%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả

hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Thay đổi so với đầu năm
Ngày
%
2020
16,08%
2019
8,1%
2018
-11,39%
2017
26,7%
2016
16,7%
2015
9,8%

Giá trị NAV (VNĐ)

NAV/CCQ tại ngày

NAV/CCQ Cao nhất
2021

NAV/CCQ Thấp nhất
2021

20210923-veof-changes-of-nav-daily-report September 24, 2021
20210921-veof-changes-of-nav-daily-report September 23, 2021
20210920-veof-changes-of-nav-daily-report September 21, 2021
20210920-veof-changes-of-nav-weekly-report September 21, 2021
20210919-veof-changes-of-nav-daily-report September 20, 2021
20210916-veof-changes-of-nav-daily-report September 17, 2021
20210915-veof-changes-of-nav-daily-report September 16, 2021
20210914-veof-changes-of-nav-daily-report September 15, 2021
20210913-veof-changes-of-nav-daily-report September 14, 2021
20210913-veof-changes-of-nav-weekly-report September 14, 2021
20210912-veof-changes-of-nav-daily-report September 13, 2021
20210909-veof-changes-of-nav-daily-report September 10, 2021
20210908-veof-changes-of-nav-daily-report September 09, 2021
20210907-veof-changes-of-nav-daily-report September 08, 2021
20210831-0906-veof-changes-of-nav-weekly-report September 07, 2021
20210906-veof-changes-of-nav-daily-report September 07, 2021
20210905-veof-changes-of-nav-daily-report September 06, 2021
20210831-veof-changes-of-nav-daily-report September 01, 2021
20210830-veof-changes-of-nav-weekly-report August 31, 2021
20210825-veof-changes-of-nav-weekly-report August 27, 2021
20210823-veof-changes-of-nav-weekly-report August 25, 2021
20210818-veof-changes-of-nav-weekly-report August 20, 2021
20210816-veof-changes-of-nav-weekly-report August 18, 2021
20210811-veof-changes-of-nav-weekly-report August 13, 2021
20210809-veof-changes-of-nav-weekly-report August 11, 2021
20210804-veof-changes-of-nav-weekly-report August 06, 2021
20210802-veof-changes-of-nav-weekly-report August 04, 2021
20210728-veof-changes-of-nav-weekly-report July 30, 2021
20210726-veof-changes-of-nav-weekly-report July 28, 2021
20210719-veof-changes-of-nav-weekly-report July 21, 2021
20210714-veof-changes-of-nav-weekly-report July 16, 2021
20210712-veof-changes-of-nav-weekly-report July 14, 2021
20210707-veof-changes-of-nav-weekly-report July 09, 2021
20210705-veof-changes-of-nav-weekly-report July 07, 2021
20210630-veof-changes-of-nav-weekly-report July 02, 2021
20210628-veof-changes-of-nav-weekly-report June 30, 2021
20210623-veof-changes-of-nav-weekly-report June 25, 2021
20210621-veof-changes-of-nav-weekly-report.xlsx June 23, 2021
20210616-veof-changes-of-nav-weekly-report June 18, 2021
20210614-veof-changes-of-nav-weekly-report June 16, 2021
20210609-veof-changes-of-nav-weekly-report June 11, 2021
20210607-veof-changes-of-nav-weekly-report June 09, 2021
20210602-veof-changes-of-nav-weekly-report June 04, 2021
20210531-veof-changes-of-nav-weekly-report.xlsx June 02, 2021
20210524-veof-changes-of-nav-weekly-report May 26, 2021
20210519-veof-changes-of-nav-weekly-report May 21, 2021
20210517-veof-changes-of-nav-weekly-report May 19, 2021
20210512-veof-changes-of-nav-weekly-report.xlsx May 14, 2021
20210510-veof-changes-of-nav-weekly-report.xlsx May 12, 2021
20210505-veof-changes-of-nav-weekly-report May 07, 2021
20210429-veof-changes-of-nav-weekly-report May 04, 2021
20210428-veof-changes-of-nav-weekly-report May 04, 2021
20210426-veof-changes-of-nav-weekly-report April 28, 2021
20210420-veof-changes-of-nav-weekly-report April 22, 2021
20210419-veof-changes-of-nav-weekly-report April 20, 2021
20210414-veof-changes-of-nav-weekly-report April 16, 2021
20210412-veof-changes-of-nav-weekly-report April 14, 2021
20210407-veof-changes-of-nav-weekly-report April 08, 2021
20210405-veof-changes-of-nav-weekly-report April 07, 2021
20210331-veof-changes-of-nav-weekly-report April 02, 2021
20210329-veof-changes-of-nav-weekly-report March 31, 2021
20210324-veof-changes-of-nav-weekly-report March 25, 2021
20210317-veof-changes-of-nav-weekly-report March 19, 2021
20210315-veof-changes-of-nav-weekly-report March 17, 2021
20210310-veof-changes-of-nav-weekly-report March 11, 2021
20210308-veof-changes-of-nav-weekly-report March 10, 2021
20210301-veof-changes-of-nav-weekly-report March 03, 2021
20210224-veof-changes-of-nav-weekly-report February 26, 2021
20210222-veof-changes-of-nav-weekly-report February 24, 2021
20210217-veof-changes-of-nav-weekly-report February 19, 2021
20210215-veof-changes-of-nav-weekly-report February 17, 2021
20210208-veof-changes-of-nav-weekly-report February 10, 2021
20210203-veof-changes-of-nav-weekly-report February 05, 2021
20210201-veof-changes-of-nav-weekly-report February 03, 2021
20210127-veof-changes-of-nav-weekly-report January 29, 2021
20210125-veof-changes-of-nav-weekly-report January 27, 2021
20210120-veof-changes-of-nav-weekly-report January 22, 2021
20210118-veof-changes-of-nav-weekly-report January 20, 2021
20210113-veof-changes-of-nav-weekly-report January 15, 2021
20210111-veof-changes-of-nav-weekly-report January 13, 2021
20210106-veof-changes-of-nav-weekly-report January 07, 2021
20210105-veof-changes-of-nav-weekly-report January 06, 2021
20201228-veof-changes-of-nav-weekly-report December 30, 2020
20201228-veof-nav-weekly-report December 30, 2020
20201223-veof-nav-weekly-report December 25, 2020
20201221-veof-changes-of-nav-weekly-report December 23, 2020
20201221-veof-nav-weekly-report December 23, 2020
20201216-veof-nav-weekly-report December 18, 2020
20201214-veof-changes-of-nav-weekly-report December 16, 2020
20201214-veof-nav-weekly-report December 16, 2020
20201209-veof-nav-weekly-report December 10, 2020
20201207-veof-changes-of-nav-weekly-report December 09, 2020
20201207-veof-nav-weekly-report December 09, 2020
20201202-veof-nav-weekly-report December 04, 2020
20201130-veof-changes-of-nav-weekly-report December 02, 2020
20201130-veof-nav-weekly-report December 02, 2020
20201125-veof-nav-weekly-report November 30, 2020
20201123-veof-changes-of-nav-weekly-report November 25, 2020
20201123-veof-nav-weekly-report November 25, 2020
20201118-veof-nav-weekly-report November 20, 2020
20201116-veof-changes-of-nav-weekly-report November 18, 2020
20201116-veof-nav-weekly-report November 18, 2020
20201111-veof-nav-weekly-report November 13, 2020
20201109-veof-changes-of-nav-weekly-report November 11, 2020
20201109-veof-nav-weekly-report November 11, 2020
20201104-veof-nav-weekly-report November 06, 2020
20201102-veof-changes-of-nav-weekly-report November 04, 2020
20201102-veof-nav-weekly-report November 04, 2020
20201028-veof-nav-weekly-report October 30, 2020
20201026-veof-changes-of-nav-weekly-report October 28, 2020
20201026-veof-nav-weekly-report October 28, 2020
20201021-veof-nav-weekly-report October 23, 2020
20201019-veof-changes-of-nav-weekly-report October 21, 2020
20201019-veof-nav-weekly-report October 21, 2020
20201014-veof-nav-weekly-report October 16, 2020
20201012-veof-changes-of-nav-weekly-report October 14, 2020
20201012-veof-nav-weekly-report October 14, 2020
20201007-veof-nav-weekly-report October 09, 2020
20201005-veof-nav-weekly-report October 07, 2020
20201005-veof-changes-of-nav-weekly-report October 07, 2020
20200930-veof-nav-weekly-report October 02, 2020
20200928-veof-changes-of-nav-weekly-report September 30, 2020
20200928-veof-nav-weekly-report September 30, 2020
20200923-veof-nav-weekly-report September 25, 2020
20200921-veof-changes-of-nav-weekly-report September 23, 2020
20200916-veof-nav-weekly-report September 18, 2020
20200914-veof-changes-of-nav-weekly-report September 16, 2020
20200914-veof-nav-weekly-report September 16, 2020
20200909-veof-nav-weekly-report September 11, 2020
20200907-veof-changes-of-nav-weekly-report September 09, 2020
20200907-veof-nav-weekly-report September 09, 2020
20200901-veof-nav-weekly-report September 04, 2020
20200831-veof-changes-of-nav-weekly-report September 03, 2020
20200831-veof-nav-weekly-report September 03, 2020
20200826-veof-nav-weekly-report August 28, 2020
20200824-veof-changes-of-nav-weekly-report August 26, 2020
20200824-veof-nav-weekly-report August 26, 2020
20200819-veof-nav-weekly-report August 21, 2020
20200817-veof-nav-weekly-report August 19, 2020
20200817-veof-changes-of-nav-weekly-report August 19, 2020
20200812-veof-nav-weekly-report August 14, 2020
20200810-veof-changes-of-nav-weekly-report August 12, 2020
20200810-veof-nav-weekly-report August 12, 2020
20200805-veof-nav-weekly-report August 07, 2020
20200803-veof-changes-of-nav-weekly-report August 05, 2020
20200803-veof-nav-weekly-report August 05, 2020
20200729-veof-nav-weekly-report July 31, 2020
20200727-veof-changes-of-nav-weekly-report July 29, 2020
20200727-veof-nav-weekly-report July 29, 2020
20200722-veof-nav-weekly-report July 24, 2020
20200720-veof-changes-of-nav-weekly-report July 22, 2020
20200720-veof-nav-weekly-report July 22, 2020
20200715-veof-nav-weekly-report July 17, 2020
20200713-veof-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2020
20200713-veof-nav-weekly-report July 15, 2020
20200708-veof-nav-weekly-report July 10, 2020
20200706-veof-nav-weekly-report July 08, 2020
20200706-veof-changes-of-nav-weekly-report July 08, 2020
20200701-veof-nav-weekly-report July 03, 2020
20200629-veof-changes-of-nav-weekly-report July 01, 2020
20200629-veof-nav-weekly-report July 01, 2020
20200624-veof-nav-weekly-report June 26, 2020
20200622-veof-changes-of-nav-weekly-report June 25, 2020
20200622-veof-nav-weekly-report June 25, 2020
20200617-veof-nav-weekly-report June 23, 2020
20200615-veof-changes-of-nav-weekly-report June 17, 2020
20200615-veof-nav-weekly-report June 17, 2020
20200610-veof-nav-weekly-report June 15, 2020
20200608-veof-nav-weekly-report June 10, 2020
20200608-veof-changes-of-nav-weekly-report June 10, 2020
20200603-veof-nav-weekly-report June 05, 2020
20200601-veof-changes-of-nav-weekly-report June 03, 2020
20200601-veof-nav-weekly-report June 03, 2020
20200527-veof-nav-weekly-report May 29, 2020
20200525-veof-changes-of-nav-weekly-report May 27, 2020
20200525-veof-nav-weekly-report May 27, 2020
20200520-veof-nav-weekly-report May 22, 2020
20200518-veof-nav-weekly-report May 20, 2020
20200518-veof-changes-of-nav-weekly-report May 20, 2020
20200513-veof-nav-weekly-report May 15, 2020
20200511-veof-changes-of-nav-weekly-report May 14, 2020
20200511-veof-nav-weekly-report May 14, 2020
20200506-veof-nav-weekly-report May 11, 2020
20200504-veof-changes-of-nav-weekly-report May 07, 2020
20200504-veof-nav-weekly-report May 07, 2020
20200427-veof-nav-weekly-report May 04, 2020
20200427-veof-changes-of-nav-weekly-report May 04, 2020
20200422-veof-nav-weekly-report April 27, 2020
20200420-veof-nav-weekly-report April 23, 2020
20200420-veof-changes-of-nav-weekly-report April 23, 2020
20200415-veof-nav-weekly-report April 21, 2020
20200413-veof-nav-weekly-report April 17, 2020
20200413-veof-changes-of-nav-weekly-report April 17, 2020
20200408-veof-nav-weekly-report April 13, 2020
20200406-veof-changes-of-nav-weekly-report April 13, 2020
20200406-veof-nav-weekly-report April 13, 2020
20200330-veof-nav-weekly-report April 03, 2020
20200330-veof-changes-of-nav-weekly-report April 03, 2020
20200325-veof-nav-weekly-report March 31, 2020
20200323-veof-nav-weekly-report March 27, 2020
20200323-veof-changes-of-nav-weekly-report March 27, 2020
20200318-veof-nav-weekly-report March 24, 2020
20200316-veof-nav-weekly-report March 19, 2020
20200316-veof-changes-of-nav-weekly-report March 19, 2020
20200311-veof-nav-weekly-report March 16, 2020
20200309-veof-nav-weekly-report March 12, 2020
20200309-veof-changes-of-nav-weekly-report March 12, 2020
20200304-veof-nav-weekly-report March 09, 2020
20200302-veof-nav-weekly-report March 05, 2020
20200302-veof-changes-of-nav-weekly-report March 05, 2020
20200226-veof-nav-weekly-report March 02, 2020
20200224-veof-nav-weekly-report February 28, 2020
20200224-veof-changes-of-nav-weekly-report February 28, 2020
20200219-veof-nav-weekly-report February 24, 2020
20200217-veof-nav-weekly-report February 21, 2020
20200217-veof-changes-of-nav-weekly-report February 21, 2020
20200212-veof-nav-weekly-report February 17, 2020
20200210-veof-changes-of-nav-weekly-report February 14, 2020
20200210-veof-nav-weekly-report February 14, 2020
20200205-veof-nav-weekly-report February 11, 2020
20200203-veof-nav-weekly-report February 07, 2020
20200203-veof-changes-of-nav-weekly-report February 07, 2020
20200127-veof-nav-weekly-report February 04, 2020
20200127-veof-changes-of-nav-weekly-report February 04, 2020
20200122-veof-nav-weekly-report February 04, 2020
20200120-veof-nav-weekly-report February 03, 2020
20200120-veof-changes-of-nav-weekly-report February 03, 2020
20200113-veof-nav-weekly-report January 16, 2020
20200113-veof-changes-of-nav-weekly-report January 16, 2020
20200108-veof-nav-weekly-report January 13, 2020
20200106-veof-nav-weekly-report January 10, 2020
20200106-veof-changes-of-nav-weekly-report January 10, 2020
20191231-veof-nav-weekly-report January 06, 2020
20191230-veof-changes-of-nav-weekly-report January 03, 2020
20191230-veof-nav-weekly-report January 03, 2020
20191225-veof-nav-weekly-report December 30, 2019
20191223-veof-changes-of-nav-weekly-report December 26, 2019
20191223-veof-nav-weekly-report December 26, 2019
20191218-veof-nav-weekly-report December 23, 2019
20191216-veof-changes-of-nav-weekly-report December 20, 2019
20191216-veof-nav-weekly-report December 20, 2019
20191211-veof-nav-weekly-report December 16, 2019
20191209-veof-changes-of-nav-weekly-report December 12, 2019
20191209-veof-nav-weekly-report December 12, 2019
20191204-veof-nav-weekly-report December 09, 2019
20191202-veof-changes-of-nav-weekly-report December 05, 2019
20191202-veof-nav-weekly-report December 05, 2019
20191127-veof-nav-weekly-report December 02, 2019
20191125-veof-changes-of-nav-weekly-report November 28, 2019
20191125-veof-nav-weekly-report November 28, 2019
20191120-veof-nav-weekly-report November 22, 2019
20191118-veof-changes-of-nav-weekly-report November 22, 2019
20191118-veof-nav-weekly-report November 22, 2019
20191113-veof-nav-weekly-report November 18, 2019
20191111-veof-changes-of-nav-weekly-report November 15, 2019
20191111-veof-nav-weekly-report November 15, 2019
20191106-veof-nav-weekly-report November 11, 2019
20191104-veof-changes-of-nav-weekly-report November 08, 2019
20191104-veof-nav-weekly-report November 08, 2019
20191030-veof-nav-weekly-report November 04, 2019
20191028-veof-nav-weekly-report October 31, 2019
20191028-veof-changes-of-nav-weekly-report October 31, 2019
20191023-veof-nav-weekly-report October 25, 2019
20191021-veof-nav-weekly-report October 25, 2019
20191021-veof-changes-of-nav-weekly-report October 25, 2019
20191009-veof-nav-weekly-report October 11, 2019
20191007-veof-nav-weekly-report October 11, 2019
20191007-veof-changes-of-nav-weekly-report October 11, 2019
20191002-veof-nav-weekly-report October 07, 2019
20190930-veof-nav-weekly-report October 04, 2019
20190930-veof-changes-of-nav-weekly-report October 04, 2019
20190925-veof-nav-weekly-report September 27, 2019
20190923-veof-nav-weekly-report September 27, 2019
20190923-veof-changes-of-nav-weekly-report September 27, 2019
20190918-veof-nav-weekly-report September 20, 2019
20190916-veof-nav-weekly-report September 20, 2019
20190916-veof-changes-of-nav-weekly-report September 20, 2019
20190911-veof-nav-weekly-report September 13, 2019
20190909-veof-nav-weekly-report September 13, 2019
20190909-veof-changes-of-nav-weekly-report September 13, 2019
20190904-veof-nav-weekly-report September 09, 2019
20190830-veof-nav-weekly-report September 06, 2019
20190830-veof-changes-of-nav-weekly-report September 06, 2019
20190828-veof-nav-weekly-report September 03, 2019
20190826-veof-nav-weekly-report August 30, 2019
20190826-veof-changes-of-nav-weekly-report August 30, 2019
20190821-veof-nav-weekly-report August 26, 2019
20190819-veof-nav-weekly-report August 22, 2019
20190819-veof-changes-of-nav-weekly-report August 22, 2019
20190814-veof-nav-weekly-report August 19, 2019
20190812-veof-nav-weekly-report August 16, 2019
20190812-veof-changes-of-nav-weekly-report August 16, 2019
20190807-veof-nav-weekly-report August 12, 2019
20190805-veof-nav-weekly-report August 09, 2019
20190805-veof-changes-of-nav-weekly-report August 09, 2019
20190731-veof-nav-weekly-report August 02, 2019
20190729-veof-nav-weekly-report August 02, 2019
20190729-veof-changes-of-nav-weekly-report August 02, 2019
20190722-veof-nav-weekly-report July 26, 2019
20190722-veof-changes-of-nav-weekly-report July 26, 2019
20190717-veof-nav-weekly-report July 22, 2019
20190715-veof-nav-weekly-report July 18, 2019
20190715-veof-changes-of-nav-weekly-report July 18, 2019
20190710-veof-nav-weekly-report July 15, 2019
20190708-veof-nav-weekly-report July 15, 2019
20190708-veof-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2019
20190704-veof-nav-weekly-report July 09, 2019
20190702-veof-nav-weekly-report July 05, 2019
20190702-veof-changes-of-nav-weekly-report July 05, 2019
20190626-veof-nav-weekly-report July 01, 2019
20190624-veof-nav-weekly-report June 27, 2019
20190624-veof-changes-of-nav-weekly-report June 27, 2019
20190619-veof-nav-weekly-report June 24, 2019
20190617-veof-nav-weekly-report June 20, 2019
20190617-veof-changes-of-nav-weekly-report June 20, 2019
20190612-veof-nav-weekly-report June 14, 2019
20190610-veof-nav-weekly-report June 14, 2019
20190610-veof-changes-of-nav-weekly-report June 14, 2019
20190605-veof-nav-weekly-report June 10, 2019
20190603-veof-nav-weekly-report June 06, 2019
20190603-veof-changes-of-nav-weekly-report June 06, 2019
20190529-veof-nav-weekly-report June 03, 2019
20190527-veof-nav-weekly-report May 30, 2019
20190527-veof-changes-of-nav-weekly-report May 30, 2019
20190522-veof-nav-weekly-report May 27, 2019
20190520-veof-nav-weekly-report May 23, 2019
20190520-veof-changes-of-nav-weekly-report May 23, 2019
20190515-veof-nav-weekly-report May 20, 2019
20190513-veof-nav-weekly-report May 16, 2019
20190513-veof-changes-of-nav-weekly-report May 16, 2019
20190508-veof-nav-weekly-report May 13, 2019
20190506-veof-nav-weekly-report May 09, 2019
20190506-veof-changes-of-nav-weekly-report May 09, 2019
20190430-veof-nav-weekly-report May 07, 2019
20190429-veof-nav-weekly-report May 03, 2019
20190429-veof-changes-of-nav-weekly-report May 03, 2019
20190424-veof-nav-weekly-report April 29, 2019
20190422-veof-nav-weekly-report April 25, 2019
20190422-veof-changes-of-nav-weekly-report April 25, 2019
20190417-veof-nav-weekly-report April 22, 2019
20190415-veof-nav-weekly-report April 18, 2019
20190415-veof-changes-of-nav-weekly-report April 18, 2019
20190408-veof-nav-weekly-report April 11, 2019
20190408-veof-changes-of-nav-weekly-report April 11, 2019
20190403-veof-nav-weekly-report April 08, 2019
20190401-veof-nav-weekly-report April 04, 2019
20190401-veof-changes-of-nav-weekly-report April 04, 2019
20190327-veof-nav-weekly-report April 01, 2019
20190325-veof-nav-weekly-report March 28, 2019
20190325-veof-changes-of-nav-weekly-report March 28, 2019
20190320-veof-nav-weekly-report March 25, 2019
20190318-veof-nav-weekly-report March 21, 2019
20190318-veof-changes-of-nav-weekly-report March 21, 2019
20190313-veof-nav-weekly-report March 18, 2019
20190311-veof-nav-weekly-report March 14, 2019
20190311-veof-changes-of-nav-weekly-report March 14, 2019
20190306-veof-nav-weekly-report March 11, 2019
20190304-veof-nav-weekly-report March 07, 2019
20190304-veof-changes-of-nav-weekly-report March 07, 2019
20190227-veof-nav-weekly-report March 04, 2019
20190225-veof-nav-weekly-report March 01, 2019
20190225-veof-changes-of-nav-weekly-report March 01, 2019
20190220-veof-nav-weekly-report February 22, 2019
20190218-veof-nav-weekly-report February 21, 2019
20190218-veof-changes-of-nav-weekly-report February 21, 2019
20190213-veof-nav-weekly-report February 18, 2019
20190211-veof-nav-weekly-report February 14, 2019
20190211-veof-changes-of-nav-weekly-report February 14, 2019
20190206-veof-nav-weekly-report February 13, 2019
20190204-veof-nav-weekly-report February 13, 2019
20190204-veof-changes-of-nav-weekly-report February 13, 2019
20190130-veof-nav-weekly-report February 11, 2019
20190128-veof-nav-weekly-report January 31, 2019
20190128-veof-changes-of-nav-weekly-report January 31, 2019
20190123-veof-nav-weekly-report January 25, 2019
20190121-veof-nav-weekly-report January 25, 2019
20190121-veof-changes-of-nav-weekly-report January 25, 2019
20190114-veof-nav-weekly-report January 18, 2019
20190114-veof-nav-weekly-report January 18, 2019
20190114-veof-changes-of-nav-weekly-report January 18, 2019
20190109-veof-nav-weekly-report January 11, 2019
20190107-veof-nav-weekly-report January 10, 2019
20190107-veof-changes-of-nav-weekly-report January 10, 2019
20190102 – VEOF-NAV-weekly-report January 04, 2019
20181231 – VEOF-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181231 – VEOF-Changes-of-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181224 – VEOF-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181224 – VEOF-Changes-of-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181219 – VEOF-NAV-weekly-report December 24, 2018
20181217 – VEOF-NAV-weekly-report December 20, 2018
20181212 – VEOF-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181210 – VEOF-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181210 – VEOF-Changes-of-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181205 – VEOF-NAV-weekly-report December 10, 2018
20181128 – VEOF-NAV-weekly-report December 03, 2018
20181121 – VEOF-NAV-weekly-report November 26, 2018
VEOF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ky_20181010 October 15, 2018
20181008 – VEOF-NAV-weekly-report October 12, 2018
20181008 – VEOF-Changes-of-NAV-weekly-report October 12, 2018
20181003 – VEOF-NAV-weekly-report October 05, 2018
VEOF monthly factsheet – August 2021 (VN) September 10, 2021
VEOF monthly factsheet – August 2021 (ENG) September 10, 2021
VEOF monthly factsheet – July 2021 (VN) August 12, 2021
VEOF monthly factsheet – July 2021 (ENG) August 12, 2021
VEOF monthly factsheet – June 2021 (VN) July 09, 2021
VEOF monthly factsheet – June 2021 (ENG) July 09, 2021
VEOF monthly factsheet – May 2021 (VN) June 10, 2021
VEOF monthly factsheet – May 2021 (ENG) June 10, 2021
VEOF monthly factsheet – April 2021 (VN) May 10, 2021
VEOF monthly factsheet – April 2021 (ENG) May 10, 2021
VEOF monthly factsheet – March 2021 (VN) April 09, 2021
VEOF monthly factsheet – March 2021 (ENG) April 09, 2021
VEOF monthly factsheet – February 2021 (VN) March 11, 2021
VEOF monthly factsheet – February 2021 (ENG) March 11, 2021
VEOF monthly factsheet – January 2021 (ENG) February 09, 2021
VEOF monthly factsheet – January 2021 (VN) February 09, 2021
VEOF monthly factsheet – December 2020 (ENG) January 12, 2021
VEOF monthly factsheet – December 2020 (VN) January 12, 2021
VEOF monthly factsheet – November 2020 (ENG) December 10, 2020
VEOF monthly factsheet – November 2020 (VN) December 10, 2020
VEOF monthly factsheet – October 2020 (VN) November 10, 2020
VEOF monthly factsheet – October 2020 (ENG) November 10, 2020
VEOF monthly factsheet – September 2020 (VN) October 12, 2020
VEOF monthly factsheet – September 2020 (ENG) October 12, 2020
VEOF monthly factsheet – August 2020 (VN) September 10, 2020
VEOF monthly factsheet – August 2020 (ENG) September 10, 2020
VEOF monthly factsheet – July 2020 (ENG) August 11, 2020
VEOF monthly factsheet – July 2020 (VN) August 11, 2020
VEOF monthly factsheet – June 2020 (VN) July 13, 2020
VEOF monthly factsheet – June 2020 (ENG) July 13, 2020
VEOF monthly factsheet – May 2020 (VN) June 16, 2020
VEOF monthly factsheet – May 2020 (ENG) June 16, 2020
VEOF monthly factsheet – April 2020 (ENG) May 11, 2020
VEOF monthly factsheet – April 2020 (VN) May 11, 2020
VEOF monthly factsheet – March 2020 (VN) April 13, 2020
VEOF monthly factsheet – March 2020 (ENG) April 13, 2020
VEOF monthly factsheet – February 2020 (VN) March 12, 2020
VEOF monthly factsheet – January 2020 (VN) February 11, 2020
VEOF monthly factsheet – December 2019 (VN) January 14, 2020
VEOF monthly factsheet – December 2019 (ENG) January 14, 2020
VEOF monthly factsheet – November 2019 (ENG) December 12, 2019
VEOF monthly factsheet – November 2019 (VN) December 12, 2019
VEOF monthly factsheet – October 2019 (VN) November 13, 2019
VEOF monthly factsheet – October 2019 (ENG) November 13, 2019
VEOF monthly factsheet – September 2019 (ENG) October 15, 2019
VEOF monthly factsheet – September 2019 (VN) October 15, 2019
VEOF monthly factsheet – August 2019 (VN) September 13, 2019
VEOF monthly factsheet – August 2019 (ENG) September 13, 2019
VEOF monthly factsheet – July 2019 (VN) August 15, 2019
VEOF monthly factsheet – July 2019 (ENG) August 15, 2019
VEOF monthly factsheet – June 2019 (VN) July 16, 2019
VEOF monthly factsheet – June 2019 (ENG) July 16, 2019
VEOF monthly factsheet – May 2019 (ENG) June 16, 2019
VEOF monthly factsheet – May 2019 (VN) June 16, 2019
VEOF monthly factsheet – April 2019 (ENG) May 14, 2019
VEOF monthly factsheet – April 2019 (VN) May 14, 2019
VEOF monthly factsheet – Mar 2019 (VN) April 12, 2019
VEOF monthly factsheet – Mar 2019 (ENG) April 12, 2019
VEOF monthly factsheet – Feb 2019 (VN) March 14, 2019
VEOF monthly factsheet – Feb 2019 (ENG) March 14, 2019
VEOF monthly factsheet – Jan 2019 (VN) February 15, 2019
VEOF monthly factsheet – Jan 2019 (ENG) February 15, 2019
VEOF monthly factsheet – Dec 2018 (ENG) January 17, 2019
VEOF monthly factsheet – Dec 2018 (VN) January 17, 2019
VEOF monthly factsheet – Nov 2018 (ENG) December 14, 2018
VEOF monthly factsheet – Nov 2018 (VN) December 14, 2018
VEOF monthly factsheet – Oct 2018 (ENG) December 04, 2018
VEOF monthly factsheet – Oct 2018 (VN) December 04, 2018
VEOF monthly factsheet – Sep 2018 (VN) October 16, 2018
VEOF monthly factsheet – Sep 2018 (ENG) October 16, 2018
VEOF monthly factsheet – Aug 2018 (ENG) September 24, 2018
VEOF monthly factsheet – Aug 2018 (VN) September 24, 2018
VEOF monthly factsheet – Jul 2018 (VN) August 24, 2018
VEOF monthly factsheet – Jul 2018 (ENG) August 24, 2018
VEOF monthly factsheet – Jun 2018 (ENG) July 20, 2018
VEOF monthly factsheet – Jun 2018 (VN) July 18, 2018
VEOF monthly factsheet – May 2018 (ENG) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – Mar 2018 (VN) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – Mar 2018 (ENG) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – Apr 2018 (VN) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – May 2018 (VN) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – Feb 2018 (VN) April 16, 2018
VEOF monthly factsheet – Feb 2018 (ENG) April 16, 2018
VEOF monthly factsheet – Feb 2018 (VN) February 23, 2018
VEOF monthly factsheet – Jan 2018 (ENG) February 23, 2018
VEOF monthly factsheet – Dec 2017 (VN) February 07, 2018
VEOF monthly factsheet – Dec 2017 (ENG) February 07, 2018
VEOF monthly factsheet – Nov 2017 (ENG) January 02, 2018
VEOF monthly factsheet – Nov 2017 (VN) January 02, 2018
VEOF monthly factsheet – Sep 2017 (VN) November 18, 2017
VEOF monthly factsheet – Jul 2017 (VN) November 18, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2017 (VN) November 17, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2017 (ENG) November 17, 2017
VEOF monthly factsheet – Sep 2017 (ENG) October 23, 2017
VEOF monthly factsheet – Aug 2017 (VN) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – Aug 2017 (ENG) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – Jun 2017 (VN) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – Jun 2017 (ENG) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – May 2017 (VN) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – May 2017 (ENG) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – Apr 2017 (VN) May 26, 2017
VEOF monthly factsheet – Apr 2017 (ENG) May 26, 2017
VEOF monthly factsheet – Mar 2017 (VN) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Mar 2017 (ENG) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Feb 2017 (VN) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Feb 2017 (ENG) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Jan 2017 (ENG) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Jan 2017 (VN) April 27, 2017
VEOF – Fund Annual report 2016 February 10, 2017
VEOF monthly factsheet – Dec 2016 (VN) January 23, 2017
VEOF monthly factsheet – Dec 2016 (ENG) January 23, 2017
VEOF monthly factsheet – Nov 2016 (VN) January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Nov 2016 (ENG) January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2016 (VN) January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2016 (ENG) January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Aug 2016 (VN) November 02, 2016
VEOF monthly factsheet – Aug 2016 (ENG) November 02, 2016
VEOF monthly factsheet – Jul 2016 (VN) November 02, 2016
VEOF monthly factsheet – May 2016 (VN) September 02, 2016
VEOF monthly factsheet – May 2016 (VN) June 22, 2016
VEOF monthly factsheet – Apr 2016 (VN) June 10, 2016
VEOF monthly factsheet – Feb 2016 (VN) March 21, 2016
VEOF monthly factsheet – Jan 2015 (VN) February 25, 2016
VEOF monthly factsheet – Nov 2015 (VN) December 22, 2015
VEOF monthly factsheet – Oct 2015 (VN) November 16, 2015
VEOF monthly factsheet – Aug 2015 (VN) September 14, 2015
VEOF monthly factsheet – Jul 2015 (VN) August 14, 2015
VEOF monthly factsheet – May 2015 (VN) June 29, 2015
VEOF monthly factsheet – May 2015 (VN) May 22, 2015
VEOF monthly factsheet – Feb 2015 (VN) March 25, 2015
VEOF monthly factsheet – Jan 2015 (VN) February 13, 2015
VEOF – Tóm tắt Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung – tháng 9 năm 2021 September 01, 2021
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung – tháng 9 năm 2021 September 01, 2021
VEOF – Tóm tắt sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch – tháng 5 năm 2021 May 31, 2021
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung – tháng 5 năm 2021 May 31, 2021
VEOF – Điều Lệ Quỹ – tháng 5 năm 2021 May 14, 2021
VEOF – Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Quỹ May 14, 2021
VEOF – Thông báo về việc cập nhật thông tin Bản cáo bạch July 03, 2020
VEOF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung July 03, 2020
VEOF – Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ sung May 11, 2020
VEOF – Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ – PL29 May 11, 2020
VEOF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ November 19, 2019
VEOF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ November 19, 2019
VEOF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung November 19, 2019
VEOF – Tóm tắt thay đổi Điều lệ ngày 12/09/2019 September 12, 2019
VEOF – Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ sung September 12, 2019
VEOF – Tóm tắt sửa đổi Bản cáo bạch ngày 12/09/2019 September 12, 2019
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung September 12, 2019
VEOF – Bản cáo bạch tóm tắt cập nhật September 12, 2019
VEOF – Bản cáo bạch tóm tắt June 07, 2019
VEOF – Tóm tắt thay đổi bản cáo bạch ngày 24/5/2019 May 24, 2019
VEOF – Bản cáo bạch ngày 24/5/2019 May 24, 2019
VEOF – Tóm tắt thay đổi điều lệ ngày 24/5/2019 May 24, 2019
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi March 19, 2019
VEOF – Tóm tắt sửa đổi Bản cáo bạch – 19/03/2019 March 19, 2019
VEOF – Bản Cáo Bạch Quỹ sửa đổi ngày 26/11/2018 November 27, 2018
VEOF – Thông báo cập nhật bản cáo bạch Quỹ November 27, 2018
VEOF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch 31/07/2018 August 01, 2018
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi 31/07/2018 August 01, 2018
VEOF – Điều Lệ Quỹ sửa đổi lần 4 ngày 31/05/2018 June 06, 2018
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi – 16/03/2018 March 19, 2018
VEOF – Tóm tắt bản cáo bạch sửa đổi – 16/03/2018 March 19, 2018
VEOF – Điều lệ Quỹ June 23, 2017
VEOF – Điều lệ Quỹ sửa đổi lần 3 August 22, 2016
VEOF – Điều lệ Quỹ sửa đổi April 22, 2016
VEOF – Sửa đổi Số tay định giá Quỹ February 05, 2016
VEOF – Sửa đổi Bản Cáo Bạch February 05, 2016
VEOF – Cập nhật Bản cáo bạch Quỹ January 06, 2016
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi September 26, 2014