Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF)2020-07-08T03:34:07+00:00

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF)

Quỹ VEOF là quỹ đầu tư cổ phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để gia tăng giá trị. Quỹ đầu tư chủ yếu vào những cổ phiếu niêm yết ở Việt Nam với vốn hóa lớn và trung bình, có các nền tảng hoạt động tốt và tiềm năng tăng trưởng trong 1-3 năm tới. VinaCapital áp dụng phương pháp đầu tư năng động và chỉ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và các tài sản khác được UBCKNN cho phép. Chỉ số tham chiếu của quỹ là VN-Index.

Vì quỹ VEOF là quỹ cổ phiếu, quỹ có mức rủi ro trung và cao, và giá trị của quỹ sẽ biến động theo thị trường chứng khoán. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức sinh lời cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn, và có thể chịu được biến động của thị trường.

Thông tin quỹ VEOF

Hình thức quỹ Quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập 01/07/2014
Số tiền đầu tư tối thiểu 2.000.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần
Phí quản lý 1,75% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ)
Phí: 1,5%
0 1 năm 2 năm >2 năm
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi) 0,00%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả

hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Từ đầu năm 2020
-4,4%
2019
8,1%
2018
-11,39%
2017
26,7%
2016
16,7%
2015
9,8%

Giá trị NAV/CCQ (VNĐ)

Tại ngày 17/09/2020
13.986,82
Cao nhất 52 tuần
15.746,00
Thấp nhất 52 tuần
10.280,17
20200916-veof-nav-weekly-report September 18, 2020
20200914-veof-changes-of-nav-weekly-report September 16, 2020
20200914-veof-nav-weekly-report September 16, 2020
20200909-veof-nav-weekly-report September 11, 2020
20200907-veof-changes-of-nav-weekly-report September 09, 2020
20200907-veof-nav-weekly-report September 09, 2020
20200901-veof-nav-weekly-report September 04, 2020
20200831-veof-changes-of-nav-weekly-report September 03, 2020
20200831-veof-nav-weekly-report September 03, 2020
20200826-veof-nav-weekly-report August 28, 2020
20200824-veof-changes-of-nav-weekly-report August 26, 2020
20200824-veof-nav-weekly-report August 26, 2020
20200819-veof-nav-weekly-report August 21, 2020
20200817-veof-nav-weekly-report August 19, 2020
20200817-veof-changes-of-nav-weekly-report August 19, 2020
20200812-veof-nav-weekly-report August 14, 2020
20200810-veof-changes-of-nav-weekly-report August 12, 2020
20200810-veof-nav-weekly-report August 12, 2020
20200805-veof-nav-weekly-report August 07, 2020
20200803-veof-changes-of-nav-weekly-report August 05, 2020
20200803-veof-nav-weekly-report August 05, 2020
20200729-veof-nav-weekly-report July 31, 2020
20200727-veof-changes-of-nav-weekly-report July 29, 2020
20200727-veof-nav-weekly-report July 29, 2020
20200722-veof-nav-weekly-report July 24, 2020
20200720-veof-changes-of-nav-weekly-report July 22, 2020
20200720-veof-nav-weekly-report July 22, 2020
20200715-veof-nav-weekly-report July 17, 2020
20200713-veof-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2020
20200713-veof-nav-weekly-report July 15, 2020
20200708-veof-nav-weekly-report July 10, 2020
20200706-veof-nav-weekly-report July 08, 2020
20200706-veof-changes-of-nav-weekly-report July 08, 2020
20200701-veof-nav-weekly-report July 03, 2020
20200629-veof-changes-of-nav-weekly-report July 01, 2020
20200629-veof-nav-weekly-report July 01, 2020
20200624-veof-nav-weekly-report June 26, 2020
20200622-veof-changes-of-nav-weekly-report June 25, 2020
20200622-veof-nav-weekly-report June 25, 2020
20200617-veof-nav-weekly-report June 23, 2020
20200615-veof-changes-of-nav-weekly-report June 17, 2020
20200615-veof-nav-weekly-report June 17, 2020
20200610-veof-nav-weekly-report June 15, 2020
20200608-veof-nav-weekly-report June 10, 2020
20200608-veof-changes-of-nav-weekly-report June 10, 2020
20200603-veof-nav-weekly-report June 05, 2020
20200601-veof-changes-of-nav-weekly-report June 03, 2020
20200601-veof-nav-weekly-report June 03, 2020
20200527-veof-nav-weekly-report May 29, 2020
20200525-veof-changes-of-nav-weekly-report May 27, 2020
20200525-veof-nav-weekly-report May 27, 2020
20200520-veof-nav-weekly-report May 22, 2020
20200518-veof-nav-weekly-report May 20, 2020
20200518-veof-changes-of-nav-weekly-report May 20, 2020
20200513-veof-nav-weekly-report May 15, 2020
20200511-veof-changes-of-nav-weekly-report May 14, 2020
20200511-veof-nav-weekly-report May 14, 2020
20200506-veof-nav-weekly-report May 11, 2020
20200504-veof-changes-of-nav-weekly-report May 07, 2020
20200504-veof-nav-weekly-report May 07, 2020
20200427-veof-nav-weekly-report May 04, 2020
20200427-veof-changes-of-nav-weekly-report May 04, 2020
20200422-veof-nav-weekly-report April 27, 2020
20200420-veof-nav-weekly-report April 23, 2020
20200420-veof-changes-of-nav-weekly-report April 23, 2020
20200415-veof-nav-weekly-report April 21, 2020
20200413-veof-nav-weekly-report April 17, 2020
20200413-veof-changes-of-nav-weekly-report April 17, 2020
20200408-veof-nav-weekly-report April 13, 2020
20200406-veof-changes-of-nav-weekly-report April 13, 2020
20200406-veof-nav-weekly-report April 13, 2020
20200330-veof-nav-weekly-report April 03, 2020
20200330-veof-changes-of-nav-weekly-report April 03, 2020
20200325-veof-nav-weekly-report March 31, 2020
20200323-veof-nav-weekly-report March 27, 2020
20200323-veof-changes-of-nav-weekly-report March 27, 2020
20200318-veof-nav-weekly-report March 24, 2020
20200316-veof-nav-weekly-report March 19, 2020
20200316-veof-changes-of-nav-weekly-report March 19, 2020
20200311-veof-nav-weekly-report March 16, 2020
20200309-veof-nav-weekly-report March 12, 2020
20200309-veof-changes-of-nav-weekly-report March 12, 2020
20200304-veof-nav-weekly-report March 09, 2020
20200302-veof-nav-weekly-report March 05, 2020
20200302-veof-changes-of-nav-weekly-report March 05, 2020
20200226-veof-nav-weekly-report March 02, 2020
20200224-veof-nav-weekly-report February 28, 2020
20200224-veof-changes-of-nav-weekly-report February 28, 2020
20200219-veof-nav-weekly-report February 24, 2020
20200217-veof-nav-weekly-report February 21, 2020
20200217-veof-changes-of-nav-weekly-report February 21, 2020
20200212-veof-nav-weekly-report February 17, 2020
20200210-veof-changes-of-nav-weekly-report February 14, 2020
20200210-veof-nav-weekly-report February 14, 2020
20200205-veof-nav-weekly-report February 11, 2020
20200203-veof-nav-weekly-report February 07, 2020
20200203-veof-changes-of-nav-weekly-report February 07, 2020
20200127-veof-nav-weekly-report February 04, 2020
20200127-veof-changes-of-nav-weekly-report February 04, 2020
20200122-veof-nav-weekly-report February 04, 2020
20200120-veof-nav-weekly-report February 03, 2020
20200120-veof-changes-of-nav-weekly-report February 03, 2020
20200113-veof-nav-weekly-report January 16, 2020
20200113-veof-changes-of-nav-weekly-report January 16, 2020
20200108-veof-nav-weekly-report January 13, 2020
20200106-veof-nav-weekly-report January 10, 2020
20200106-veof-changes-of-nav-weekly-report January 10, 2020
20191231-veof-nav-weekly-report January 06, 2020
20191230-veof-changes-of-nav-weekly-report January 03, 2020
20191230-veof-nav-weekly-report January 03, 2020
20191225-veof-nav-weekly-report December 30, 2019
20191223-veof-changes-of-nav-weekly-report December 26, 2019
20191223-veof-nav-weekly-report December 26, 2019
20191218-veof-nav-weekly-report December 23, 2019
20191216-veof-changes-of-nav-weekly-report December 20, 2019
20191216-veof-nav-weekly-report December 20, 2019
20191211-veof-nav-weekly-report December 16, 2019
20191209-veof-changes-of-nav-weekly-report December 12, 2019
20191209-veof-nav-weekly-report December 12, 2019
20191204-veof-nav-weekly-report December 09, 2019
20191202-veof-changes-of-nav-weekly-report December 05, 2019
20191202-veof-nav-weekly-report December 05, 2019
20191127-veof-nav-weekly-report December 02, 2019
20191125-veof-changes-of-nav-weekly-report November 28, 2019
20191125-veof-nav-weekly-report November 28, 2019
20191120-veof-nav-weekly-report November 22, 2019
20191118-veof-changes-of-nav-weekly-report November 22, 2019
20191118-veof-nav-weekly-report November 22, 2019
20191113-veof-nav-weekly-report November 18, 2019
20191111-veof-changes-of-nav-weekly-report November 15, 2019
20191111-veof-nav-weekly-report November 15, 2019
20191106-veof-nav-weekly-report November 11, 2019
20191104-veof-changes-of-nav-weekly-report November 08, 2019
20191104-veof-nav-weekly-report November 08, 2019
20191030-veof-nav-weekly-report November 04, 2019
20191028-veof-nav-weekly-report October 31, 2019
20191028-veof-changes-of-nav-weekly-report October 31, 2019
20191023-veof-nav-weekly-report October 25, 2019
20191021-veof-nav-weekly-report October 25, 2019
20191021-veof-changes-of-nav-weekly-report October 25, 2019
20191009-veof-nav-weekly-report October 11, 2019
20191007-veof-nav-weekly-report October 11, 2019
20191007-veof-changes-of-nav-weekly-report October 11, 2019
20191002-veof-nav-weekly-report October 07, 2019
20190930-veof-nav-weekly-report October 04, 2019
20190930-veof-changes-of-nav-weekly-report October 04, 2019
20190925-veof-nav-weekly-report September 27, 2019
20190923-veof-nav-weekly-report September 27, 2019
20190923-veof-changes-of-nav-weekly-report September 27, 2019
20190918-veof-nav-weekly-report September 20, 2019
20190916-veof-nav-weekly-report September 20, 2019
20190916-veof-changes-of-nav-weekly-report September 20, 2019
20190911-veof-nav-weekly-report September 13, 2019
20190909-veof-nav-weekly-report September 13, 2019
20190909-veof-changes-of-nav-weekly-report September 13, 2019
20190904-veof-nav-weekly-report September 09, 2019
20190830-veof-nav-weekly-report September 06, 2019
20190830-veof-changes-of-nav-weekly-report September 06, 2019
20190828-veof-nav-weekly-report September 03, 2019
20190826-veof-nav-weekly-report August 30, 2019
20190826-veof-changes-of-nav-weekly-report August 30, 2019
20190821-veof-nav-weekly-report August 26, 2019
20190819-veof-nav-weekly-report August 22, 2019
20190819-veof-changes-of-nav-weekly-report August 22, 2019
20190814-veof-nav-weekly-report August 19, 2019
20190812-veof-nav-weekly-report August 16, 2019
20190812-veof-changes-of-nav-weekly-report August 16, 2019
20190807-veof-nav-weekly-report August 12, 2019
20190805-veof-nav-weekly-report August 09, 2019
20190805-veof-changes-of-nav-weekly-report August 09, 2019
20190731-veof-nav-weekly-report August 02, 2019
20190729-veof-nav-weekly-report August 02, 2019
20190729-veof-changes-of-nav-weekly-report August 02, 2019
20190722-veof-nav-weekly-report July 26, 2019
20190722-veof-changes-of-nav-weekly-report July 26, 2019
20190717-veof-nav-weekly-report July 22, 2019
20190715-veof-nav-weekly-report July 18, 2019
20190715-veof-changes-of-nav-weekly-report July 18, 2019
20190710-veof-nav-weekly-report July 15, 2019
20190708-veof-nav-weekly-report July 15, 2019
20190708-veof-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2019
20190704-veof-nav-weekly-report July 09, 2019
20190702-veof-nav-weekly-report July 05, 2019
20190702-veof-changes-of-nav-weekly-report July 05, 2019
20190626-veof-nav-weekly-report July 01, 2019
20190624-veof-nav-weekly-report June 27, 2019
20190624-veof-changes-of-nav-weekly-report June 27, 2019
20190619-veof-nav-weekly-report June 24, 2019
20190617-veof-nav-weekly-report June 20, 2019
20190617-veof-changes-of-nav-weekly-report June 20, 2019
20190612-veof-nav-weekly-report June 14, 2019
20190610-veof-nav-weekly-report June 14, 2019
20190610-veof-changes-of-nav-weekly-report June 14, 2019
20190605-veof-nav-weekly-report June 10, 2019
20190603-veof-nav-weekly-report June 06, 2019
20190603-veof-changes-of-nav-weekly-report June 06, 2019
20190529-veof-nav-weekly-report June 03, 2019
20190527-veof-nav-weekly-report May 30, 2019
20190527-veof-changes-of-nav-weekly-report May 30, 2019
20190522-veof-nav-weekly-report May 27, 2019
20190520-veof-nav-weekly-report May 23, 2019
20190520-veof-changes-of-nav-weekly-report May 23, 2019
20190515-veof-nav-weekly-report May 20, 2019
20190513-veof-nav-weekly-report May 16, 2019
20190513-veof-changes-of-nav-weekly-report May 16, 2019
20190508-veof-nav-weekly-report May 13, 2019
20190506-veof-nav-weekly-report May 09, 2019
20190506-veof-changes-of-nav-weekly-report May 09, 2019
20190430-veof-nav-weekly-report May 07, 2019
20190429-veof-nav-weekly-report May 03, 2019
20190429-veof-changes-of-nav-weekly-report May 03, 2019
20190424-veof-nav-weekly-report April 29, 2019
20190422-veof-nav-weekly-report April 25, 2019
20190422-veof-changes-of-nav-weekly-report April 25, 2019
20190417-veof-nav-weekly-report April 22, 2019
20190415-veof-nav-weekly-report April 18, 2019
20190415-veof-changes-of-nav-weekly-report April 18, 2019
20190408-veof-nav-weekly-report April 11, 2019
20190408-veof-changes-of-nav-weekly-report April 11, 2019
20190403-veof-nav-weekly-report April 08, 2019
20190401-veof-nav-weekly-report April 04, 2019
20190401-veof-changes-of-nav-weekly-report April 04, 2019
20190327-veof-nav-weekly-report April 01, 2019
20190325-veof-nav-weekly-report March 28, 2019
20190325-veof-changes-of-nav-weekly-report March 28, 2019
20190320-veof-nav-weekly-report March 25, 2019
20190318-veof-nav-weekly-report March 21, 2019
20190318-veof-changes-of-nav-weekly-report March 21, 2019
20190313-veof-nav-weekly-report March 18, 2019
20190311-veof-nav-weekly-report March 14, 2019
20190311-veof-changes-of-nav-weekly-report March 14, 2019
20190306-veof-nav-weekly-report March 11, 2019
20190304-veof-nav-weekly-report March 07, 2019
20190304-veof-changes-of-nav-weekly-report March 07, 2019
20190227-veof-nav-weekly-report March 04, 2019
20190225-veof-nav-weekly-report March 01, 2019
20190225-veof-changes-of-nav-weekly-report March 01, 2019
20190220-veof-nav-weekly-report February 22, 2019
20190218-veof-nav-weekly-report February 21, 2019
20190218-veof-changes-of-nav-weekly-report February 21, 2019
20190213-veof-nav-weekly-report February 18, 2019
20190211-veof-nav-weekly-report February 14, 2019
20190211-veof-changes-of-nav-weekly-report February 14, 2019
20190206-veof-nav-weekly-report February 13, 2019
20190204-veof-nav-weekly-report February 13, 2019
20190204-veof-changes-of-nav-weekly-report February 13, 2019
20190130-veof-nav-weekly-report February 11, 2019
20190128-veof-nav-weekly-report January 31, 2019
20190128-veof-changes-of-nav-weekly-report January 31, 2019
20190123-veof-nav-weekly-report January 25, 2019
20190121-veof-nav-weekly-report January 25, 2019
20190121-veof-changes-of-nav-weekly-report January 25, 2019
20190114-veof-nav-weekly-report January 18, 2019
20190114-veof-nav-weekly-report January 18, 2019
20190114-veof-changes-of-nav-weekly-report January 18, 2019
20190109-veof-nav-weekly-report January 11, 2019
20190107-veof-nav-weekly-report January 10, 2019
20190107-veof-changes-of-nav-weekly-report January 10, 2019
20190102 – VEOF-NAV-weekly-report January 04, 2019
20181231 – VEOF-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181231 – VEOF-Changes-of-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181224 – VEOF-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181224 – VEOF-Changes-of-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181219 – VEOF-NAV-weekly-report December 24, 2018
20181217 – VEOF-NAV-weekly-report December 20, 2018
20181212 – VEOF-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181210 – VEOF-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181210 – VEOF-Changes-of-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181205 – VEOF-NAV-weekly-report December 10, 2018
20181128 – VEOF-NAV-weekly-report December 03, 2018
20181121 – VEOF-NAV-weekly-report November 26, 2018
VEOF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ky_20181010 October 15, 2018
20181008 – VEOF-NAV-weekly-report October 12, 2018
20181008 – VEOF-Changes-of-NAV-weekly-report October 12, 2018
20181003 – VEOF-NAV-weekly-report October 05, 2018
VEOF monthly factsheet – August 2020 (VN) September 10, 2020
VEOF monthly factsheet – August 2020 (ENG) September 10, 2020
VEOF monthly factsheet – July 2020 (ENG) August 11, 2020
VEOF monthly factsheet – July 2020 (VN) August 11, 2020
VEOF monthly factsheet – June 2020 (VN) July 13, 2020
VEOF monthly factsheet – June 2020 (ENG) July 13, 2020
VEOF monthly factsheet – May 2020 (VN) June 16, 2020
VEOF monthly factsheet – May 2020 (ENG) June 16, 2020
VEOF monthly factsheet – April 2020 (ENG) May 11, 2020
VEOF monthly factsheet – April 2020 (VN) May 11, 2020
VEOF monthly factsheet – March 2020 (VN) April 13, 2020
VEOF monthly factsheet – March 2020 (ENG) April 13, 2020
VEOF monthly factsheet – February 2020 (VN) March 12, 2020
VEOF monthly factsheet – January 2020 (VN) February 11, 2020
VEOF monthly factsheet – December 2019 (VN) January 14, 2020
VEOF monthly factsheet – December 2019 (ENG) January 14, 2020
VEOF monthly factsheet – November 2019 (ENG) December 12, 2019
VEOF monthly factsheet – November 2019 (VN) December 12, 2019
VEOF monthly factsheet – October 2019 (VN) November 13, 2019
VEOF monthly factsheet – October 2019 (ENG) November 13, 2019
VEOF monthly factsheet – September 2019 (ENG) October 15, 2019
VEOF monthly factsheet – September 2019 (VN) October 15, 2019
VEOF monthly factsheet – August 2019 (VN) September 13, 2019
VEOF monthly factsheet – August 2019 (ENG) September 13, 2019
VEOF monthly factsheet – July 2019 (VN) August 15, 2019
VEOF monthly factsheet – July 2019 (ENG) August 15, 2019
VEOF monthly factsheet – June 2019 (VN) July 16, 2019
VEOF monthly factsheet – June 2019 (ENG) July 16, 2019
VEOF monthly factsheet – May 2019 (ENG) June 16, 2019
VEOF monthly factsheet – May 2019 (VN) June 16, 2019
VEOF monthly factsheet – April 2019 (ENG) May 14, 2019
VEOF monthly factsheet – April 2019 (VN) May 14, 2019
VEOF monthly factsheet – Mar 2019 (VN) April 12, 2019
VEOF monthly factsheet – Mar 2019 (ENG) April 12, 2019
VEOF monthly factsheet – Feb 2019 (VN) March 14, 2019
VEOF monthly factsheet – Feb 2019 (ENG) March 14, 2019
VEOF monthly factsheet – Jan 2019 (VN) February 15, 2019
VEOF monthly factsheet – Jan 2019 (ENG) February 15, 2019
VEOF monthly factsheet – Dec 2018 (ENG) January 17, 2019
VEOF monthly factsheet – Dec 2018 (VN) January 17, 2019
VEOF monthly factsheet – Nov 2018 (ENG) December 14, 2018
VEOF monthly factsheet – Nov 2018 (VN) December 14, 2018
VEOF monthly factsheet – Oct 2018 (ENG) December 04, 2018
VEOF monthly factsheet – Oct 2018 (VN) December 04, 2018
VEOF monthly factsheet – Sep 2018 (VN) October 16, 2018
VEOF monthly factsheet – Sep 2018 (ENG) October 16, 2018
VEOF monthly factsheet – Aug 2018 (ENG) September 24, 2018
VEOF monthly factsheet – Aug 2018 (VN) September 24, 2018
VEOF monthly factsheet – Jul 2018 (VN) August 24, 2018
VEOF monthly factsheet – Jul 2018 (ENG) August 24, 2018
VEOF monthly factsheet – Jun 2018 (ENG) July 20, 2018
VEOF monthly factsheet – Jun 2018 (VN) July 18, 2018
VEOF monthly factsheet – May 2018 (ENG) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – Mar 2018 (VN) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – Mar 2018 (ENG) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – Apr 2018 (VN) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – May 2018 (VN) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – Feb 2018 (VN) April 16, 2018
VEOF monthly factsheet – Feb 2018 (ENG) April 16, 2018
VEOF monthly factsheet – Feb 2018 (VN) February 23, 2018
VEOF monthly factsheet – Jan 2018 (ENG) February 23, 2018
VEOF monthly factsheet – Dec 2017 (VN) February 07, 2018
VEOF monthly factsheet – Dec 2017 (ENG) February 07, 2018
VEOF monthly factsheet – Nov 2017 (ENG) January 02, 2018
VEOF monthly factsheet – Nov 2017 (VN) January 02, 2018
VEOF monthly factsheet – Sep 2017 (VN) November 18, 2017
VEOF monthly factsheet – Jul 2017 (VN) November 18, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2017 (VN) November 17, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2017 (ENG) November 17, 2017
VEOF monthly factsheet – Sep 2017 (ENG) October 23, 2017
VEOF monthly factsheet – Aug 2017 (VN) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – Aug 2017 (ENG) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – Jun 2017 (VN) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – Jun 2017 (ENG) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – May 2017 (VN) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – May 2017 (ENG) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – Apr 2017 (VN) May 26, 2017
VEOF monthly factsheet – Apr 2017 (ENG) May 26, 2017
VEOF monthly factsheet – Mar 2017 (VN) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Mar 2017 (ENG) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Feb 2017 (VN) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Feb 2017 (ENG) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Jan 2017 (ENG) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Jan 2017 (VN) April 27, 2017
VEOF – Fund Annual report 2016 February 10, 2017
VEOF monthly factsheet – Dec 2016 (VN) January 23, 2017
VEOF monthly factsheet – Dec 2016 (ENG) January 23, 2017
VEOF monthly factsheet – Nov 2016 (VN) January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Nov 2016 (ENG) January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2016 (VN) January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2016 (ENG) January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Aug 2016 (VN) November 02, 2016
VEOF monthly factsheet – Aug 2016 (ENG) November 02, 2016
VEOF monthly factsheet – Jul 2016 (VN) November 02, 2016
VEOF monthly factsheet – May 2016 (VN) September 02, 2016
VEOF monthly factsheet – May 2016 (VN) June 22, 2016
VEOF monthly factsheet – Apr 2016 (VN) June 10, 2016
VEOF monthly factsheet – Feb 2016 (VN) March 21, 2016
VEOF monthly factsheet – Jan 2015 (VN) February 25, 2016
VEOF monthly factsheet – Nov 2015 (VN) December 22, 2015
VEOF monthly factsheet – Oct 2015 (VN) November 16, 2015
VEOF monthly factsheet – Aug 2015 (VN) September 14, 2015
VEOF monthly factsheet – Jul 2015 (VN) August 14, 2015
VEOF monthly factsheet – May 2015 (VN) June 29, 2015
VEOF monthly factsheet – May 2015 (VN) May 22, 2015
VEOF monthly factsheet – Feb 2015 (VN) March 25, 2015
VEOF monthly factsheet – Jan 2015 (VN) February 13, 2015
VEOF – Thông báo về việc cập nhật thông tin Bản cáo bạch July 03, 2020
VEOF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung July 03, 2020
VEOF – Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ sung May 11, 2020
VEOF – Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ – PL29 May 11, 2020
VEOF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ November 19, 2019
VEOF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ November 19, 2019
VEOF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung November 19, 2019
VEOF – Tóm tắt thay đổi Điều lệ ngày 12/09/2019 September 12, 2019
VEOF – Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ sung September 12, 2019
VEOF – Tóm tắt sửa đổi Bản cáo bạch ngày 12/09/2019 September 12, 2019
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung September 12, 2019
VEOF – Bản cáo bạch tóm tắt cập nhật September 12, 2019
VEOF – Bản cáo bạch tóm tắt June 07, 2019
VEOF – Tóm tắt thay đổi bản cáo bạch ngày 24/5/2019 May 24, 2019
VEOF – Bản cáo bạch ngày 24/5/2019 May 24, 2019
VEOF – Tóm tắt thay đổi điều lệ ngày 24/5/2019 May 24, 2019
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi March 19, 2019
VEOF – Tóm tắt sửa đổi Bản cáo bạch – 19/03/2019 March 19, 2019
VEOF – Bản Cáo Bạch Quỹ sửa đổi ngày 26/11/2018 November 27, 2018
VEOF – Thông báo cập nhật bản cáo bạch Quỹ November 27, 2018
VEOF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch 31/07/2018 August 01, 2018
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi 31/07/2018 August 01, 2018
VEOF – Điều Lệ Quỹ sửa đổi lần 4 ngày 31/05/2018 June 06, 2018
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi – 16/03/2018 March 19, 2018
VEOF – Tóm tắt bản cáo bạch sửa đổi – 16/03/2018 March 19, 2018
VEOF – Điều lệ Quỹ sửa đổi lần 3 August 22, 2016
VEOF – Điều lệ Quỹ sửa đổi April 22, 2016
VEOF – Sửa đổi Số tay định giá Quỹ February 05, 2016
VEOF – Sửa đổi Bản Cáo Bạch February 05, 2016
VEOF – Cập nhật Bản cáo bạch Quỹ January 06, 2016
VEOF – Bản cáo bạch sửa đổi September 26, 2014