Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh (VEOF)2019-08-15T05:21:59+00:00

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF)

Quỹ VEOF là quỹ đầu tư cổ phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để gia tăng giá trị. Quỹ đầu tư chủ yếu vào những cổ phiếu niêm yết ở Việt Nam với vốn hóa lớn và trung bình, có các nền tảng hoạt động tốt và tiềm năng tăng trưởng trong 1-3 năm tới. VinaCapital áp dụng phương pháp đầu tư năng động và chỉ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và các tài sản khác được UBCKNN cho phép. Chỉ số tham chiếu của quỹ là VN-Index.

Vì quỹ VEOF là quỹ cổ phiếu, quỹ có mức rủi ro trung và cao, và giá trị của quỹ sẽ biến động theo thị trường chứng khoán. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức sinh lời cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn, và có thể chịu được biến động của thị trường.

Thông tin quỹ VEOF

Hình thức quỹ Quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập 01/07/2014
Số tiền đầu tư tối thiểu 2.000.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần
Phí quản lý 1,75% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ)
Phí: 1,5%
0 1 năm 2 năm >2 năm
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi) Lệnh Chuyển Đổi đầu tiên mỗi năm
(từ 1/1 đến 31/12 hàng năm): 0,0%
Các Lệnh Chuyển Đổi sau trong năm: 0,50%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered
(Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả
hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Từ đầu năm 2019
12,9%
2018
-11,39%
2017
26,7%
2016
16,7%
2015
9,8%

Giá trị NAV/CCQ (VNĐ)

Tại ngày 10/10/2019
15.269
Cao nhất 52 tuần
15.409
Thấp nhất 52 tuần
13.413

Thông tin quỹ VEOF

Hình thức quỹ
Quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập
01/07/2014
Số tiền đầu tư tối thiểu
2.000.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ
Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần
Phí quản lý
1,75% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua)
0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ)
Phí: 1,5%
0 1 năm 2 năm >2 năm
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi)
Lệnh Chuyển Đổi đầu tiên mỗi năm
(từ 1/1 đến 31/12 hàng năm): 0,0%
Các Lệnh Chuyển Đổi sau trong năm: 0,50%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered
(Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả
hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Từ đầu năm 2019
12,9%
2018
-11,39%
2017
26,7%
2016
16,7%
2015
9,8%

Giá trị NAV/CCQ (VNĐ)

Tại ngày 10/10/2019
15.269
Cao nhất trong 52 tuần
15.409
Thấp nhất trong 52 tuần
13.413
VEOF monthly factsheet – August 2019 (VN) September 13, 2019
VEOF monthly factsheet – August 2019 (ENG) September 13, 2019
VEOF monthly factsheet – July 2019 (VN) August 15, 2019
VEOF monthly factsheet – July 2019 (ENG) August 15, 2019
VEOF monthly factsheet – June 2019 (VN) July 16, 2019
VEOF monthly factsheet – June 2019 (ENG) July 16, 2019
VEOF monthly factsheet – May 2019 (ENG) June 16, 2019
VEOF monthly factsheet – May 2019 (VN) June 16, 2019
VEOF monthly factsheet – April 2019 (ENG) May 14, 2019
VEOF monthly factsheet – April 2019 (VN) May 14, 2019
VEOF monthly factsheet – Mar 2019 (VN) April 12, 2019
VEOF monthly factsheet – Mar 2019 (ENG) April 12, 2019
VEOF monthly factsheet – Feb 2019 (VN) March 14, 2019
VEOF monthly factsheet – Feb 2019 (ENG) March 14, 2019
VEOF monthly factsheet – Jan 2019 (VN) February 15, 2019
VEOF monthly factsheet – Jan 2019 (ENG) February 15, 2019
VEOF monthly factsheet – Dec 2018 (ENG) January 17, 2019
VEOF monthly factsheet – Dec 2018 (VN) January 17, 2019
VEOF monthly factsheet – Nov 2018 (ENG) December 14, 2018
VEOF monthly factsheet – Nov 2018 (VN) December 14, 2018
VEOF monthly factsheet – Oct 2018 (ENG) December 04, 2018
VEOF monthly factsheet – Oct 2018 (VN) December 04, 2018
VEOF monthly factsheet – Sep 2018 (VN) October 16, 2018
VEOF monthly factsheet – Sep 2018 (ENG) October 16, 2018
VEOF monthly factsheet – Aug 2018 (ENG) September 24, 2018
VEOF monthly factsheet – Aug 2018 (VN) September 24, 2018
VEOF monthly factsheet – Jul 2018 (VN) August 24, 2018
VEOF monthly factsheet – Jul 2018 (ENG) August 24, 2018
VEOF monthly factsheet – Jun 2018 (ENG) July 20, 2018
VEOF monthly factsheet – Jun 2018 (VN) July 18, 2018
VEOF monthly factsheet – May 2018 (ENG) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – Mar 2018 (VN) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – Mar 2018 (ENG) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – Apr 2018 (VN) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – May 2018 (VN) July 03, 2018
VEOF monthly factsheet – Feb 2018 (VN) April 16, 2018
VEOF monthly factsheet – Feb 2018 (ENG) April 16, 2018
VEOF monthly factsheet – Feb 2018 (VN) February 23, 2018
VEOF monthly factsheet – Jan 2018 (ENG) February 23, 2018
VEOF monthly factsheet – Dec 2017 (VN) February 07, 2018
VEOF monthly factsheet – Dec 2017 (ENG) February 07, 2018
VEOF monthly factsheet – Nov 2017 (ENG) January 02, 2018
VEOF monthly factsheet – Nov 2017 (VN) January 02, 2018
VEOF monthly factsheet – Sep 2017 (VN) November 18, 2017
VEOF monthly factsheet – Jul 2017 (VN) November 18, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2017 (VN) November 17, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2017 (ENG) November 17, 2017
VEOF monthly factsheet – Sep 2017 (ENG) October 23, 2017
VEOF monthly factsheet – Aug 2017 (VN) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – Aug 2017 (ENG) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – Jun 2017 (VN) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – Jun 2017 (ENG) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – May 2017 (VN) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – May 2017 (ENG) September 28, 2017
VEOF monthly factsheet – Apr 2017 (VN) May 26, 2017
VEOF monthly factsheet – Apr 2017 (ENG) May 26, 2017
VEOF monthly factsheet – Mar 2017 (VN) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Mar 2017 (ENG) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Feb 2017 (VN) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Feb 2017 (ENG) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Jan 2017 (ENG) April 27, 2017
VEOF monthly factsheet – Jan 2017 (VN) April 27, 2017
VEOF – Fund Annual report 2016 February 10, 2017
VEOF monthly factsheet – Dec 2016 (VN) January 23, 2017
VEOF monthly factsheet – Dec 2016 (ENG) January 23, 2017
VEOF monthly factsheet – Nov 2016 (VN) January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Nov 2016 (ENG) January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2016 (VN) January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Oct 2016 (ENG) January 04, 2017
VEOF monthly factsheet – Aug 2016 (VN) November 02, 2016
VEOF monthly factsheet – Aug 2016 (ENG) November 02, 2016
VEOF monthly factsheet – Jul 2016 (VN) November 02, 2016
VEOF monthly factsheet – May 2016 (VN) September 02, 2016
VEOF monthly factsheet – May 2016 (VN) June 22, 2016
VEOF monthly factsheet – Apr 2016 (VN) June 10, 2016
VEOF monthly factsheet – Feb 2016 (VN) March 21, 2016
VEOF monthly factsheet – Jan 2015 (VN) February 25, 2016
VEOF monthly factsheet – Nov 2015 (VN) December 22, 2015
VEOF monthly factsheet – Oct 2015 (VN) November 16, 2015
VEOF monthly factsheet – Aug 2015 (VN) September 14, 2015
VEOF monthly factsheet – Jul 2015 (VN) August 14, 2015
VEOF monthly factsheet – May 2015 (VN) June 29, 2015
VEOF monthly factsheet – May 2015 (VN) May 22, 2015
VEOF monthly factsheet – Feb 2015 (VN) March 25, 2015
VEOF monthly factsheet – Jan 2015 (VN) February 13, 2015
20191009-veof-nav-weekly-report October 11, 2019
20191007-veof-nav-weekly-report October 11, 2019
20191007-veof-changes-of-nav-weekly-report October 11, 2019
20191002-veof-nav-weekly-report October 07, 2019
20190930-veof-nav-weekly-report October 04, 2019
20190930-veof-changes-of-nav-weekly-report October 04, 2019
20190925-veof-nav-weekly-report September 27, 2019
20190923-veof-nav-weekly-report September 27, 2019
20190923-veof-changes-of-nav-weekly-report September 27, 2019
20190918-veof-nav-weekly-report September 20, 2019
20190916-veof-nav-weekly-report September 20, 2019
20190916-veof-changes-of-nav-weekly-report September 20, 2019
20190911-veof-nav-weekly-report September 13, 2019
20190909-veof-nav-weekly-report September 13, 2019
20190909-veof-changes-of-nav-weekly-report September 13, 2019
20190904-veof-nav-weekly-report September 09, 2019
20190830-veof-nav-weekly-report September 06, 2019
20190830-veof-changes-of-nav-weekly-report September 06, 2019
20190828-veof-nav-weekly-report September 03, 2019
20190826-veof-nav-weekly-report August 30, 2019
20190826-veof-changes-of-nav-weekly-report August 30, 2019
20190821-veof-nav-weekly-report August 26, 2019
20190819-veof-nav-weekly-report August 22, 2019
20190819-veof-changes-of-nav-weekly-report August 22, 2019
20190814-veof-nav-weekly-report August 19, 2019
20190812-veof-nav-weekly-report August 16, 2019
20190812-veof-changes-of-nav-weekly-report August 16, 2019
20190807-veof-nav-weekly-report August 12, 2019
20190805-veof-nav-weekly-report August 09, 2019
20190805-veof-changes-of-nav-weekly-report August 09, 2019
20190731-veof-nav-weekly-report August 02, 2019
20190729-veof-nav-weekly-report August 02, 2019
20190729-veof-changes-of-nav-weekly-report August 02, 2019
20190722-veof-nav-weekly-report July 26, 2019
20190722-veof-changes-of-nav-weekly-report July 26, 2019
20190717-veof-nav-weekly-report July 22, 2019
20190715-veof-nav-weekly-report July 18, 2019
20190715-veof-changes-of-nav-weekly-report July 18, 2019
20190710-veof-nav-weekly-report July 15, 2019
20190708-veof-nav-weekly-report July 15, 2019
20190708-veof-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2019
20190704-veof-nav-weekly-report July 09, 2019
20190702-veof-nav-weekly-report July 05, 2019
20190702-veof-changes-of-nav-weekly-report July 05, 2019
20190626-veof-nav-weekly-report July 01, 2019
20190624-veof-nav-weekly-report June 27, 2019
20190624-veof-changes-of-nav-weekly-report June 27, 2019
20190619-veof-nav-weekly-report June 24, 2019
20190617-veof-nav-weekly-report June 20, 2019
20190617-veof-changes-of-nav-weekly-report June 20, 2019
20190612-veof-nav-weekly-report June 14, 2019
20190610-veof-nav-weekly-report June 14, 2019
20190610-veof-changes-of-nav-weekly-report June 14, 2019
20190605-veof-nav-weekly-report June 10, 2019
20190603-veof-nav-weekly-report June 06, 2019
20190603-veof-changes-of-nav-weekly-report June 06, 2019
20190529-veof-nav-weekly-report June 03, 2019
20190527-veof-nav-weekly-report May 30, 2019
20190527-veof-changes-of-nav-weekly-report May 30, 2019
20190522-veof-nav-weekly-report May 27, 2019
20190520-veof-nav-weekly-report May 23, 2019
20190520-veof-changes-of-nav-weekly-report May 23, 2019
20190515-veof-nav-weekly-report May 20, 2019
20190513-veof-nav-weekly-report May 16, 2019
20190513-veof-changes-of-nav-weekly-report May 16, 2019
20190508-veof-nav-weekly-report May 13, 2019
20190506-veof-nav-weekly-report May 09, 2019
20190506-veof-changes-of-nav-weekly-report May 09, 2019
20190430-veof-nav-weekly-report May 07, 2019
20190429-veof-nav-weekly-report May 03, 2019
20190429-veof-changes-of-nav-weekly-report May 03, 2019
20190424-veof-nav-weekly-report April 29, 2019
20190422-veof-nav-weekly-report April 25, 2019
20190422-veof-changes-of-nav-weekly-report April 25, 2019
20190417-veof-nav-weekly-report April 22, 2019
20190415-veof-nav-weekly-report April 18, 2019
20190415-veof-changes-of-nav-weekly-report April 18, 2019
20190408-veof-nav-weekly-report April 11, 2019
20190408-veof-changes-of-nav-weekly-report April 11, 2019
20190403-veof-nav-weekly-report April 08, 2019
20190401-veof-nav-weekly-report April 04, 2019
20190401-veof-changes-of-nav-weekly-report April 04, 2019
20190327-veof-nav-weekly-report April 01, 2019
20190325-veof-nav-weekly-report March 28, 2019
20190325-veof-changes-of-nav-weekly-report March 28, 2019
20190320-veof-nav-weekly-report March 25, 2019
20190318-veof-nav-weekly-report March 21, 2019
20190318-veof-changes-of-nav-weekly-report March 21, 2019
20190313-veof-nav-weekly-report March 18, 2019
20190311-veof-nav-weekly-report March 14, 2019
20190311-veof-changes-of-nav-weekly-report March 14, 2019
20190306-veof-nav-weekly-report March 11, 2019
20190304-veof-nav-weekly-report March 07, 2019
20190304-veof-changes-of-nav-weekly-report March 07, 2019
20190227-veof-nav-weekly-report March 04, 2019
20190225-veof-nav-weekly-report March 01, 2019
20190225-veof-changes-of-nav-weekly-report March 01, 2019
20190220-veof-nav-weekly-report February 22, 2019
20190218-veof-nav-weekly-report February 21, 2019
20190218-veof-changes-of-nav-weekly-report February 21, 2019
20190213-veof-nav-weekly-report February 18, 2019
20190211-veof-nav-weekly-report February 14, 2019
20190211-veof-changes-of-nav-weekly-report February 14, 2019
20190206-veof-nav-weekly-report February 13, 2019
20190204-veof-nav-weekly-report February 13, 2019
20190204-veof-changes-of-nav-weekly-report February 13, 2019
20190130-veof-nav-weekly-report February 11, 2019
20190128-veof-nav-weekly-report January 31, 2019
20190128-veof-changes-of-nav-weekly-report January 31, 2019
20190123-veof-nav-weekly-report January 25, 2019
20190121-veof-nav-weekly-report January 25, 2019
20190121-veof-changes-of-nav-weekly-report January 25, 2019
20190114-veof-nav-weekly-report January 18, 2019
20190114-veof-nav-weekly-report January 18, 2019
20190114-veof-changes-of-nav-weekly-report January 18, 2019
20190109-veof-nav-weekly-report January 11, 2019
20190107-veof-nav-weekly-report January 10, 2019
20190107-veof-changes-of-nav-weekly-report January 10, 2019
20190102 – VEOF-NAV-weekly-report January 04, 2019
20181231 – VEOF-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181231 – VEOF-Changes-of-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181224 – VEOF-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181224 – VEOF-Changes-of-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181219 – VEOF-NAV-weekly-report December 24, 2018
20181217 – VEOF-NAV-weekly-report December 20, 2018
20181212 – VEOF-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181210 – VEOF-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181210 – VEOF-Changes-of-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181205 – VEOF-NAV-weekly-report December 10, 2018
20181128 – VEOF-NAV-weekly-report December 03, 2018
20181121 – VEOF-NAV-weekly-report November 26, 2018
VEOF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Ky_20181010 October 15, 2018
20181008 – VEOF-NAV-weekly-report October 12, 2018
20181008 – VEOF-Changes-of-NAV-weekly-report October 12, 2018
20181003 – VEOF-NAV-weekly-report October 05, 2018