Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam (VESAF)2019-08-14T10:13:46+00:00

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam (VESAF)

Quỹ VESAF là quỹ đầu tư cổ phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (2-5 năm) để gia tăng giá trị. Mục tiêu đầu tư của Quỹ VESAF là tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp tốt với triển vọng tăng trưởng cao và bền vững đồng thời có mức định giá hấp dẫn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là các cổ phiếu đã hết room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Vì quỹ VESAF là quỹ cổ phiếu, quỹ có mức rủi ro trung và cao, và giá trị của quỹ sẽ biến động theo thị trường chứng khoán. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức sinh lời cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn, và có thể chịu được biến động của thị trường

Thông tin quỹ VESAF

Hình thức quỹ Quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập 18/04/2017
Số tiền đầu tư tối thiểu 100.000.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ Thứ Ba hàng tuần
Phí quản lý 1,75% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua) 2% áp dụng cho giá trị đăng ký mua dưới 2.000.000.000 đồng

0% áp dụng cho giá trị đăng ký mua từ 2.000.000.000 đồng trở lên
Phí bán (tính trên giá trị bán) 0,0%
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi) 0,0%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered
(Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả
hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Từ đầu năm 2019
12,7%
2018
-7,63%
2017
23,5%

Giá trị NAV/CCQ (VNĐ)

Tại ngày 08/10/2019
12.858
Cao nhất 52 tuần
14.862
Thấp nhất 52 tuần
10.000

Thông tin quỹ VESAF

Hình thức quỹ
Quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập
18/04/2017
Số tiền đầu tư tối thiểu
100.000.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ
Thứ Ba hàng tuần
Phí quản lý
1,75% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua)
2% áp dụng cho giá trị đăng ký mua dưới 2.000.000.000 đồng

0% áp dụng cho giá trị đăng ký mua từ 2.000.000.000 đồng trở lên
Phí bán (tính trên giá trị bán)
0,0%
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi)
0,0%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered
(Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả
hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Từ đầu năm 2019
12,7%
2018
-7,63%
2017
23,5%

Giá trị NAV/CCQ (VNĐ)

Tại ngày 08/10/2019
12.858
Cao nhất trong 52 tuần
14.862
Thấp nhất trong 52 tuần
10.000

Vui lòng liên hệ VinaCapital (Ms. Vân, email: ) trực tiếp để nhận báo cáo hàng tháng cho quỹ VESAF

20191007-vesaf-nav-weekly-report October 11, 2019
20191007-vesaf-changes-of-nav-weekly-report October 11, 2019
20190930-vesaf-nav-weekly-report October 04, 2019
20190930-vesaf-changes-of-nav-weekly-report October 04, 2019
20190923-vesaf-nav-weekly-report September 27, 2019
20190923-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 27, 2019
20190916-vesaf-nav-weekly-report September 20, 2019
20190916-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 20, 2019
20190909-vesaf-nav-weekly-report September 13, 2019
20190909-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 13, 2019
20190903-vesaf-nav-weekly-report September 06, 2019
20190903-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 06, 2019
20190826-vesaf-nav-weekly-report August 30, 2019
20190826-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 30, 2019
20190819-vesaf-nav-weekly-report August 22, 2019
20190819-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 22, 2019
20190812-vesaf-nav-weekly-report August 16, 2019
20190812-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 16, 2019
20190806-vesaf-nav-weekly-report August 09, 2019
20190806-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 09, 2019
20190729-vesaf-nav-weekly-report August 02, 2019
20190729-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 02, 2019
20190722-vesaf-nav-weekly-report July 26, 2019
20190722-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 26, 2019
20190715-vesaf-nav-weekly-report July 18, 2019
20190715-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 18, 2019
20190708-vesaf-nav-weekly-report July 15, 2019
20190708-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2019
20190702-vesaf-nav-weekly-report July 05, 2019
20190702-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 05, 2019
20190624-vesaf-nav-weekly-report June 27, 2019
20190624-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 27, 2019
20190617-vesaf-nav-weekly-report June 20, 2019
20190617-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 20, 2019
20190610-vesaf-nav-weekly-report June 14, 2019
20190610-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 14, 2019
20190603-vesaf-nav-weekly-report June 06, 2019
20190603-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 06, 2019
20190527-vesaf-nav-weekly-report May 30, 2019
20190527-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 30, 2019
20190520-vesaf-nav-weekly-report May 23, 2019
20190520-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 23, 2019
20190513-vesaf-nav-weekly-report May 16, 2019
20190513-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 16, 2019
20190506-vesaf-nav-weekly-report May 09, 2019
20190506-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 09, 2019
20190429-vesaf-nav-weekly-report May 03, 2019
20190429-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 03, 2019
20190422-vesaf-nav-weekly-report April 25, 2019
20190422-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 25, 2019
20190415-vesaf-nav-weekly-report April 18, 2019
20190415-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 18, 2019
20190408-vesaf-nav-weekly-report April 11, 2019
20190408-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 11, 2019
20190401-vesaf-nav-weekly-report April 04, 2019
20190401-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 04, 2019
20190325-vesaf-nav-weekly-report April 01, 2019
20190325-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 01, 2019
20190318-vesaf-nav-weekly-report March 21, 2019
20190318-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 21, 2019
20190304-vesaf-nav-weekly-report March 07, 2019
20190304-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 07, 2019
20190225-vesaf-nav-weekly-report March 01, 2019
20190225-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 01, 2019
20190218-vesaf-nav-weekly-report February 21, 2019
20190218-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 21, 2019
20190211-vesaf-nav-weekly-report February 14, 2019
20190211-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 14, 2019
20190204-vesaf-nav-weekly-report February 13, 2019
20190204-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 13, 2019
20190128-vesaf-nav-weekly-report January 31, 2019
20190128-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 31, 2019
20190121-vesaf-nav-weekly-report January 25, 2019
20190121-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 25, 2019
20190311-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 22, 2019
20190311-vesaf-nav-weekly-report January 22, 2019
20190114-vesaf-nav-weekly-report January 18, 2019
20190114-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 18, 2019
20190107-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 10, 2019
20190107-vesaf-nav-weekly-report January 10, 2019
20181231 – VESAF-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181231 – VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181224 – VESAF-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181224 – VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181217 – VESAF-NAV-weekly-report December 20, 2018
20181217 – VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report December 20, 2018
20181210 – VESAF-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181210 – VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181126 – VESAF-NAV-weekly-report November 30, 2018
20181126 – VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report November 30, 2018
20181022 – VESAF-NAV-weekly-report October 26, 2018
20181015 – VESAF-NAV-weekly-report October 19, 2018
20181008 – VESAF-NAV-weekly-report October 12, 2018
20181008 – VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report October 12, 2018
20181001-VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report October 05, 2018
20181001 – VESAF-NAV-weekly-report October 05, 2018