Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam (VESAF)2021-04-05T07:20:55+00:00

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam (VESAF)

Quỹ VESAF là quỹ đầu tư cổ phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (2-5 năm) để gia tăng giá trị. Mục tiêu đầu tư của Quỹ VESAF là tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp tốt với triển vọng tăng trưởng cao và bền vững đồng thời có mức định giá hấp dẫn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là các cổ phiếu đã hết room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Vì quỹ VESAF là quỹ cổ phiếu, quỹ có mức rủi ro trung và cao, và giá trị của quỹ sẽ biến động theo thị trường chứng khoán. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức sinh lời cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn, và có thể chịu được biến động của thị trường

Thông tin quỹ VESAF

Hình thức quỹ Quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập 18/04/2017
Số tiền đầu tư tối thiểu 2.000.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ Thứ Ba hàng tuần
Phí quản lý 1,75% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua) 0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ)
Phí: 1,5%
0 1 năm 2 năm >2 năm
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi) 0,0%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả

hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Thay đổi so với đầu năm %
2020
25.56%
2019
9,2%
2018
-7,6%
2017 (T4 – T12)
23,5%

Giá trị NAV (VNĐ)

NAV/CCQ tại ngày


NAV/CCQ Cao nhất
2021

NAV/CCQ Thấp nhất
2021

20210614-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 16, 2021
20210607-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 09, 2021
20210531-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 02, 2021
20210524-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 26, 2021
20210517-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 19, 2021
20210510-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 12, 2021
20210503-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 04, 2021
20210426-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 28, 2021
20210419-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 20, 2021
20210412-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 14, 2021
20210405-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 07, 2021
20210329-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 31, 2021
20210322-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 23, 2021
20210315-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 17, 2021
20210308-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 09, 2021
20210301-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 03, 2021
20210222-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 24, 2021
20210215-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 17, 2021
20210208-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 17, 2021
20210201-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 03, 2021
20210125-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 27, 2021
20210118-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 20, 2021
20210111-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 13, 2021
20210105-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 06, 2021
20201228-vesaf-nav-weekly-report December 30, 2020
20201221-vesaf-changes-of-nav-weekly-report December 23, 2020
20201221-vesaf-nav-weekly-report December 23, 2020
20201214-vesaf-changes-of-nav-weekly-report December 16, 2020
20201214-vesaf-nav-weekly-report December 16, 2020
20201207-vesaf-changes-of-nav-weekly-report December 09, 2020
20201207-vesaf-nav-weekly-report December 09, 2020
20201130-vesaf-changes-of-nav-weekly-report December 02, 2020
20201123-vesaf-nav-weekly-report November 25, 2020
20201123-vesaf-changes-of-nav-weekly-report November 25, 2020
20201116-vesaf-changes-of-nav-weekly-report November 18, 2020
20201116-vesaf-nav-weekly-report November 18, 2020
20201109-vesaf-nav-weekly-report November 11, 2020
20201109-vesaf-changes-of-nav-weekly-report November 11, 2020
20201102-vesaf-changes-of-nav-weekly-report November 04, 2020
20201102-vesaf-nav-weekly-report November 04, 2020
20201026-vesaf-changes-of-nav-weekly-report October 28, 2020
20201026-vesaf-nav-weekly-report October 28, 2020
20201019-vesaf-changes-of-nav-weekly-report October 21, 2020
20201019-vesaf-nav-weekly-report October 21, 2020
20201012-vesaf-changes-of-nav-weekly-report October 14, 2020
20201012-vesaf-nav-weekly-report October 14, 2020
20201005-vesaf-changes-of-nav-weekly-report October 07, 2020
20201005-vesaf-nav-weekly-report October 07, 2020
20200928-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 30, 2020
20200928-vesaf-nav-weekly-report September 30, 2020
20200921-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 23, 2020
20200921-vesaf-nav-weekly-report September 23, 2020
20200914-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 17, 2020
20200914-vesaf-nav-weekly-report September 17, 2020
20200907-vesaf-nav-weekly-report September 09, 2020
20200907-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 09, 2020
20200831-vesaf-nav-weekly-report September 03, 2020
20200831-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 03, 2020
20200824-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 26, 2020
20200824-vesaf-nav-weekly-report August 26, 2020
20200817-vesaf-nav-weekly-report August 19, 2020
20200817-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 19, 2020
20200810-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 12, 2020
20200810-vesaf-nav-weekly-report August 12, 2020
20200803-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 05, 2020
20200803-vesaf-nav-weekly-report August 05, 2020
20200727-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 29, 2020
20200727-vesaf-nav-weekly-report July 29, 2020
20200720-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 22, 2020
20200720-vesaf-nav-weekly-report July 22, 2020
20200713-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2020
20200713-vesaf-nav-weekly-report July 15, 2020
20200706-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 08, 2020
20200706-vesaf-nav-weekly-report July 08, 2020
20200629-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 01, 2020
20200629-vesaf-nav-weekly-report July 01, 2020
20200622-vesaf-nav-weekly-report June 24, 2020
20200622-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 24, 2020
20200615-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 17, 2020
20200615-vesaf-nav-weekly-report June 17, 2020
20200608-vesaf-nav-weekly-report June 10, 2020
20200608-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 10, 2020
20200601-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 03, 2020
20200601-vesaf-nav-weekly-report June 03, 2020
20200525-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 27, 2020
20200525-vesaf-nav-weekly-report May 27, 2020
20200518-vesaf-nav-weekly-report May 20, 2020
20200518-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 20, 2020
20200511-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 14, 2020
20200511-vesaf-nav-weekly-report May 14, 2020
20200504-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 07, 2020
20200504-vesaf-nav-weekly-report May 07, 2020
20200427-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 04, 2020
20200427-vesaf-nav-weekly-report May 04, 2020
20200420-vesaf-nav-weekly-report April 23, 2020
20200420-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 23, 2020
20200413-vesaf-nav-weekly-report April 17, 2020
20200413-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 17, 2020
20200406-vesaf-nav-weekly-report April 10, 2020
20200406-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 10, 2020
20200330-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 03, 2020
20200330-vesaf-nav-weekly-report April 03, 2020
20200323-vesaf-nav-weekly-report March 27, 2020
20200323-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 27, 2020
20200316-vesaf-nav-weekly-report March 19, 2020
20200316-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 19, 2020
20200309-vesaf-nav-weekly-report March 12, 2020
20200309-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 12, 2020
20200302-vesaf-nav-weekly-report March 05, 2020
20200302-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 05, 2020
20200224-vesaf-nav-weekly-report February 28, 2020
20200224-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 28, 2020
20200217-vesaf-nav-weekly-report February 21, 2020
20200217-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 21, 2020
20200210-vesaf-nav-weekly-report February 14, 2020
20200210-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 14, 2020
20200203-vesaf-nav-weekly-report February 07, 2020
20200203-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 07, 2020
20200127-vesaf-nav-weekly-report February 04, 2020
20200127-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 04, 2020
20200120-vesaf-nav-weekly-report February 03, 2020
20200120-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 03, 2020
20200113-vesaf-nav-weekly-report January 16, 2020
20200113-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 16, 2020
20200106-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 10, 2020
20200106-vesaf-nav-weekly-report January 10, 2020
20191230-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 03, 2020
20191230-vesaf-nav-weekly-report January 03, 2020
20191223-vesaf-changes-of-nav-weekly-report December 26, 2019
20191223-vesaf-nav-weekly-report December 26, 2019
20191216-vesaf-changes-of-nav-weekly-report December 20, 2019
20191216-vesaf-nav-weekly-report December 20, 2019
20191209-vesaf-changes-of-nav-weekly-report December 12, 2019
20191209-vesaf-nav-weekly-report December 12, 2019
20191202-vesaf-changes-of-nav-weekly-report December 05, 2019
20191202-vesaf-nav-weekly-report December 05, 2019
20191125-vesaf-changes-of-nav-weekly-report November 28, 2019
20191125-vesaf-nav-weekly-report November 28, 2019
20191118-vesaf-nav-weekly-report November 22, 2019
20191118-vesaf-changes-of-nav-weekly-report November 22, 2019
20191111-vesaf-nav-weekly-report November 15, 2019
20191111-vesaf-changes-of-nav-weekly-report November 15, 2019
20191104-vesaf-nav-weekly-report November 08, 2019
20191104-vesaf-changes-of-nav-weekly-report November 08, 2019
20191028-vesaf-nav-weekly-report October 31, 2019
20191028-vesaf-changes-of-nav-weekly-report October 31, 2019
20191021-vesaf-nav-weekly-report October 25, 2019
20191021-vesaf-changes-of-nav-weekly-report October 25, 2019
20191007-vesaf-nav-weekly-report October 11, 2019
20191007-vesaf-changes-of-nav-weekly-report October 11, 2019
20190930-vesaf-nav-weekly-report October 04, 2019
20190930-vesaf-changes-of-nav-weekly-report October 04, 2019
20190923-vesaf-nav-weekly-report September 27, 2019
20190923-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 27, 2019
20190916-vesaf-nav-weekly-report September 20, 2019
20190916-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 20, 2019
20190909-vesaf-nav-weekly-report September 13, 2019
20190909-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 13, 2019
20190903-vesaf-nav-weekly-report September 06, 2019
20190903-vesaf-changes-of-nav-weekly-report September 06, 2019
20190826-vesaf-nav-weekly-report August 30, 2019
20190826-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 30, 2019
20190819-vesaf-nav-weekly-report August 22, 2019
20190819-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 22, 2019
20190812-vesaf-nav-weekly-report August 16, 2019
20190812-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 16, 2019
20190806-vesaf-nav-weekly-report August 09, 2019
20190806-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 09, 2019
20190729-vesaf-nav-weekly-report August 02, 2019
20190729-vesaf-changes-of-nav-weekly-report August 02, 2019
20190722-vesaf-nav-weekly-report July 26, 2019
20190722-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 26, 2019
20190715-vesaf-nav-weekly-report July 18, 2019
20190715-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 18, 2019
20190708-vesaf-nav-weekly-report July 15, 2019
20190708-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2019
20190702-vesaf-nav-weekly-report July 05, 2019
20190702-vesaf-changes-of-nav-weekly-report July 05, 2019
20190624-vesaf-nav-weekly-report June 27, 2019
20190624-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 27, 2019
20190617-vesaf-nav-weekly-report June 20, 2019
20190617-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 20, 2019
20190610-vesaf-nav-weekly-report June 14, 2019
20190610-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 14, 2019
20190603-vesaf-nav-weekly-report June 06, 2019
20190603-vesaf-changes-of-nav-weekly-report June 06, 2019
20190527-vesaf-nav-weekly-report May 30, 2019
20190527-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 30, 2019
20190520-vesaf-nav-weekly-report May 23, 2019
20190520-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 23, 2019
20190513-vesaf-nav-weekly-report May 16, 2019
20190513-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 16, 2019
20190506-vesaf-nav-weekly-report May 09, 2019
20190506-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 09, 2019
20190429-vesaf-nav-weekly-report May 03, 2019
20190429-vesaf-changes-of-nav-weekly-report May 03, 2019
20190422-vesaf-nav-weekly-report April 25, 2019
20190422-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 25, 2019
20190415-vesaf-nav-weekly-report April 18, 2019
20190415-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 18, 2019
20190408-vesaf-nav-weekly-report April 11, 2019
20190408-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 11, 2019
20190401-vesaf-nav-weekly-report April 04, 2019
20190401-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 04, 2019
20190325-vesaf-nav-weekly-report April 01, 2019
20190325-vesaf-changes-of-nav-weekly-report April 01, 2019
20190318-vesaf-nav-weekly-report March 21, 2019
20190318-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 21, 2019
20190304-vesaf-nav-weekly-report March 07, 2019
20190304-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 07, 2019
20190225-vesaf-nav-weekly-report March 01, 2019
20190225-vesaf-changes-of-nav-weekly-report March 01, 2019
20190218-vesaf-nav-weekly-report February 21, 2019
20190218-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 21, 2019
20190211-vesaf-nav-weekly-report February 14, 2019
20190211-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 14, 2019
20190204-vesaf-nav-weekly-report February 13, 2019
20190204-vesaf-changes-of-nav-weekly-report February 13, 2019
20190128-vesaf-nav-weekly-report January 31, 2019
20190128-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 31, 2019
20190121-vesaf-nav-weekly-report January 25, 2019
20190121-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 25, 2019
20190311-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 22, 2019
20190311-vesaf-nav-weekly-report January 22, 2019
20190114-vesaf-nav-weekly-report January 18, 2019
20190114-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 18, 2019
20190107-vesaf-changes-of-nav-weekly-report January 10, 2019
20190107-vesaf-nav-weekly-report January 10, 2019
20181231 – VESAF-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181231 – VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181224 – VESAF-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181224 – VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181217 – VESAF-NAV-weekly-report December 20, 2018
20181217 – VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report December 20, 2018
20181210 – VESAF-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181210 – VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181126 – VESAF-NAV-weekly-report November 30, 2018
20181126 – VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report November 30, 2018
20181022 – VESAF-NAV-weekly-report October 26, 2018
20181015 – VESAF-NAV-weekly-report October 19, 2018
20181008 – VESAF-NAV-weekly-report October 12, 2018
20181008 – VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report October 12, 2018
20181001-VESAF-Changes-of-NAV-weekly-report October 05, 2018
20181001 – VESAF-NAV-weekly-report October 05, 2018
VESAF monthly factsheet – May 2021 (ENG) June 09, 2021
VESAF monthly factsheet – May 2021 (VN) June 09, 2021
VESAF monthly factsheet – May 2021 (VN) June 09, 2021
VESAF monthly factsheet – April 2021 (VN) May 10, 2021
VESAF monthly factsheet – April 2021 (ENG) May 10, 2021
VESAF monthly factsheet – March 2021 (VN) April 09, 2021
VESAF monthly factsheet – March 2021 (ENG) April 09, 2021
VESAF monthly factsheet – February 2021 (ENG) March 11, 2021
VESAF monthly factsheet – February 2021 (VN) March 11, 2021
VESAF monthly factsheet – January 2021 (ENG) February 09, 2021
VESAF monthly factsheet – January 2021 (VN) February 09, 2021
VESAF monthly factsheet – December 2020 (ENG) January 12, 2021
VESAF monthly factsheet – December 2020 (VN) January 12, 2021
VESAF monthly factsheet – November 2020 (VN) December 11, 2020
VESAF monthly factsheet – November 2020 (ENG) December 11, 2020
VESAF monthly factsheet – October 2020 (ENG) November 16, 2020
VESAF monthly factsheet – September 2020 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – August 2020 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – July 2020 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – June 2020 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – May 2020 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – April 2020 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – March 2020 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – February 2020 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – January 2020 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – December 2019 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – November 2019 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – October 2019 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – September 2019 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – August 2019 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – July 2019 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – June 2019 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – May 2019 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – April 2019 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – March 2019 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – February 2019 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – January 2019 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – December 2018 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – November 2018 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – October 2018 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – September 2018 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – August 2018 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – July 2018 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – June 2018 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – May 2018 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – April 2018 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – March 2018 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – February 2018 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – January 2018 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – December 2017 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – November 2017 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – October 2017 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – September 2017 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – August 2017 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – July 2017 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – June 2017 (ENG) November 05, 2020
VESAF monthly factsheet – May 2017 (ENG) November 05, 2020
VESAF – Tóm tắt sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch – tháng 5 năm 2021 May 26, 2021
VESAF – Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung – tháng 5 năm 2021 May 26, 2021
VESAF – Điều Lệ Quỹ – tháng 4 năm 2021 April 23, 2021
VESAF – Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Quỹ April 23, 2021
VESAF – Thông báo về việc cập nhật thông tin Bản cáo bạch November 18, 2020
VESAF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung November 18, 2020
VESAF – Thông báo về việc cập nhật thông tin Bản cáo bạch July 06, 2020
VESAF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung July 06, 2020
VESAF – Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch Quỹ – PL29 April 24, 2020
VESAF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung April 24, 2020
VESAF – Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ sung April 23, 2020
VESAF – Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ – PL29 April 23, 2020
VESAF – Tóm tắt nội dung sửa đổi bản cao bạch quỹ September 05, 2019
VESAF – Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung September 05, 2019
VESAF – Bản cáo bạch thay đổi người điều hành Quỹ 06/04/2018 April 07, 2018
VESAF – Bản cáo bạch 16/03/2018 March 16, 2018
VESAF – Bản cáo bạch thay đổi lần I – 20/10/2017 October 20, 2017
VESAF – Thông báo thay đổi bản cáo bạch lần I October 20, 2017
VESAF – Điều lệ Quỹ October 12, 2017
VESAF Prospectus Vietnamese March 30, 2017
VESAF – Bản cáo bạch tóm tăt February 13, 2017
VESAF – Bản cáo bạch February 10, 2017