Quỹ ETF VINACAPITAL VN1002020-02-24T06:25:20+00:00

Quỹ ETF VINACAPITAL VN100

Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài. Chứng chỉ quỹ ETF VINACAPITAL VN100 sẽ được giao dịch trên thị trường như một cổ phiếu thông thường, ngoài ra được giao dịch trực tiếp với công ty quản lý quỹ thông qua phương thức giao dịch hoán đổi từ thành viên lập quỹ. Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với Quỹ ETF VINACAPITAL VN100.

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 là mô phỏng biến động của Chỉ Số Tham Chiếu VN100 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số VN100 là chỉ số thị trường được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng từ cổ phiếu thành phần của VN30 và VNMidcap, trong đó bao gồm 100 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu niêm yết trên HOSE đáp ứng điều kiện tham gia vào bộ chỉ số. Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của Nhà Đầu Tư. Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam với chi phí thấp.

Thông tin Quỹ ETF VINACAPITAL VN100

Hình thức quỹ Quỹ hoán đổi danh mục hoạt động theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Thành lập dd/mm/yyyy
Niêm yết chứng chỉ quỹ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Mã giao dịch xxxxxxx
Thời gian giao dịch hoán đổi
 • 09h30 tới 14h40 các ngày giao dịch hoán đổi
 • 13h30 tới 14h40 của ngày giao dịch hoán đổi nếu ngày chốt giá trị tài sản ròng rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ.
 • Phí mua / Phí hoán đổi mua (tính trên giá trị giao dịch) 0% áp dụng cho cả Thành Viên Lập Quỹ và Nhà Đầu Tư
  Phí bán / Phí hoán đổi bán (tính trên giá trị giao dịch)
 • 0% áp dụng cho Thành Viên Lập Quỹ
 • 0,1% áp dụng cho Nhà Đầu Tư
 • Phí Quản Lý Quỹ 0,67% / năm
  Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
  Thành Viên Lập Quỹ / Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ (Điểm Nhận Lệnh)
  1. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt
   • Phòng Giao dịch 11 Nguyễn Công Trứ, Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
    Tel: 028 3821 8564
  2. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDirect
   • Hội sở: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
    Tel: 024 3941 0622
   • Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, Số 90 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
    Tel: 028 7300 0688
  3. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
   • Hội sở: Tầng 10-11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Tel: 024 3935 2722

  GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

  GIAO DỊCH SƠ CẤP

  Lệnh hoán đổi mua thấp nhất 01 lô chứng chỉ quỹ (tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ)
  Lệnh hoán đổi bán thấp nhất 01 lô chứng chỉ quỹ (tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ)
  Ngày giao dịch Hàng ngày (Ngày T)
  Thời điểm đóng sổ lệnh 14h40 ngày T

    Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu

    Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch

  GIAO DỊCH THỨ CẤP

  Niêm yết chứng chỉ quỹ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  Mã giao dịch xxxxxxxx
  Cách thức giao dịch Giao dịch khớp lệnh liên tục
  Ngày giao dịch Hàng ngày
  Giao dịch tối thiểu 10 chứng chỉ quỹ ETF

  Tại ngày dd/mm/yyyy:
  Giá trị hiện tại Thay đổi % Thay đổi
  iNAV
  VN100 809.34 5.40 0.67%

  Kết quả
  hoạt động quỹ

  Tại ngày dd/mm/yyyy:
  ETF VINACAPITAL VN100 (mã giao dịch) Chỉ số tham chiếu VN100
  NAV/CCQ (VNĐ)
  So với 1 tháng trước
  So với 1 quý trước
  So với 1 năm trước
  Từ đầu năm
  Từ ngày thành lập
  (Giá trị tài sản ròng của quỹ đã trừ đi các chi phí vận hành và phí quản lý)

  Mức sai lệch so với
  chỉ số tham chiếu

  Tại ngày dd/mm/yyyy:

  Thông Tin Quỹ ETF VINACAPITAL VN100

  Hình thức quỹ
  Quỹ hoán đổi danh mục hoạt động theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
  Thành lập
  dd/mm/yyyy
  Niêm yết chứng chỉ quỹ
  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  Mã giao dịch
  xxxxxxx
  Thời gian giao dịch hoán đổi
 • 09:30 to 14:40 các ngày giao dịch hoán đổi
 • 13:30 to 14:40 của ngày giao dịch hoán đổi nếu ngày chốt giá trị tài sản ròng rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ.
 • Phí mua / Phí hoán đổi mua (tính trên giá trị giao dịch)
  0% áp dụng cho cả Thành Viên Lập Quỹ và Nhà Đầu Tư
  Phí bán / Phí hoán đổi bán (tính trên giá trị giao dịch)
 • 0% áp dụng cho Thành Viên Lập Quỹ
 • 0,1% áp dụng cho Nhà Đầu Tư
 • Phí Quản Lý Quỹ
  0,67% / năm
  Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ
  Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  Đại lý chuyển nhượng
  Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
  Thành Viên Lập Quỹ / Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ
 • Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt
 • Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDirect
 • Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
 • Kết quả
  hoạt động quỹ

  Tại ngày dd/mm/yyyy:
  ETF VINACAPITAL VN100 (mã giao dịch) Chỉ số tham chiếu VN100
  NAV/CCQ (VNĐ)
  Thay đổi so với NAV kỳ trước
  So với 1 tháng trước
  So với 1 quý trước
  So với 1 năm trước
  Từ đầu năm
  Từ ngày thành lập
  Giá trị tài sản ròng của quỹ đã trừ đi các chi phí vận hành và phí quản lý

  TÌNH HÌNH GIAO DỊCH

  GIAO DỊCH SƠ CẤP

  Lệnh hoán đổi mua thấp nhất
  01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)
  Lệnh hoán đổi bán thấp nhất
  01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)
  Ngày giao dịch
  Hàng ngày (Ngày T)
  Thời gian nhận lệnh cuối cùng tại thành viên lập quỹ
  14:59 giờ ngày T

  GIAO DỊCH THỨ CẤP

  Sàn giao dịch
  Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  Mã giao dịch
  xxxxxxxx
  Cách thức giao dịch
  Giao dịch khớp lệnh liên tục
  Ngày giao dịch
  Hàng ngày
  Giao dịch tối thiểu
  10 chứng chỉ quỹ ETF

  Tại ngày dd/mm/yyyy:
  Giá trị hiện tại Thay đổi % Thay đổi
  iNAV
  VN100

  Danh mục chứng khoán cơ cấu

  Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch