Quỹ đầu tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF)2022-10-20T07:17:00+00:00

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF)

VINACAPITAL-VFF là quỹ mở trái phiếu được quản lý chuyên nghiệp bởi VinaCapital. Quỹ VINACAPITAL-VFF đầu tư chủ yếu vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, hướng đến chiến lược đầu tư bảo toàn vốn và tăng trưởng lợi nhuận ổn định dài hạn. Quỹ VINACAPITAL-VFF có mức độ rủi ro thấp, phù hợp với các nhà đầu tư mong muốn đạt lợi nhuận ổn định trong trung và dài hạn.

Lợi ích khi đầu tư quỹ VINACAPITAL-VFF:

  • Lợi nhuận mục tiêu cao hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng khi đầu tư dài hạn.
  • Quỹ VINACAPITAL-VFF được quản lý chuyên nghiệp bởi Ban Điều Hành Quỹ gồm 2 chuyên gia đầu tư và đội ngũ phân tích với 15 chuyên gia.
  • Đầu tư đa dạng vào nhiều trái phiếu doanh nghiệp có tài chính vững mạnh và ban lãnh đạo giỏi, giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định.
  • Tính thanh khoản cao, giao dịch mua/bán Chứng chỉ Quỹ hàng tuần.
  • Ứng dụng MiO trên website và điện thoại giúp chủ động quản lý danh mục mọi lúc, mọi nơi.

Thông tin quỹ VINACAPITAL-VFF

Hình thức quỹ Quỹ mở trái phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập 01/04/2013
Số tiền đầu tư tối thiểu 100.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ 2 lần/tuần vào ngày thứ Ba và thứ Năm hằng tuần
Phí quản lý 0,95% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ)
0,5%
0 1 năm 2 năm >2 năm
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi) 0,0%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
Lợi nhuận tham chiếu Trung bình của lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng – Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

Kết quả

hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Thay đổi so với đầu năm
Ngày
%
2021
7,72%
2020
5,67%
2019
7,9%
2018
6,78%
2017
9,9%
2016
9,0%
2015
6,7%

Giá trị NAV (VNĐ)

NAV/CCQ tại ngày

NAV/CCQ Cao nhất
2022

NAV/CCQ Thấp nhất
2022

vff-bc-ky-ky-so-20221130 December 01, 2022
20221129-vff-bc-weekly-20221128 November 29, 2022
20221129-vff-bc-ky-ky-so-20221128 November 29, 2022
20221123-vff-changes-of-nav-periodic-report November 26, 2022
20221121-vff-changes-of-nav-periodic-report November 22, 2022
20221116-vff-changes-of-nav-periodic-report November 17, 2022
20221114-vff-changes-of-nav-weekly-report November 15, 2022
20221114-vff-changes-of-nav-periodic-report November 15, 2022
20221109-vff-changes-of-nav-periodic-report November 10, 2022
20221107-vff-changes-of-nav-weekly-report November 08, 2022
20221107-vff-changes-of-nav-periodic-report November 08, 2022
20221102-vff-changes-of-nav-periodic-report November 03, 2022
20221031-vff-changes-of-nav-weekly-report November 02, 2022
20221101-vff-bc-ky-ky-so-20221031 November 02, 2022
20221026-vff-changes-of-nav-periodic-report October 27, 2022
20221024-vff-changes-of-nav-weekly-report October 25, 2022
20221019-vff-changes-of-nav-periodic-report October 23, 2022
20221017-vff-changes-of-nav-weekly-report October 23, 2022
20221017-vff-changes-of-nav-periodic-report October 23, 2022
20221012-vff-changes-of-nav-periodic-report October 21, 2022
20221010-vff-changes-of-nav-weekly-report October 11, 2022
20221010-vff-changes-of-nav-periodic-report October 11, 2022
20221005-vff-changes-of-nav-periodic-report October 06, 2022
20221003-vff-changes-of-nav-periodic-report October 04, 2022
20221003-vff-changes-of-nav-weekly-report October 04, 2022
20220928-vff-changes-of-nav-periodic-report September 29, 2022
20220928-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 28, 2022
20220926-vff-changes-of-nav-weekly-report September 27, 2022
20220921-vff-changes-of-nav-periodic-report September 22, 2022
20220919-vff-changes-of-nav-periodic-report September 20, 2022
20220919-vff-changes-of-nav-weekly-report September 20, 2022
20220914-vff-changes-of-nav-periodic-report September 15, 2022
20220912-vff-changes-of-nav-periodic-report September 13, 2022
20220912-vff-changes-of-nav-weekly-report September 13, 2022
20220907-vff-changes-of-nav-periodic-report September 08, 2022
20220905-vff-changes-of-nav-weekly-report September 06, 2022
20220905-vff-changes-of-nav-periodic-report September 06, 2022
20220829-vff-changes-of-nav-periodic-report August 30, 2022
20220829-vff-changes-of-nav-weekly-report August 30, 2022
20220824-vff-changes-of-nav-periodic-report August 25, 2022
20220822-vff-changes-of-nav-periodic-report August 23, 2022
20220822-vff-changes-of-nav-weekly-report August 23, 2022
20220817-vff-changes-of-nav-periodic-report August 19, 2022
20220815-vff-changes-of-nav-periodic-report August 16, 2022
20220815-vff-changes-of-nav-weekly-report August 16, 2022
20220810-vff-changes-of-nav-periodic-report August 11, 2022
20220808-vff-changes-of-nav-weekly-report August 09, 2022
20220808-vff-changes-of-nav-periodic-report August 09, 2022
20220803-vff-changes-of-nav-periodic-report August 04, 2022
20220801-vff-changes-of-nav-weekly-report August 02, 2022
20220801-vff-changes-of-nav-periodic-report August 02, 2022
20220727-vff-changes-of-nav-periodic-report July 28, 2022
20220725-vff-changes-of-nav-weekly-report July 26, 2022
20220725-vff-changes-of-nav-periodic-report July 26, 2022
20220720-vff-changes-of-nav-periodic-report July 21, 2022
20220718-vff-changes-of-nav-weekly-report July 19, 2022
20220718-vff-changes-of-nav-periodic-report July 19, 2022
20220713-vff-changes-of-nav-periodic-report July 14, 2022
20220711-vff-changes-of-nav-weekly-report July 12, 2022
20220711-vff-changes-of-nav-periodic-report July 12, 2022
20220706-vff-changes-of-nav-periodic-report July 07, 2022
20220704-vff-changes-of-nav-weekly-report July 05, 2022
20220704-vff-changes-of-nav-periodic-report July 05, 2022
20220629-vff-changes-of-nav-daily-report June 30, 2022
20220627-vff-changes-of-nav-weekly-report June 28, 2022
20220627-vff-changes-of-nav-periodic-report June 28, 2022
20220622-vff-changes-of-nav-periodic-report June 23, 2022
20220620-vff-changes-of-nav-weekly-report June 21, 2022
20220620-vff-changes-of-nav-periodic-report June 21, 2022
20220615-vff-changes-of-nav-periodic-report June 16, 2022
20220613-vff-changes-of-nav-weekly-report June 14, 2022
20220613-vff-changes-of-nav-periodic-report June 14, 2022
20220608-vff-changes-of-nav-periodic-report June 09, 2022
20220606-vff-changes-of-nav-weekly-report June 08, 2022
20220606-vff-changes-of-nav-periodic-report June 08, 2022
20220601-vff-changes-of-nav-daily-report June 03, 2022
20220530-vff-changes-of-nav-weekly-report June 01, 2022
20220530-vff-changes-of-nav-periodic-report June 01, 2022
20220525-vff-changes-of-nav-periodic-report May 27, 2022
20220523-vff-changes-of-nav-weekly-report May 25, 2022
20220523-vff-changes-of-nav-periodic-report May 25, 2022
20220518-vff-changes-of-nav-periodic-report May 19, 2022
20220516-vff-changes-of-nav-weekly-report May 17, 2022
20220516-vff-changes-of-nav-periodic-report May 17, 2022
20220511-vff-changes-of-nav-periodic-report May 13, 2022
20220509-vff-changes-of-nav-weekly-report May 10, 2022
20220509-vff-changes-of-nav-periodic-report May 10, 2022
20220504-vff-changes-of-nav-periodc-report May 05, 2022
20220502-vff-changes-of-nav-weekly-report May 05, 2022
20220427-vff-changes-of-nav-periodic-report April 29, 2022
20220425-vff-changes-of-nav-weekly-report April 27, 2022
20220425-vff-changes-of-nav-periodic-report April 27, 2022
20220420-vff-changes-of-nav-periodic-report April 21, 2022
20220418-vff-changes-of-nav-weekly-report April 19, 2022
20220418-vff-changes-of-nav-periodic-report April 19, 2022
20220413-vff-changes-of-nav-periodic-report April 14, 2022
20220411-vff-changes-of-nav-weekly-report April 13, 2022
20220411-vff-changes-of-nav-periodly-report April 13, 2022
20220406-vff-changes-of-nav-periodly-report April 07, 2022
20220404-vff-changes-of-nav-weekly-report April 05, 2022
20220404-vff-changes-of-nav-periodly-report April 05, 2022
20220330-vff-changes-of-nav-periodly-report March 31, 2022
20220328-vff-changes-of-nav-weekly-report March 29, 2022
20220328-vff-changes-of-nav-periodly-report March 29, 2022
20220323-vff-changes-of-nav-periodly-report March 24, 2022
20220321-vff-changes-of-nav-periodly-report March 22, 2022
20220321-vff-changes-of-nav-weekly-report March 22, 2022
20220316-vff-changes-of-nav-periodly-report March 17, 2022
20220314-vff-changes-of-nav-weekly-report March 15, 2022
20220314-vff-changes-of-nav-periodly-report March 15, 2022
20220309-vff-changes-of-nav-periodly-report March 10, 2022
20220307-vff-changes-of-nav-periodly-report March 08, 2022
20220307-vff-changes-of-nav-weekly-report March 08, 2022
20220302-vff-changes-of-nav-periodly-report March 03, 2022
20220228-vff-changes-of-nav-weekly-report March 01, 2022
20220228-vff-changes-of-nav-periodly-report March 01, 2022
20220223-vff-changes-of-nav-periodly-report February 24, 2022
20220221-vff-changes-of-nav-periodly-report February 22, 2022
20220221-vff-changes-of-nav-weekly-report February 22, 2022
20220216-vff-changes-of-nav-periodly-report February 17, 2022
20220214-vff-changes-of-nav-periodly-report February 15, 2022
20220214-vff-changes-of-nav-weekly-report February 15, 2022
20220209-vff-changes-of-nav-periodly-report February 10, 2022
20220207-vff-changes-of-nav-weekly-report February 08, 2022
20220131-vff-changes-of-nav-weekly-report February 07, 2022
20220126-vff-changes-of-nav-periodly-report January 27, 2022
20220124-vff-changes-of-nav-periodly-report January 25, 2022
20220124-vff-changes-of-nav-weekly-report January 25, 2022
20220119-vff-changes-of-nav-periodly-report January 20, 2022
20220117-vff-changes-of-nav-periodly-report January 18, 2022
20220117-vff-changes-of-nav-weekly-report January 18, 2022
20220112-vff-changes-of-nav-periodly-report January 13, 2022
20220110-vff-changes-of-nav-periodly-report January 11, 2022
20220110-vff-changes-of-nav-weekly-report January 11, 2022
20220105-vff-changes-of-nav-periodly-report January 06, 2022
20220103-vff-changes-of-nav-periodly-report January 04, 2022
20220103-vff-changes-of-nav-weekly-report January 04, 2022
20211227-vff-changes-of-nav-weekly-report December 28, 2021
20211227-vff-changes-of-nav-periodly-report December 28, 2021
20211222-vff-changes-of-nav-periodly-report December 23, 2021
20211220-vff-changes-of-nav-periodly-report December 21, 2021
20211215-vff-changes-of-nav-periodly-report December 16, 2021
20211213-vff-changes-of-nav-periodly-report December 14, 2021
20211213-vff-changes-of-nav-weekly-report December 14, 2021
20211208-vff-changes-of-nav-periodly-report December 09, 2021
20211206-vff-changes-of-nav-periodly-report December 07, 2021
20211201-vff-changes-of-nav-periodly-report December 02, 2021
20211129-vff-changes-of-nav-periodly-report November 30, 2021
20211124-vff-changes-of-nav-periodly-report November 25, 2021
20211122-vff-changes-of-nav-weekly-report November 23, 2021
20211115-vff-changes-of-nav-periodly-report November 16, 2021
20211115-vff-changes-of-nav-weekly-report November 16, 2021
20211110-vff-changes-of-nav-periodly-report November 11, 2021
20211108-vff-changes-of-nav-weekly-report November 09, 2021
20211108-vff-changes-of-nav-periodly-report November 09, 2021
20211103-vff-changes-of-nav-periodly-report November 04, 2021
20211101-vff-changes-of-nav-periodly-report November 02, 2021
20211101-vff-changes-of-nav-weekly-report November 02, 2021
20211027-vff-changes-of-nav-periodly-report October 28, 2021
20211025-vff-changes-of-nav-weekly-report October 26, 2021
20211025-vff-changes-of-nav-periodly-report October 26, 2021
20211020-vff-changes-of-nav-periodly-report October 21, 2021
20211018-vff-changes-of-nav-weekly-report October 19, 2021
20211018-vff-changes-of-nav-periodly-report October 19, 2021
20211013-vff-changes-of-nav-periodly-report October 14, 2021
20211011-vff-changes-of-nav-weekly-report October 12, 2021
20211011-vff-changes-of-nav-periodly-report October 12, 2021
20211007-vff-changes-of-nav-periodly-report October 07, 2021
20211004-vff-changes-of-nav-periodly-report October 05, 2021
20211004-vff-changes-of-nav-weekly-report October 05, 2021
20210929-vff-changes-of-nav-periodly-report September 30, 2021
20210927-vff-changes-of-nav-periodly-report September 28, 2021
20210927-vff-changes-of-nav-weekly-report September 28, 2021
20210922-vff-changes-of-nav-periodly-report September 23, 2021
20210920-vff-changes-of-nav-weekly-report September 21, 2021
20210920-vff-changes-of-nav-periodly-report September 21, 2021
20210915-vff-changes-of-nav-daily-report September 16, 2021
20210913-vff-changes-of-nav-daily-report September 14, 2021
20210913-vff-changes-of-nav-weekly-report September 14, 2021
20210908-vff-changes-of-nav-periodly-report September 09, 2021
20210906-vff-changes-of-nav-weekly-report September 07, 2021
20210823-vff-changes-of-nav-weekly-report August 24, 2021
20210816-vff-changes-of-nav-weekly-report August 17, 2021
20210809-vff-changes-of-nav-weekly-report August 10, 2021
20210802-vff-changes-of-nav-weekly-report August 03, 2021
20210726-vff-changes-of-nav-weekly-report July 28, 2021
20210719-vff-changes-of-nav-weekly-report July 20, 2021
20210712-vff-changes-of-nav-weekly-report July 13, 2021
20210705-vff-changes-of-nav-weekly-report July 06, 2021
20210628-vff-changes-of-nav-weekly-report June 29, 2021
20210614-vff-changes-of-nav-weekly-report June 16, 2021
20210607-vff-changes-of-nav-weekly-report June 08, 2021
20210531-vff-changes-of-nav-weekly-report.xlsx June 02, 2021
20210524-vff-changes-of-nav-weekly-report May 26, 2021
20210517-vff-changes-of-nav-weekly-report May 19, 2021
20210510-vff-changes-of-nav-weekly-report May 11, 2021
20210429-vff-changes-of-nav-weekly-report May 05, 2021
20210426-vff-changes-of-nav-weekly-report April 28, 2021
20210419-vff-changes-of-nav-weekly-report April 20, 2021
20210412-vff-changes-of-nav-weekly-report April 14, 2021
20210405-vff-changes-of-nav-weekly-report April 07, 2021
20210329-vff-changes-of-nav-weekly-report March 31, 2021
20210322-vff-changes-of-nav-weekly-report March 24, 2021
20210315-vff-changes-of-nav-weekly-report March 17, 2021
20210308-vff-changes-of-nav-weekly-report March 09, 2021
20210301-vff-changes-of-nav-weekly-report March 03, 2021
20210222-vff-changes-of-nav-weekly-report February 24, 2021
20210215-vff-changes-of-nav-weekly-report February 17, 2021
20210208-vff-changes-of-nav-weekly-report February 10, 2021
20210201-vff-changes-of-nav-weekly-report February 03, 2021
20210125-vff-changes-of-nav-weekly-report January 27, 2021
20210118-vff-changes-of-nav-weekly-report January 20, 2021
20210111-vff-changes-of-nav-weekly-report January 13, 2021
20210105-vff-changes-of-nav-weekly-report January 06, 2021
20201228-vff-changes-of-nav-weekly-report December 30, 2020
20201228-vff-nav-weekly-report December 30, 2020
20201221-vff-changes-of-nav-weekly-report December 23, 2020
20201221-vff-nav-weekly-report December 23, 2020
20201214-vff-changes-of-nav-weekly-report December 16, 2020
20201207-vff-changes-of-nav-weekly-report December 10, 2020
20201207-vff-nav-weekly-report December 10, 2020
20201130-vff-changes-of-nav-weekly-report December 03, 2020
20201130-vff-nav-weekly-report December 03, 2020
20201123-vff-changes-of-nav-weekly-report November 25, 2020
20201123-vff-nav-weekly-report November 25, 2020
20201116-vff-changes-of-nav-weekly-report November 18, 2020
20201109-vff-changes-of-nav-weekly-report November 11, 2020
20201109-vff-nav-weekly-report November 11, 2020
20201102-vff-changes-of-nav-weekly-report November 04, 2020
20201102-vff-nav-weekly-report November 04, 2020
20201026-vff-changes-of-nav-weekly-report October 28, 2020
20201026-vff-nav-weekly-report October 28, 2020
20201019-vff-changes-of-nav-weekly-report October 21, 2020
20201019-vff-nav-weekly-report October 21, 2020
20201012-vff-changes-of-nav-weekly-report October 14, 2020
20201012-vff-nav-weekly-report October 14, 2020
20201005-vff-changes-of-nav-weekly-report October 07, 2020
20201005-vff-nav-weekly-report October 07, 2020
20200928-vff-changes-of-nav-weekly-report September 30, 2020
20200928-vff-nav-weekly-report September 30, 2020
20200921-vff-changes-of-nav-weekly-report September 23, 2020
20200921-vff-nav-weekly-report September 23, 2020
20200914-vff-changes-of-nav-weekly-report September 16, 2020
20200914-vff-nav-weekly-report September 16, 2020
20200907-vff-changes-of-nav-weekly-report September 09, 2020
20200907-vff-nav-weekly-report September 09, 2020
20200831-vff-changes-of-nav-weekly-report September 03, 2020
20200831-vff-nav-weekly-report September 03, 2020
20200824-vff-changes-of-nav-weekly-report August 26, 2020
20200824-vff-nav-weekly-report August 26, 2020
20200817-vff-nav-weekly-report August 19, 2020
20200817-vff-changes-of-nav-weekly-report August 19, 2020
20200810-vff-changes-of-nav-weekly-report August 12, 2020
20200810-vff-nav-weekly-report August 12, 2020
20200803-vff-changes-of-nav-weekly-report August 05, 2020
20200803-vff-nav-weekly-report August 05, 2020
20200727-vff-changes-of-nav-weekly-report July 29, 2020
20200727-vff-nav-weekly-report July 29, 2020
20200720-vff-changes-of-nav-weekly-report July 22, 2020
20200720-vff-nav-weekly-report July 22, 2020
20200713-vff-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2020
20200713-vff-nav-weekly-report July 15, 2020
20200706-vff-changes-of-nav-weekly-report July 08, 2020
20200706-vff-nav-weekly-report July 08, 2020
20200629-vff-nav-weekly-report July 01, 2020
20200629-vff-changes-of-nav-weekly-report July 01, 2020
20200622-vff-nav-weekly-report June 24, 2020
20200622-vff-changes-of-nav-weekly-report June 24, 2020
20200615-vff-changes-of-nav-weekly-report June 17, 2020
20200615-vff-nav-weekly-report June 17, 2020
20200608-vff-nav-weekly-report June 10, 2020
20200608-vff-changes-of-nav-weekly-report June 10, 2020
20200601-vff-nav-weekly-report June 03, 2020
20200601-vff-changes-of-nav-weekly-report June 03, 2020
20200525-vff-nav-weekly-report May 27, 2020
20200525-vff-changes-of-nav-weekly-report May 27, 2020
20200518-vff-changes-of-nav-weekly-report May 20, 2020
20200518-vff-nav-weekly-report May 20, 2020
20200511-vff-changes-of-nav-weekly-report May 14, 2020
20200511-vff-nav-weekly-report May 14, 2020
20200504-vff-changes-of-nav-weekly-report May 07, 2020
20200504-vff-nav-weekly-report May 07, 2020
20200427-vff-nav-weekly-report May 04, 2020
20200427-vff-changes-of-nav-weekly-report May 04, 2020
20200420-vff-nav-weekly-report April 23, 2020
20200420-vff-changes-of-nav-weekly-report April 23, 2020
20200413-vff-nav-weekly-report April 17, 2020
20200413-vff-changes-of-nav-weekly-report April 17, 2020
20200406-vff-nav-weekly-report April 10, 2020
20200406-vff-changes-of-nav-weekly-report April 10, 2020
20200330-vff-changes-of-nav-weekly-report April 03, 2020
20200330-vff-nav-weekly-report April 03, 2020
20200323-vff-nav-weekly-report March 27, 2020
20200323-vff-changes-of-nav-weekly-report March 27, 2020
20200316-vff-nav-weekly-report March 19, 2020
20200316-vff-changes-of-nav-weekly-report March 19, 2020
20200309-vff-nav-weekly-report March 12, 2020
20200309-vff-changes-of-nav-weekly-report March 12, 2020
20200302-vff-nav-weekly-report March 05, 2020
20200302-vff-changes-of-nav-weekly-report March 05, 2020
20200224-vff-nav-weekly-report February 28, 2020
20200224-vff-changes-of-nav-weekly-report February 28, 2020
20200217-vff-nav-weekly-report February 21, 2020
20200217-vff-changes-of-nav-weekly-report February 21, 2020
20200210-vff-nav-weekly-report February 14, 2020
20200210-vff-changes-of-nav-weekly-report February 14, 2020
20200203-vff-nav-weekly-report February 07, 2020
20200203-vff-changes-of-nav-weekly-report February 07, 2020
20200127-vff-nav-weekly-report February 04, 2020
20200127-vff-changes-of-nav-weekly-report February 04, 2020
20200120-vff-nav-weekly-report February 03, 2020
20200120-vff-changes-of-nav-weekly-report February 03, 2020
20200113-vff-nav-weekly-report January 16, 2020
20200113-vff-changes-of-nav-weekly-report January 16, 2020
20200106-vff-nav-weekly-report January 10, 2020
20200106-vff-changes-of-nav-weekly-report January 10, 2020
20191230-vff-changes-of-nav-weekly-report January 03, 2020
20191230-vff-nav-weekly-report January 03, 2020
20191223-vff-changes-of-nav-weekly-report December 26, 2019
20191223-vff-nav-weekly-report December 26, 2019
20191216-vff-changes-of-nav-weekly-report December 20, 2019
20191216-vff-nav-weekly-report December 20, 2019
20191209-vff-changes-of-nav-weekly-report December 12, 2019
20191209-vff-nav-weekly-report December 12, 2019
20191202-vff-changes-of-nav-weekly-report December 05, 2019
20191202-vff-nav-weekly-report December 05, 2019
20191125-vff-changes-of-nav-weekly-report November 28, 2019
20191125-vff-nav-weekly-report November 28, 2019
20191118-vff-nav-weekly-report November 22, 2019
20191118-vff-changes-of-nav-weekly-report November 22, 2019
20191111-vff-nav-weekly-report November 15, 2019
20191111-vff-changes-of-nav-weekly-report November 15, 2019
20191104-vff-nav-weekly-report November 08, 2019
20191104-vff-changes-of-nav-weekly-report November 08, 2019
20191028-vff-nav-weekly-report October 31, 2019
20191028-vff-changes-of-nav-weekly-report October 31, 2019
20191021-vff-nav-weekly-report October 25, 2019
20191021-vff-changes-of-nav-weekly-report October 25, 2019
20191007-vff-nav-weekly-report October 11, 2019
20191007-vff-changes-of-nav-weekly-report October 11, 2019
20190930-vff-nav-weekly-report October 04, 2019
20190930-vff-changes-of-nav-weekly-report October 04, 2019
20190923-vff-nav-weekly-report September 27, 2019
20190923-vff-changes-of-nav-weekly-report September 27, 2019
20190916-vff-nav-weekly-report September 20, 2019
20190916-vff-changes-of-nav-weekly-report September 20, 2019
20190909-vff-nav-weekly-report September 13, 2019
20190909-vff-changes-of-nav-weekly-report September 13, 2019
20190903-vff-nav-weekly-report September 06, 2019
20190903-vff-changes-of-nav-weekly-report September 06, 2019
20190826-vff-nav-weekly-report August 30, 2019
20190826-vff-changes-of-nav-weekly-report August 30, 2019
20190819-vff-nav-weekly-report August 22, 2019
20190819-vff-changes-of-nav-weekly-report August 22, 2019
20190812-vff-nav-weekly-report August 16, 2019
20190812-vff-changes-of-nav-weekly-report August 16, 2019
20190805-vff-nav-weekly-report August 09, 2019
20190805-vff-changes-of-nav-weekly-report August 09, 2019
20190729-vff-nav-weekly-report August 02, 2019
20190729-vff-changes-of-nav-weekly-report August 02, 2019
20190722-vff-nav-weekly-report July 26, 2019
20190722-vff-changes-of-nav-weekly-report July 26, 2019
20190715-vff-nav-weekly-report July 18, 2019
20190715-vff-changes-of-nav-weekly-report July 18, 2019
20190708-vff-nav-weekly-report July 15, 2019
20190708-vff-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2019
20190702-vff-nav-weekly-report July 05, 2019
20190702-vff-changes-of-nav-weekly-report July 05, 2019
20190624-vff-nav-weekly-report June 27, 2019
20190624-vff-changes-of-nav-weekly-report June 27, 2019
20190617-vff-nav-weekly-report June 21, 2019
20190617-vff-changes-of-nav-weekly-report June 21, 2019
20190610-vff-nav-weekly-report June 14, 2019
20190610-vff-changes-of-nav-weekly-report June 14, 2019
20190603-vff-nav-weekly-report June 06, 2019
20190603-vff-changes-of-nav-weekly-report June 06, 2019
20190527-vff-nav-weekly-report May 30, 2019
20190527-vff-changes-of-nav-weekly-report May 30, 2019
20190520-vff-nav-weekly-report May 23, 2019
20190520-vff-changes-of-nav-weekly-report May 23, 2019
20190513-vff-nav-weekly-report May 16, 2019
20190513-vff-changes-of-nav-weekly-report May 16, 2019
20190506-vff-nav-weekly-report May 09, 2019
20190506-vff-changes-of-nav-weekly-report May 09, 2019
20190429-vff-nav-weekly-report May 03, 2019
20190429-vff-changes-of-nav-weekly-report May 03, 2019
20190422-vff-nav-weekly-report April 25, 2019
20190422-vff-changes-of-nav-weekly-report April 25, 2019
20190415-vff-nav-weekly-report April 18, 2019
20190415-vff-changes-of-nav-weekly-report April 18, 2019
20190408-vff-nav-weekly-report April 11, 2019
20190408-vff-changes-of-nav-weekly-report April 11, 2019
20190401-vff-nav-weekly-report April 04, 2019
20190401-vff-changes-of-nav-weekly-report April 04, 2019
20190325-vff-nav-weekly-report March 28, 2019
20190325-vff-changes-of-nav-weekly-report March 28, 2019
20190318-vff-nav-weekly-report March 22, 2019
20190318-vff-changes-of-nav-weekly-report March 22, 2019
20190311-vff-nav-weekly-report March 14, 2019
20190311-vff-changes-of-nav-weekly-report March 14, 2019
20190304-vff-nav-weekly-report March 07, 2019
20190304-vff-changes-of-nav-weekly-report March 07, 2019
20190225-vff-nav-weekly-report March 01, 2019
20190225-vff-changes-of-nav-weekly-report March 01, 2019
20190218-vff-nav-weekly-report February 21, 2019
20190218-vff-changes-of-nav-weekly-report February 21, 2019
20190211-vff-nav-weekly-report February 14, 2019
20190211-vff-changes-of-nav-weekly-report February 14, 2019
20190204-vff-nav-weekly-report February 13, 2019
20190204-vff-changes-of-nav-weekly-report February 13, 2019
20190128-vff-nav-weekly-report January 31, 2019
20190128-vff-changes-of-nav-weekly-report January 31, 2019
20190121-vff-nav-weekly-report January 25, 2019
20190121-vff-changes-of-nav-weekly-report January 25, 2019
20190116-vff-nav-weekly-report January 18, 2019
20190114-vff-changes-of-nav-weekly-report January 18, 2019
20181231 – VFF-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181231 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181224 – VFF-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181224 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181210 – VFF-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181210 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181008 – VFF-NAV-weekly-report October 12, 2018
20181008 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report October 12, 2018
20180723 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report July 31, 2018
20180709 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report July 13, 2018
20180702 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report July 06, 2018
20180618 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report June 22, 2018
20180611 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report June 15, 2018
20180604 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report June 07, 2018
20180521 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report May 25, 2018
20180514 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report May 18, 2018
20180507 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report May 11, 2018
20180430 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report May 04, 2018
20180430 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report May 04, 2018
20180423 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report April 27, 2018
20180416 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report April 20, 2018
20180326 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report March 30, 2018
20180319 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report March 23, 2018
VINACAPITAL-VFF monthly-factsheet- August 2022 (VN) September 14, 2022
VINACAPITAL-VFF monthly-factsheet- August 2022 (EN) September 14, 2022
VINACAPITAL-VFF monthly factsheet – July 2022 (VN) August 15, 2022
VINACAPITAL-VFF monthly factsheet – July 2022 (EN) August 12, 2022
VFF monthly factsheet – June 2022 (VN) July 13, 2022
VFF monthly factsheet – June 2022 (EN) July 13, 2022
VFF monthly factsheet – May 2022 (VN) June 14, 2022
VFF monthly factsheet – May 2022 (EN) June 14, 2022
VFF monthly factsheet- April 2022 (VN) May 13, 2022
VFF monthly factsheet- April 2022 (EN) May 13, 2022
VFF monthly factsheet – March 2022 (VN) April 15, 2022
VFF monthly factsheet – March 2022 (ENG) April 15, 2022
VFF monthly factsheet – February 2022 (VN) March 15, 2022
VFF monthly factsheet – February 2022 (ENG) March 15, 2022
VFF monthly factsheet – January 2022 (VN) February 15, 2022
VFF monthly factsheet – January 2022 (ENG) February 15, 2022
VFF monthly factsheet – December 2021 (VN) January 13, 2022
VFF monthly factsheet – December 2021 (ENG) January 13, 2022
VFF monthly factsheet – November 2021 (VN) December 14, 2021
VFF monthly factsheet – November 2021 (ENG) December 14, 2021
VFF monthly factsheet – October 2021 (VN) November 12, 2021
VFF monthly factsheet – October 2021 (ENG) November 12, 2021
VFF monthly factsheet – September 2021 (VN) October 11, 2021
VFF monthly factsheet – September 2021 (ENG) October 11, 2021
VFF monthly factsheet – August 2021 (VN) September 10, 2021
VFF monthly factsheet – August 2021 (ENG) September 10, 2021
VFF monthly factsheet – July 2021 (VN) August 24, 2021
VFF monthly factsheet – July 2021 (ENG) August 24, 2021
VFF monthly factsheet – June 2021 (VN) July 12, 2021
VFF monthly factsheet – June 2021 (ENG) July 12, 2021
VFF monthly factsheet – May 2021 (VN) June 11, 2021
VFF monthly factsheet – May 2021 (ENG) June 11, 2021
VFF monthly factsheet – April 2021 (VN) May 11, 2021
VFF monthly factsheet – April 2021 (ENG) May 10, 2021
VFF monthly factsheet – March 2021 (VN) April 09, 2021
VFF monthly factsheet – March 2021 (ENG) April 09, 2021
VFF monthly factsheet – February 2021 (ENG) March 11, 2021
VFF monthly factsheet – February 2021 (VN) March 11, 2021
VFF monthly factsheet – January 2021 (ENG) February 09, 2021
VFF monthly factsheet – January 2021 (VN) February 09, 2021
VFF monthly factsheet – December 2020 (ENG) January 12, 2021
VFF monthly factsheet – December 2020 (VN) January 12, 2021
VFF monthly factsheet – November 2020 (VN) December 10, 2020
VFF monthly factsheet – November 2020 (ENG) December 10, 2020
VFF monthly factsheet – October 2020 (ENG) November 10, 2020
VFF monthly factsheet – October 2020 (VN) November 10, 2020
VFF monthly factsheet – September 2020 (VN) October 12, 2020
VFF monthly factsheet – September 2020 (ENG) October 12, 2020
VFF monthly factsheet – August 2020 (ENG) September 10, 2020
VFF monthly factsheet – August 2020 (VN) September 10, 2020
VFF monthly factsheet – July 2020 (VN) August 11, 2020
VFF monthly factsheet – July 2020 (ENG) August 11, 2020
VFF monthly factsheet – June 2020 (VN) July 15, 2020
VFF monthly factsheet – June 2020 (ENG) July 15, 2020
VFF monthly factsheet – May 2020 (ENG) June 16, 2020
VFF monthly factsheet – May 2020 (VN) June 16, 2020
VFF monthly factsheet – April 2020 (ENG) May 11, 2020
VFF monthly factsheet – April 2020 (VN) May 11, 2020
VFF monthly factsheet – March 2020 (ENG) April 13, 2020
VFF monthly factsheet – March 2020 (VN) April 13, 2020
VFF monthly factsheet – February 2020 (VN) March 16, 2020
VFF monthly factsheet – January 2020 (VN) February 12, 2020
VFF monthly factsheet – December 2019 (VN) January 13, 2020
VFF monthly factsheet – November 2019 (VN) December 13, 2019
VFF monthly factsheet – October 2019 (VN) November 13, 2019
VFF monthly factsheet – October 2019 (ENG) November 13, 2019
VFF monthly factsheet – September 2019 (VN) October 15, 2019
VFF monthly factsheet – September 2019 (ENG) October 15, 2019
VFF monthly factsheet – August 2019 (VN) September 17, 2019
VFF monthly factsheet – August 2019 (ENG) September 17, 2019
VFF monthly factsheet – July 2019 (VN) August 15, 2019
VFF monthly factsheet – July 2019 (ENG) August 15, 2019
VFF monthly factsheet – June 2019 (VN) July 16, 2019
VFF monthly factsheet – June 2019 (ENG) July 16, 2019
VFF monthly factsheet – May 2019 (ENG) June 16, 2019
VFF monthly factsheet – May 2019 (VN) June 16, 2019
VFF monthly factsheet – April 2019 (VN) May 14, 2019
VFF monthly factsheet – April 2019 (ENG) May 14, 2019
VFF monthly factsheet – March 2019 (ENG) April 12, 2019
VFF monthly factsheet – March 2019 (VN) April 12, 2019
VFF monthly factsheet – February 2019 (VN) March 13, 2019
VFF monthly factsheet – February 2019 (ENG) March 13, 2019
VFF monthly factsheet – January 2019 (ENG) February 15, 2019
VFF monthly factsheet – January 2019 (VN) February 15, 2019
VFF monthly factsheet – December 2018 (ENG) January 17, 2019
VFF monthly factsheet – December 2018 (VN) January 17, 2019
VFF monthly factsheet – November 2018 (ENG) December 17, 2018
VFF monthly factsheet – November 2018 (VN) December 17, 2018
VFF monthly factsheet – October2018 (ENG) December 04, 2018
VFF monthly factsheet – October 2018 (VN) December 04, 2018
VFF monthly factsheet – September 2018 (VN) December 04, 2018
VFF monthly factsheet – August 2018 (ENG) September 24, 2018
VFF monthly factsheet – August 2018 (VN) September 24, 2018
VFF monthly factsheet – September 2018 (ENG) September 18, 2018
VFF monthly factsheet – July 2018 (VN) August 24, 2018
VFF monthly factsheet – July 2018 (ENG) August 24, 2018
VFF monthly factsheet – June 2018 (VN) July 18, 2018
VFF monthly factsheet – June 2018 (ENG) July 18, 2018
VFF monthly factsheet – April2018 (VN) July 03, 2018
VFF monthly factsheet – April 2018 (ENG) July 03, 2018
VFF monthly factsheet – May 2018 (ENG) July 03, 2018
VFF monthly factsheet – May 2018 (VN) June 20, 2018
VFF monthly factsheet – March 2018 (VN) April 16, 2018
VFF monthly factsheet – March 2018 (EN) April 16, 2018
VFF monthly factsheet – February 2018 (ENG) April 16, 2018
VFF monthly factsheet – February 2018 (VN) April 16, 2018
VFF monthly factsheet – January 2018 (ENG) February 23, 2018
VFF monthly factsheet – January 2018 (VN) February 23, 2018
VFF monthly factsheet – December 2017 (ENG) February 07, 2018
VFF monthly factsheet – December 2017 (VN) February 07, 2018
VFF monthly factsheet – November2017 (VN) January 02, 2018
VFF monthly factsheet – November 2017 (ENG) January 02, 2018
VFF monthly factsheet – October 2017 (VN) November 17, 2017
VFF monthly factsheet – October 2017 (ENG) November 17, 2017
VFF monthly factsheet – September 2017 (VN) October 23, 2017
VFF monthly factsheet – September 2017 (ENG) October 23, 2017
VFF monthly factsheet – August 2017 (VN) September 21, 2017
VFF monthly factsheet – July 2017 (ENG) September 18, 2017
VFF monthly factsheet – June 2017 (VN) September 18, 2017
VFF monthly factsheet – June 2017 (ENG) September 18, 2017
VFF monthly factsheet – May 2017 (ENG) September 18, 2017
VFF monthly factsheet – April 2017 (VN) September 18, 2017
VFF monthly factsheet – April 2017 (ENG) September 18, 2017
VFF monthly factsheet – August 2017 (ENG) August 21, 2017
VFF monthly factsheet – May 2017 (VN) June 30, 2017
VFF monthly factsheet – March 2017 (VN) April 27, 2017
VFF monthly factsheet – March 2017 (ENG) April 27, 2017
VFF monthly factsheet – February 2017 (VN) April 27, 2017
VFF monthly factsheet – February 2017 (ENG) April 27, 2017
VFF monthly factsheet – January 2017 (VN) February 15, 2017
VFF monthly factsheet – January 2017 (ENg) February 15, 2017
VFF monthly factsheet – December 2016 (VN) January 18, 2017
VFF monthly factsheet – December 2016 (ENG) January 18, 2017
VFF Monthly factsheet – November 2016 (VN) January 04, 2017
VFF monthly factsheet – November 2016 (ENG) January 04, 2017
VFF monthly factsheet – October 2016 (VN) November 29, 2016
VFF monthly factsheet – October 2016 (ENG) November 29, 2016
VFF monthly factsheet – September 2016 (VN) October 13, 2016
VFF monthly factsheet – September 2016 (ENG) October 13, 2016
VFF monthly factsheet – August 2016 (ENG) September 29, 2016
VFF monthly factsheet – August 2016 (VN) September 16, 2016
VFF monthly factsheet – May 2016 June 22, 2016
VFF monthly factsheet – April 2016 (VN) June 10, 2016
VFF monthly factsheet – February 2016 March 21, 2016
VFF monthly factsheet – January 2016 February 25, 2016
VFF monthly factsheet – November 2015 December 15, 2015
VFF monthly factsheet – October 2015 November 16, 2015
VFF monthly factsheet – August 2015 September 14, 2015
VFF monthly factsheet – July 2015 August 14, 2015
VFF monthly factsheet – May 2015 (VN) June 29, 2015
VFF monthly factsheet – April 2015 (VN) May 29, 2015
VFF monthly factsheet – February 2015 March 25, 2015
VFF monthly factsheet – January 2015 February 13, 2015
VFF monthly factsheet – April 2021 (VN) December 04, 2022
VFF monthly factsheet – April 2021 (VN) December 04, 2022
VINACAPITAL-VFF_Tóm tắt sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch – PL XXVIII – 18/07/2022 July 18, 2022
VINACAPITAL-VFF _Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung 18/07/2022 July 18, 2022
VINACAPITAL-VFF – CBTT Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng v/v Đổi Tên Quỹ July 01, 2022
VFF – Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 6 năm 2022 June 24, 2022
VFF – Tóm tắt sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch năm 2022 June 16, 2022
VFF – Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung năm 2022 June 16, 2022
VFF – Điều Lệ Quỹ 05/2022 May 11, 2022
VFF – Tóm tắt sửa đổi bổ sung Điều Lệ – Phụ Lục XXVIII – Tháng 5 năm 2022 May 11, 2022
VFF – Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung – tháng 9 năm 2021 September 01, 2021
VFF – Tóm tắt Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung – tháng 9 năm 2021 September 01, 2021
VFF – Tóm tắt sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch – tháng 5 năm 2021 May 24, 2021
VFF – Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung – tháng 5 năm 2021 May 24, 2021
VFF – Điều Lệ Quỹ – tháng 5 năm 2021 May 14, 2021
VFF – Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Quỹ May 14, 2021
VFF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung July 03, 2020
VFF – Thông báo về việc cập nhật thông tin Bản cáo bạch July 03, 2020
VFF – Điều Lệ Quỹ sửa đổi bổ sung July 03, 2020
VFF – Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Quỹ July 03, 2020
VFF – Thông báo về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ – PL29 May 11, 2020
VFF – Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ sung May 11, 2020
VFF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ April 01, 2020
VFF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung April 01, 2020
VFF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung December 10, 2019
VFF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ December 10, 2019
VFF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ November 19, 2019
VFF – Bản cáo bạch tóm tắt sửa đổi bổ sung September 25, 2019
VFF – Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ September 23, 2019
VFF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung September 23, 2019
VFF – Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ sung September 04, 2019
VFF -Tóm tắt thay đổi Điều lệ ngày 24/5/2019 May 27, 2019
VFF – Tóm tắt thay đổi Bản cáo bạch ngày 24/5/2019 May 27, 2019
VFF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi March 19, 2019
VFF – Tóm tắt sửa đổi Bản cáo bạch – 19/03/2019 March 19, 2019
VFF – Bản cáo bạch sửa đổi – 14/2/2019 February 14, 2019
VFF – Tóm tắt sửa đổi Bản cáo bạch – 14/02/2019 February 14, 2019
VFF- Bản cáo bạch quỹ_26/11/2018 November 27, 2018
VFF – Tóm tắt thay đổi Bản cáo bạch_20180730 August 02, 2018
VFF – Bản cáo bạch thay đổi 20180731 August 01, 2018
VFF – Điều Lệ Quỹ sửa đổi lần 6 ngày 31/05/2018 June 06, 2018
VFF – Điều lệ Quỹ sửa đổi November 20, 2017
VFF – Điều lệ Quỹ sửa đổi November 20, 2017
VFF – Bản Cáo Bạch sửa đổi_31/08/2017 November 10, 2017
VFF – Bản Cáo Bạch sửa đổi November 10, 2017
VFF – Tóm tắt thay đổi Bản cáo bạch Quỹ September 01, 2017
VFF – Điều lệ Quỹ sửa đổi lần thứ 4 April 22, 2016
VFF – Sửa đổi sổ tay định giá của Quỹ_4/2/2016 February 05, 2016
VFF – Bản cáo bạch sửa đổi ngày 5/2/2016 February 05, 2016
VFF – Bản cáo bạch cập nhật January 06, 2016
VFF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi ngày 26/3/2014 September 26, 2014
VFF – Điều lệ Quỹ sửa đổi ngày 26/3/2014 September 26, 2014