Quỹ đầu tư Trái Phiếu Bảo Thịnh (VFF)2019-08-14T09:37:49+00:00

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh (VFF)

VFF là quỹ đầu tư trái phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để mang lại lợi nhuận ổn ​​định. Quỹ đầu tư tối thiểu 80% tổng tài sản vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, giấy tờ có giá phát hành bởi các tổ chức tín dụng hàng đầu, và công cụ tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn. Quỹ cũng có thể đầu tư tối đa 15% vào cổ phiếu để nắm bắt cơ hội tăng giá trị, tùy điều kiện thị trường. Chỉ số tham chiếu của quỹ là trung bình của lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng của 4 ngân hàng cổ phần thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank).

VFF là quỹ trái phiếu với độ rủi ro thấp và vừa, phù hợp với nhà đầu tư có chiến lược đầu tư trung-dài hạn, và có thể chịu một tỷ lệ rủi ro nhất định. Tuy nhiện, giá trị quỹ cũng có thể biến động theo mặt bằng lãi suất, thị trường chứng khoán, và tình hình kinh tế nói chung.

Thông tin quỹ VFF

Hình thức quỹ Quỹ mở trái phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập 01/04/2013
Số tiền đầu tư tối thiểu 2.000.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ Thứ Ba hàng tuần
Phí quản lý 1,2% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ)
Phí: 1,5%
0 1 năm 2 năm >2 năm
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi) Lệnh Chuyển Đổi đầu tiên mỗi năm
(từ 1/1 đến 31/12 hàng năm): 0,0%
Các Lệnh Chuyển Đổi sau trong năm: 0,50%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered
(Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả
hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Từ đầu năm 2019
6,3%
2018
6,78%
2017
9,9%
2016
9,0%
2015
6,7%

Giá trị NAV/CCQ (VNĐ)

Tại ngày 08/10/2019
16.536
Cao nhất 52 tuần
16.536
Thấp nhất 52 tuần
15.278

Thông tin quỹ VFF

Hình thức quỹ
Quỹ mở trái phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập
01/04/2013
Số tiền đầu tư tối thiểu
2.000.000 VND / lần
Tần suất giao dịch CCQ
Thứ Ba hàng tuần
Phí quản lý
1,2% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua)
0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ)
Phí: 1,5%
0 1 năm 2 năm >2 năm
Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi)
Lệnh Chuyển Đổi đầu tiên mỗi năm
(từ 1/1 đến 31/12 hàng năm): 0,0%
Các Lệnh Chuyển Đổi sau trong năm: 0,50%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered
(Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả
hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Từ đầu năm 2019
6,3%
2018
6,78%
2017
9,9%
2016
9,0%
2015
6,7%

Giá trị NAV/CCQ (VNĐ)

Tại ngày 08/10/2019
16.536
Cao nhất trong 52 tuần
16.536
Thấp nhất trong 52 tuần
15.278
VFF monthly factsheet – August 2019 (VN) September 17, 2019
VFF monthly factsheet – August 2019 (ENG) September 17, 2019
VFF monthly factsheet – July 2019 (VN) August 15, 2019
VFF monthly factsheet – July 2019 (ENG) August 15, 2019
VFF monthly factsheet – June 2019 (VN) July 16, 2019
VFF monthly factsheet – June 2019 (ENG) July 16, 2019
VFF monthly factsheet – May 2019 (ENG) June 16, 2019
VFF monthly factsheet – May 2019 (VN) June 16, 2019
VFF monthly factsheet – April 2019 (VN) May 14, 2019
VFF monthly factsheet – April 2019 (ENG) May 14, 2019
VFF monthly factsheet – March 2019 (ENG) April 12, 2019
VFF monthly factsheet – March 2019 (VN) April 12, 2019
VFF monthly factsheet – February 2019 (VN) March 13, 2019
VFF monthly factsheet – February 2019 (ENG) March 13, 2019
VFF monthly factsheet – January 2019 (ENG) February 15, 2019
VFF monthly factsheet – January 2019 (VN) February 15, 2019
VFF monthly factsheet – December 2018 (ENG) January 17, 2019
VFF monthly factsheet – December 2018 (VN) January 17, 2019
VFF monthly factsheet – November 2018 (ENG) December 17, 2018
VFF monthly factsheet – November 2018 (VN) December 17, 2018
VFF monthly factsheet – October2018 (ENG) December 04, 2018
VFF monthly factsheet – October 2018 (VN) December 04, 2018
VFF monthly factsheet – September 2018 (VN) December 04, 2018
VFF monthly factsheet – August 2018 (ENG) September 24, 2018
VFF monthly factsheet – August 2018 (VN) September 24, 2018
VFF monthly factsheet – September 2018 (ENG) September 18, 2018
VFF monthly factsheet – July 2018 (VN) August 24, 2018
VFF monthly factsheet – July 2018 (ENG) August 24, 2018
VFF monthly factsheet – June 2018 (VN) July 18, 2018
VFF monthly factsheet – June 2018 (ENG) July 18, 2018
VFF monthly factsheet – April2018 (VN) July 03, 2018
VFF monthly factsheet – April 2018 (ENG) July 03, 2018
VFF monthly factsheet – May 2018 (ENG) July 03, 2018
VFF monthly factsheet – May 2018 (VN) June 20, 2018
VFF monthly factsheet – March 2018 (VN) April 16, 2018
VFF monthly factsheet – March 2018 (EN) April 16, 2018
VFF monthly factsheet – February 2018 (ENG) April 16, 2018
VFF monthly factsheet – February 2018 (VN) April 16, 2018
VFF monthly factsheet – January 2018 (ENG) February 23, 2018
VFF monthly factsheet – January 2018 (VN) February 23, 2018
VFF monthly factsheet – December 2017 (ENG) February 07, 2018
VFF monthly factsheet – December 2017 (VN) February 07, 2018
VFF monthly factsheet – November2017 (VN) January 02, 2018
VFF monthly factsheet – November 2017 (ENG) January 02, 2018
VFF monthly factsheet – October 2017 (VN) November 17, 2017
VFF monthly factsheet – October 2017 (ENG) November 17, 2017
VFF monthly factsheet – September 2017 (VN) October 23, 2017
VFF monthly factsheet – September 2017 (ENG) October 23, 2017
VFF monthly factsheet – August 2017 (VN) September 21, 2017
VFF monthly factsheet – July 2017 (ENG) September 18, 2017
VFF monthly factsheet – June 2017 (VN) September 18, 2017
VFF monthly factsheet – June 2017 (ENG) September 18, 2017
VFF monthly factsheet – May 2017 (ENG) September 18, 2017
VFF monthly factsheet – April 2017 (VN) September 18, 2017
VFF monthly factsheet – April 2017 (ENG) September 18, 2017
VFF monthly factsheet – August 2017 (ENG) August 21, 2017
VFF monthly factsheet – May 2017 (VN) June 30, 2017
VFF monthly factsheet – March 2017 (VN) April 27, 2017
VFF monthly factsheet – March 2017 (ENG) April 27, 2017
VFF monthly factsheet – February 2017 (VN) April 27, 2017
VFF monthly factsheet – February 2017 (ENG) April 27, 2017
VFF monthly factsheet – January 2017 (VN) February 15, 2017
VFF monthly factsheet – January 2017 (ENg) February 15, 2017
VFF monthly factsheet – December 2016 (VN) January 18, 2017
VFF monthly factsheet – December 2016 (ENG) January 18, 2017
VFF Monthly factsheet – November 2016 (VN) January 04, 2017
VFF monthly factsheet – November 2016 (ENG) January 04, 2017
VFF monthly factsheet – October 2016 (VN) November 29, 2016
VFF monthly factsheet – October 2016 (ENG) November 29, 2016
VFF monthly factsheet – September 2016 (VN) October 13, 2016
VFF monthly factsheet – September 2016 (ENG) October 13, 2016
VFF monthly factsheet – August 2016 (ENG) September 29, 2016
VFF monthly factsheet – August 2016 (VN) September 16, 2016
VFF monthly factsheet – May 2016 June 22, 2016
VFF monthly factsheet – April 2016 (VN) June 10, 2016
VFF monthly factsheet – February 2016 March 21, 2016
VFF monthly factsheet – January 2016 February 25, 2016
VFF monthly factsheet – November 2015 December 15, 2015
VFF monthly factsheet – October 2015 November 16, 2015
VFF monthly factsheet – August 2015 September 14, 2015
VFF monthly factsheet – July 2015 August 14, 2015
VFF monthly factsheet – May 2015 (VN) June 29, 2015
VFF monthly factsheet – April 2015 (VN) May 29, 2015
VFF monthly factsheet – February 2015 March 25, 2015
VFF monthly factsheet – January 2015 February 13, 2015
20191007-vff-nav-weekly-report October 11, 2019
20191007-vff-changes-of-nav-weekly-report October 11, 2019
20190930-vff-nav-weekly-report October 04, 2019
20190930-vff-changes-of-nav-weekly-report October 04, 2019
20190923-vff-nav-weekly-report September 27, 2019
20190923-vff-changes-of-nav-weekly-report September 27, 2019
20190916-vff-nav-weekly-report September 20, 2019
20190916-vff-changes-of-nav-weekly-report September 20, 2019
20190909-vff-nav-weekly-report September 13, 2019
20190909-vff-changes-of-nav-weekly-report September 13, 2019
20190903-vff-nav-weekly-report September 06, 2019
20190903-vff-changes-of-nav-weekly-report September 06, 2019
20190826-vff-nav-weekly-report August 30, 2019
20190826-vff-changes-of-nav-weekly-report August 30, 2019
20190819-vff-nav-weekly-report August 22, 2019
20190819-vff-changes-of-nav-weekly-report August 22, 2019
20190812-vff-nav-weekly-report August 16, 2019
20190812-vff-changes-of-nav-weekly-report August 16, 2019
20190805-vff-nav-weekly-report August 09, 2019
20190805-vff-changes-of-nav-weekly-report August 09, 2019
20190729-vff-nav-weekly-report August 02, 2019
20190729-vff-changes-of-nav-weekly-report August 02, 2019
20190722-vff-nav-weekly-report July 26, 2019
20190722-vff-changes-of-nav-weekly-report July 26, 2019
20190715-vff-nav-weekly-report July 18, 2019
20190715-vff-changes-of-nav-weekly-report July 18, 2019
20190708-vff-nav-weekly-report July 15, 2019
20190708-vff-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2019
20190702-vff-nav-weekly-report July 05, 2019
20190702-vff-changes-of-nav-weekly-report July 05, 2019
20190624-vff-nav-weekly-report June 27, 2019
20190624-vff-changes-of-nav-weekly-report June 27, 2019
20190617-vff-nav-weekly-report June 21, 2019
20190617-vff-changes-of-nav-weekly-report June 21, 2019
20190610-vff-nav-weekly-report June 14, 2019
20190610-vff-changes-of-nav-weekly-report June 14, 2019
20190603-vff-nav-weekly-report June 06, 2019
20190603-vff-changes-of-nav-weekly-report June 06, 2019
20190527-vff-nav-weekly-report May 30, 2019
20190527-vff-changes-of-nav-weekly-report May 30, 2019
20190520-vff-nav-weekly-report May 23, 2019
20190520-vff-changes-of-nav-weekly-report May 23, 2019
20190513-vff-nav-weekly-report May 16, 2019
20190513-vff-changes-of-nav-weekly-report May 16, 2019
20190506-vff-nav-weekly-report May 09, 2019
20190506-vff-changes-of-nav-weekly-report May 09, 2019
20190429-vff-nav-weekly-report May 03, 2019
20190429-vff-changes-of-nav-weekly-report May 03, 2019
20190422-vff-nav-weekly-report April 25, 2019
20190422-vff-changes-of-nav-weekly-report April 25, 2019
20190415-vff-nav-weekly-report April 18, 2019
20190415-vff-changes-of-nav-weekly-report April 18, 2019
20190408-vff-nav-weekly-report April 11, 2019
20190408-vff-changes-of-nav-weekly-report April 11, 2019
20190401-vff-nav-weekly-report April 04, 2019
20190401-vff-changes-of-nav-weekly-report April 04, 2019
20190325-vff-nav-weekly-report March 28, 2019
20190325-vff-changes-of-nav-weekly-report March 28, 2019
20190318-vff-nav-weekly-report March 22, 2019
20190318-vff-changes-of-nav-weekly-report March 22, 2019
20190311-vff-nav-weekly-report March 14, 2019
20190311-vff-changes-of-nav-weekly-report March 14, 2019
20190304-vff-nav-weekly-report March 07, 2019
20190304-vff-changes-of-nav-weekly-report March 07, 2019
20190225-vff-nav-weekly-report March 01, 2019
20190225-vff-changes-of-nav-weekly-report March 01, 2019
20190218-vff-nav-weekly-report February 21, 2019
20190218-vff-changes-of-nav-weekly-report February 21, 2019
20190211-vff-nav-weekly-report February 14, 2019
20190211-vff-changes-of-nav-weekly-report February 14, 2019
20190204-vff-nav-weekly-report February 13, 2019
20190204-vff-changes-of-nav-weekly-report February 13, 2019
20190128-vff-nav-weekly-report January 31, 2019
20190128-vff-changes-of-nav-weekly-report January 31, 2019
20190121-vff-nav-weekly-report January 25, 2019
20190121-vff-changes-of-nav-weekly-report January 25, 2019
20190116-vff-nav-weekly-report January 18, 2019
20190114-vff-changes-of-nav-weekly-report January 18, 2019
20181231 – VFF-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181231 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report January 03, 2019
20181224 – VFF-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181224 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report December 27, 2018
20181210 – VFF-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181210 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report December 14, 2018
20181008 – VFF-NAV-weekly-report October 12, 2018
20181008 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report October 12, 2018
20180723 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report July 31, 2018
20180709 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report July 13, 2018
20180702 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report July 06, 2018
20180618 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report June 22, 2018
20180611 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report June 15, 2018
20180604 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report June 07, 2018
20180521 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report May 25, 2018
20180514 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report May 18, 2018
20180507 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report May 11, 2018
20180430 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report May 04, 2018
20180430 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report May 04, 2018
20180423 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report April 27, 2018
20180416 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report April 20, 2018
20180326 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report March 30, 2018
20180319 – VFF-Changes-of-NAV-weekly-report March 23, 2018