Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (VINACAPITAL-VLBF)2022-10-20T07:08:49+00:00

Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (VINACAPITAL-VLBF)

VINACAPITAL-VLBF là quỹ mở trái phiếu được quản lý chuyên nghiệp bởi VinaCapital với mục tiêu bảo toàn vốn. Quỹ VINACAPITAL-VLBF đầu tư chủ yếu các tài sản có thu nhập cố định có thanh khoản và chất lượng tín dụng tốt nhằm đem lại lợi nhuận rất ổn định với tiện ích thanh khoản hàng ngày. Quỹ VINACAPITAL-VLBF có mức độ rủi ro thấp, phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm kênh đầu tư an toàn ngắn hạn hoặc trung hạn với mức lợi nhuận mục tiêu cao hơn lãi suất tiết kiệm ngắn hạn.

Lợi ích khi đầu tư quỹ VINACAPITAL-VLBF:

  • Giúp doanh nghiệp bảo toàn vốn cùng với thanh khoản hàng ngày.
  • Lợi nhuận mục tiêu cao hơn lãi suất tiết kiệm trung bình kỳ hạn 3 tháng dù NĐT có thể rút tiền hàng ngày.
  • Ưu việt hơn gửi tiết kiệm ngắn hạn vì NĐT vẫn được hưởng lợi nhuận từ 3,8% – 4,2% mỗi năm dù có thể rút tiền bất cứ lúc nào.
  • Giao dịch hàng ngày, không có phí mua và bán.
  • Không có mức đầutư tối thiểu.
  • Ứng dụng MiO trên website và điện thoại giúp chủ động quản lý danh mục đầu tư mọi lúc, mọi nơi.

Thông tin quỹ VINACAPITAL-VLBF

Hình thức quỹ Quỹ mở trái phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập 07/09/2021 (giấy Chứng nhận số 36/GCN-UBCK do UBCKNN cấp)
Số tiền đầu tư tối thiểu Không áp dụng
Tần suất giao dịch CCQ Hằng ngày (từ thứ 2 đến thứ 6)
Phí quản lý 0,9% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ) Trước ngày 14/11/2022: 0,0% Từ ngày 14/11/2022:
  • Thời gian nắm giữ từ Ngày 01 đến Ngày 45: 0,1%
  • Thời gian nắm giữ từ Ngày 46 trở đi: 0,0%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả

hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Thay đổi so với đầu năm
Ngày
%

Giá trị NAV (VNĐ)

NAV/CCQ tại ngày

NAV/CCQ Cao nhất
2022

NAV/CCQ Thấp nhất
2022

20221202-vlbf-nav-ngay-01.12.2022 December 02, 2022
20221201-vlbf-nav-tuan-tu-24.11.2022-n-30.11.2022 December 01, 2022
20221201-vlbf-nav-ngay-30.11.2022 December 01, 2022
20221130-vlbf-nav-ngay-29.11.2022 November 30, 2022
20221129-vlbf-nav-ngay-28.11.2022 November 29, 2022
20221128-vlbf-nav-ngay-27.11.2022 November 28, 2022
20221124-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 27, 2022
20221123-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 26, 2022
20221123-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 26, 2022
20221122-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 23, 2022
20221121-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 22, 2022
20221120-veof-changes-of-nav-daily-report November 21, 2022
20221117-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 21, 2022
20221116-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 17, 2022
20221116-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 17, 2022
20221115-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 16, 2022
20221114-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 15, 2022
20221113-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 14, 2022
20221110-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 11, 2022
20221109-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 10, 2022
20221109-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 10, 2022
20221108-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 09, 2022
20221107-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 08, 2022
20221103-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 04, 2022
20221102-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 03, 2022
20221101-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 02, 2022
20221031-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 02, 2022
20221030-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 31, 2022
20221027-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 28, 2022
20221026-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 27, 2022
20221026-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 27, 2022
20221025-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 27, 2022
20221024-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 25, 2022
20221020-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2022
20221019-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 21, 2022
20221019-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2022
20221018-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2022
20221017-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2022
20221016-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2022
20221013-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2022
20221012-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 21, 2022
20221012-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2022
20221011-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 12, 2022
20221010-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 11, 2022
20221009-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 10, 2022
20221006-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 07, 2022
20221005-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 06, 2022
20221005-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 06, 2022
20221004-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 05, 2022
20221003-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 04, 2022
20221002-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 03, 2022
20220929-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 30, 2022
20220928-vlbf-changes-of-nav-weekly-report September 29, 2022
20220928-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 29, 2022
20220927-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 28, 2022
20220926-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 27, 2022
20220925-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 26, 2022
20220922-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 23, 2022
20220921-vlbf-changes-of-nav-weekly-report September 22, 2022
20220921-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 22, 2022
20220920-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 21, 2022
20220919-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 20, 2022
20220918-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 19, 2022
20220915-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 16, 2022
20220914-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 15, 2022
20220914-vlbf-changes-of-nav-weekly-report September 15, 2022
20220913-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 14, 2022
20220912-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 13, 2022
20220911-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 12, 2022
20220908-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 12, 2022
20220907-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 08, 2022
20220906-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 07, 2022
20220905-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 06, 2022
20220904-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 05, 2022
20220831-vlbf-changes-of-nav-weekly-report September 05, 2022
20220830-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 31, 2022
20220828-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 29, 2022
20220825-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 26, 2022
20220824-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 25, 2022
20220824-vlbf-changes-of-nav-weekly-report August 25, 2022
20220823-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 24, 2022
20220822-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 23, 2022
20220821-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 22, 2022
20220818-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 19, 2022
20220817-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 19, 2022
20220817-vlbf-changes-of-nav-weekly-report August 19, 2022
20220816-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 17, 2022
20220815-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 16, 2022
20220814-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 15, 2022
20220811-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 12, 2022
20220810-vlbf-changes-of-nav-weekly-report August 11, 2022
20220809-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 10, 2022
20220808-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 09, 2022
20220807-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 08, 2022
20220804-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 05, 2022
20220803-vlbf-changes-of-nav-weekly-report August 04, 2022
20220803-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 04, 2022
20220802-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 03, 2022
20220801-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 02, 2022
20220731-vlbf-changes-of-nav-daily-report August 01, 2022
20220728-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 29, 2022
20220727-vlbf-changes-of-nav-weekly-report July 28, 2022
20220727-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 28, 2022
20220726-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 27, 2022
20220725-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 26, 2022
20220724-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 25, 2022
20220721-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 22, 2022
20220720-vlbf-changes-of-nav-weekly-report July 21, 2022
20220720-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 21, 2022
20220719-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 20, 2022
20220718-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 19, 2022
20220717-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 18, 2022
20220714-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 15, 2022
20220713-vlbf-changes-of-nav-weekly-report July 14, 2022
20220713-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 14, 2022
20220712-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 13, 2022
20220711-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 12, 2022
20220710-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 11, 2022
20220707-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 08, 2022
20220706-vlbf-changes-of-nav-weekly-report July 07, 2022
20220706-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 07, 2022
20220705-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 06, 2022
20220704-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 05, 2022
20220703-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 04, 2022
20220630-vlbf-changes-of-nav-daily-report July 01, 2022
20220629-vlbf-changes-of-nav-weekly-report June 30, 2022
20220629-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 30, 2022
20220628-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 29, 2022
20220627-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 28, 2022
20220626-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 27, 2022
20220623-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 24, 2022
20220622-vlbf-changes-of-nav-weekly-report June 23, 2022
20220622-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 23, 2022
20220621-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 22, 2022
20220620-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 21, 2022
20220619-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 20, 2022
20220616-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 17, 2022
20220615-vlbf-changes-of-nav-weekly-report June 16, 2022
20220615-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 16, 2022
20220614-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 15, 2022
20220612-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 13, 2022
20220609-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 10, 2022
20220608-vlbf-changes-of-nav-weekly-report June 09, 2022
20220607-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 08, 2022
20220606-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 07, 2022
20220605-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 06, 2022
20220602-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 06, 2022
20220601-vlbf-changes-of-nav-weekly-report June 03, 2022
20220601-vlbf-changes-of-nav-periodic-report June 03, 2022
20220531-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 02, 2022
20220530-vlbf-changes-of-nav-daily-report June 01, 2022
20220529-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 31, 2022
20220526-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 27, 2022
20220525-vlbf-changes-of-nav-weekly-report May 27, 2022
20220525-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 27, 2022
20220524-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 26, 2022
20220523-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 25, 2022
20220522-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 24, 2022
20220518-vlbf-changes-of-nav-weekly-report May 19, 2022
20220518-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 19, 2022
20220517-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 18, 2022
20220516-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 17, 2022
20220515-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 16, 2022
20220512-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 13, 2022
20220511-vlbf-changes-of-nav-weekly-report May 13, 2022
20220510-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 12, 2022
20220509-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 10, 2022
Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 04.2022 – VLBF May 10, 2022
20220508-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 09, 2022
20220505-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 06, 2022
20220504-vlbf-changes-of-nav-weekly-report May 05, 2022
20220504-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 05, 2022
20220503-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 05, 2022
20220428-vlbf-changes-of-nav-daily-report May 03, 2022
20220427-vlbf-changes-of-nav-weekly-report April 29, 2022
20220427-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 29, 2022
20220426-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 28, 2022
20220425-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 27, 2022
20220424-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 25, 2022
20220421-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 22, 2022
20220420-vlbf-changes-of-nav-weekly-report April 21, 2022
20220420-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 21, 2022
20220419-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 21, 2022
20220418-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 19, 2022
20220417-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 18, 2022
20220414-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 15, 2022
20220413-vlbf-changes-of-nav-weekly-report April 14, 2022
20220413-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 14, 2022
20220412-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 13, 2022
20220411-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 13, 2022
20220406-vlbf-changes-of-nav-weekly-report April 07, 2022
20220406-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 07, 2022
20220405-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 06, 2022
20220404-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 05, 2022
20220403-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 04, 2022
20220331-vlbf-changes-of-nav-daily-report April 01, 2022
20220330-vlbf-changes-of-nav-weekly-report March 31, 2022
20220330-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 31, 2022
20220328-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 29, 2022
20220327-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 28, 2022
20220324-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 25, 2022
20220323-vlbf-changes-of-nav-weekly-report March 24, 2022
20220323-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 24, 2022
20220322-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 23, 2022
20220321-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 22, 2022
20220320-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 21, 2022
20220317-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 18, 2022
20220316-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 17, 2022
20220316-vlbf-changes-of-nav-weekly-report March 17, 2022
20220315-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 16, 2022
20220314-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 15, 2022
20220313-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 14, 2022
20220310-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 11, 2022
20220309-vlbf-changes-of-nav-weekly-report March 10, 2022
20220309-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 10, 2022
20220308-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 09, 2022
20220307-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 08, 2022
20220306-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 07, 2022
20220303-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 04, 2022
20220302-vlbf-changes-of-nav-weekly-report March 03, 2022
20220302-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 03, 2022
20220301-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 02, 2022
20220228-vlbf-changes-of-nav-daily-report March 01, 2022
20220227-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 28, 2022
20220224-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 25, 2022
20220223-vlbf-changes-of-nav-weekly-report February 24, 2022
20220223-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 24, 2022
20220222-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 24, 2022
20220221-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 22, 2022
20220220-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 21, 2022
20220217-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 18, 2022
20220216-vlbf-changes-of-nav-weekly-report February 17, 2022
20220216-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 17, 2022
20220215-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 16, 2022
February 15, 2022
20220213-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 14, 2022
20220210-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 11, 2022
20220208-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 09, 2022
20220207-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 08, 2022
20220202-vlbf-changes-of-nav-weekly-report February 07, 2022
20220206-vlbf-changes-of-nav-daily-report February 07, 2022
20220127-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 28, 2022
20220126-vlbf-changes-of-nav-weekly-report January 27, 2022
20220126-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 27, 2022
20220125-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 26, 2022
20220124-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 25, 2022
20220124-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 25, 2022
20220123-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 24, 2022
20220120-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 21, 2022
20220119-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 20, 2022
20220119-vlbf-changes-of-nav-weekly-report January 20, 2022
20220118-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 19, 2022
20220117-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 18, 2022
20220116-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 17, 2022
20220112-vlbf-changes-of-nav-weekly-report January 13, 2022
20220112-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 13, 2022
20220111-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 12, 2022
20220110-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 11, 2022
20220109-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 10, 2022
20220106-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 07, 2022
20220105-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 06, 2022
20220105-vlbf-changes-of-nav-weekly-report January 06, 2022
20220104-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 05, 2022
20220103-vlbf-changes-of-nav-daily-report January 04, 2022
20211230-vlbf-changes-of-nav-weekly-report December 31, 2021
20211229-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 30, 2021
20211229-vlbf-changes-of-nav-weekly-report December 30, 2021
20211228-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 29, 2021
20211227-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 28, 2021
20211226-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 27, 2021
20211223-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 24, 2021
20211222-vlbf-changes-of-nav-weekly-report December 23, 2021
20211222-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 23, 2021
20211221-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 22, 2021
20211220-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 21, 2021
20211219-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 20, 2021
20211216-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 17, 2021
20211215-vlbf-changes-of-nav-weekly-report December 16, 2021
20211215-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 16, 2021
20211214-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 15, 2021
20211213-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 14, 2021
20211212-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 13, 2021
20211209-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 10, 2021
20211208-vlbf-changes-of-nav-weekly-report December 09, 2021
20211208-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 09, 2021
20211207-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 08, 2021
20211206-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 07, 2021
20211205-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 06, 2021
20211202-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 03, 2021
20211201-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 02, 2021
20211201-vlbf-changes-of-nav-weekly-report December 02, 2021
20211130-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 01, 2021
20211129-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 30, 2021
20211125-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 26, 2021
20211124-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 25, 2021
20211124-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 25, 2021
20211123-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 24, 2021
20211122-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 23, 2021
20211121-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 22, 2021
20211118-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 19, 2021
20211117-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 18, 2021
20211117-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 18, 2021
20211116-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 17, 2021
20211115-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 16, 2021
20211114-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 15, 2021
20211111-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 12, 2021
20211110-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 11, 2021
20211110-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 11, 2021
20211109-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 10, 2021
20211108-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 09, 2021
20211107-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 08, 2021
20211104-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 05, 2021
20211103-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 04, 2021
20211103-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 04, 2021
20211102-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 03, 2021
20211101-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 02, 2021
20211031-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 01, 2021
20211028-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 29, 2021
20211027-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 28, 2021
20211027-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 28, 2021
20211026-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 27, 2021
20211025-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 26, 2021
20211024-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 25, 2021
20211020-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2021
20211020-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 21, 2021
20211019-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 20, 2021
20211017-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 18, 2021
20211014-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 15, 2021
20211013-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 14, 2021
20211013-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 14, 2021
20211012-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 13, 2021
20211011-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 12, 2021
20211010-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 11, 2021
20211007-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 08, 2021
20211006-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 07, 2021
20211006-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 07, 2021
20211005-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 06, 2021
20211004-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 05, 2021
20211003-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 04, 2021
20210930-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 01, 2021
20210929-vlbf-changes-of-nav-weekly-report September 30, 2021
20210929-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 30, 2021
20210928-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 29, 2021
20210927-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 28, 2021
20210926-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 27, 2021
20210923-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 24, 2021
20210922-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 23, 2021
20210922-vlbf-changes-of-nav-weekly-report September 23, 2021
20210921-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 22, 2021
20210920-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 21, 2021
20210919-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 20, 2021
20210916-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 17, 2021
20210909-15-vlbf-changes-of-nav-weekly-report September 16, 2021
20210915-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 16, 2021
20210914-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 15, 2021
20210913-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 14, 2021
20210912-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 13, 2021
20210909-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 10, 2021
20210901-08-vlbf-changes-of-nav-weekly-report September 09, 2021
20210908-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 09, 2021
20210907-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 08, 2021