Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (VLBF)2021-12-01T10:20:09+00:00

Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (VLBF)

VLBF là quỹ mở trái phiếu được quản lý chuyên nghiệp bởi VinaCapital với mục tiêu bảo toàn vốn. Quỹ VLBF đầu tư chủ yếu các tài sản có thu nhập cố định có thanh khoản và chất lượng tín dụng tốt nhằm đem lại lợi nhuận rất ổn định với tiện ích thanh khoản hàng ngày. Quỹ VLBF có mức độ rủi ro thấp, phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm kênh đầu tư an toàn ngắn hạn hoặc trung hạn với mức lợi nhuận mục tiêu cao hơn lãi suất tiết kiệm ngắn hạn.

Lợi ích khi đầu tư quỹ VLBF:

  • Giúp doanh nghiệp bảo toàn vốn cùng với thanh khoản hàng ngày.
  • Lợi nhuận mục tiêu cao hơn lãi suất tiết kiệm trung bình kỳ hạn 3 tháng dù NĐT có thể rút tiền hàng ngày.
  • Ưu việt hơn gửi tiết kiệm ngắn hạn vì NĐT vẫn được hưởng lợi nhuận lên tới 4,4% mỗi năm dù có thể rút tiền bất cứ lúc nào.
  • Giao dịch hàng ngày, không có phí mua và bán.
  • Không có mức đầutư tối thiểu.
  • Ứng dụng MiO trên website và điện thoại giúp chủ động quản lý danh mục đầu tư mọi lúc, mọi nơi.

Thông tin quỹ VLBF

Hình thức quỹ Quỹ mở trái phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN
Thành lập 07/09/2021 (giấy Chứng nhận số 36/GCN-UBCK do UBCKNN cấp)
Số tiền đầu tư tối thiểu Không áp dụng
Tần suất giao dịch CCQ Hằng ngày (từ thứ 2 đến thứ 6)
Phí quản lý 0,9% / năm
Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0%
Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ) 0,0%
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kết quả

hoạt động quỹ

Giá trị NAV (VNĐ)

NAV/CCQ tại ngày

NAV/CCQ Cao nhất
2021

NAV/CCQ Thấp nhất
2021

Tại ngày
01-12-2021
Lợi nhuận từ đầu năm
(2021)
(%)
Lợi nhuận 1 năm (%) Lợi nhuận trung bình
3 năm (%)
Lợi nhuận trung bình
5 năm (%)
Lợi nhuận trung
bình từ ngày thành
lập (07-09-2021)
VLBF 1,1 - - - 5,0
20211201-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 02, 2021
20211201-vlbf-changes-of-nav-weekly-report December 02, 2021
20211130-vlbf-changes-of-nav-daily-report December 01, 2021
20211129-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 30, 2021
20211125-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 26, 2021
20211124-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 25, 2021
20211124-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 25, 2021
20211123-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 24, 2021
20211122-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 23, 2021
20211121-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 22, 2021
20211118-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 19, 2021
20211117-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 18, 2021
20211117-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 18, 2021
20211116-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 17, 2021
20211115-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 16, 2021
20211114-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 15, 2021
20211111-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 12, 2021
20211110-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 11, 2021
20211110-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 11, 2021
20211109-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 10, 2021
20211108-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 09, 2021
20211107-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 08, 2021
20211104-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 05, 2021
20211103-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 04, 2021
20211103-vlbf-changes-of-nav-weekly-report November 04, 2021
20211102-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 03, 2021
20211101-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 02, 2021
20211031-vlbf-changes-of-nav-daily-report November 01, 2021
20211028-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 29, 2021
20211027-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 28, 2021
20211027-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 28, 2021
20211026-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 27, 2021
20211025-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 26, 2021
20211024-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 25, 2021
20211020-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 21, 2021
20211020-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 21, 2021
20211019-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 20, 2021
20211017-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 18, 2021
20211014-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 15, 2021
20211013-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 14, 2021
20211013-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 14, 2021
20211012-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 13, 2021
20211011-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 12, 2021
20211010-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 11, 2021
20211007-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 08, 2021
20211006-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 07, 2021
20211006-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 07, 2021
20211005-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 06, 2021
20211004-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 05, 2021
20211003-vlbf-changes-of-nav-daily-report October 04, 2021
20210930-vlbf-changes-of-nav-weekly-report October 01, 2021
20210929-vlbf-changes-of-nav-weekly-report September 30, 2021
20210929-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 30, 2021
20210928-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 29, 2021
20210927-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 28, 2021
20210926-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 27, 2021
20210923-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 24, 2021
20210922-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 23, 2021
20210922-vlbf-changes-of-nav-weekly-report September 23, 2021
20210921-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 22, 2021
20210920-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 21, 2021
20210919-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 20, 2021
20210916-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 17, 2021
20210909-15-vlbf-changes-of-nav-weekly-report September 16, 2021
20210915-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 16, 2021
20210914-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 15, 2021
20210913-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 14, 2021
20210912-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 13, 2021
20210909-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 10, 2021
20210901-08-vlbf-changes-of-nav-weekly-report September 09, 2021
20210908-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 09, 2021
20210907-vlbf-changes-of-nav-daily-report September 08, 2021