Chương trình đầu tư định kỳ thông minh (VinaSIP)2022-09-08T03:10:21+00:00

Chương trình đầu tư định kỳ thông minh (VinaSIP)

Chương trình đầu tư định kỳ thông minh VinaSIP là phương thức thực hiện kế hoạch tài chính hiệu quả bằng cách đầu tư một khoản tiền cố định, thường xuyên hàng tháng vào một quỹ mở  VinaCapital.

Ước mơ sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta không ngừng hành động và VinaSIP là phương thức dễ thực hiện giúp nhà đầu tư luôn kiên định đầu tư để có thể chạm tới ước mơ.

VinaSIP phù hợp với NĐT có thu nhập ổn định và muốn tiết kiệm đầu tư định kỳ dài hạn mỗi tháng từ 100.000 đồng trở lên.

Lợi ích của VinaSIP:

  • Đạt mục tiêu: giúp NĐT thường xuyên tiết kiệm và đầu tư dài hạn để đạt được các mục tiêu trong tương lai như mua nhà, mua xe, chi phí học tập, nghỉ hưu,…
  • Giá mua CCQ bình quân thấp: đầu tư liên tục mà không cần chọn thời điểm đầu tư nên giá mua CCQ bình quân thấp hơn khi thị trường biến động.
  • Lãi kép: lợi nhuận tạo ra liên tục được tái đầu tư do đó nhà đầu tư được hưởng lợi nhuận kép trong dài hạn.
  • Linh hoạt: NĐT có thể bắt đầu hoặc dừng VinaSIP bất cứ lúc nào, có thể tăng hay giảm số tiền đầu tư vào VinaSIP hàng tháng và đầu tư mỗi quỹ mở VinaCapital với một VinaSIP khác nhau.
  • Thuận tiện: dễ thực hiện, chỉ cần đặt lệnh mua 1 lần đầu, đầu tư online với ứng dụng MIO trên website và điện thoại. NĐT lập lệnh chuyển tiền định kỳ tự động ở ngân hàng, hàng tháng ngân hàng sẽ trích tiền từ tài khoản của NĐT và chuyển đến tài khoản của VinaSIP.

Thông tin VinaSIP

Ký hiệu VinaSIP
Thành lập 1/6/2021
Quỹ tham gia VINACAPITAL-VFF, VINACAPITAL-VEOF, VINACAPITAL-VIBF, VINACAPITAL-VESAF
Mức đầu tư tối thiểu 100.000 VND/kỳ/tháng
Thời gian đầu tư tối thiểu 12 tháng (có thể không đầu tư liên tục tối đa 2 tháng)
Tần suất giao dịch Hằng tháng, NĐT chọn ngày giao dịch
Thời gian chuyển tiền
Trước kỳ giao dịch cuối cùng hàng tháng (thứ 3 hoặc thứ 5 tùy vào quỹ mở đã chọn)
Ngày khớp lệnh Ngày giao dịch CCQ gần nhất của quỹ tham gia, sau ngày quỹ nhận được tiền
Thời gian xác nhận giao dịch Ngày (T+3)
Thời gian thanh toán cho NĐT Ngày (T+5)
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Biểu phí VinaSIP với quỹ VINACAPITAL-VFF

Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0%
Phí bán (tính cho từng khoản đầu tư, theo FIFO)
• Dưới 1 năm 2%
• Từ 1 năm đến dưới 2 năm 0,5%
• Từ 2 năm trở lên 0%

Biểu phí VinaSIP với quỹ VINACAPITAL-VIBF, VINACAPITAL-VEOF, VINACAPITAL-VESAF

Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0%
Phí bán (tính cho từng khoản đầu tư, theo FIFO)
• Dưới 1 năm 2%
• Từ 1 năm đến dưới 2 năm 1,5%
• Từ 2 năm trở lên 0,5%

Hướng dẫn chuyển tiền đầu tư VinaSIP với quỹ VINACAPITAL-VFF, VINACAPITAL-VEOF, VINACAPITAL-VIBF, VINACAPITAL-VESAF

  Tên thụ hưởng: VINACAPITAL-VFF
  Số tài khoản: 90193748014
  Tên ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered
  Chi nhánh: Hồ Chí Minh
  Số tiền:  _________ VND
  Nội dung chuyển khoản: [Số tài khoản giao dịch]
  Ví dụ: 911Cxxxxxx
  Tên thụ hưởng: VINACAPITAL-VIBF
  Số tài khoản: 90341629114
  Tên ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered
  Chi nhánh: Hồ Chí Minh
  Số tiền:  _________ VND
  Nội dung chuyển khoản: [Số tài khoản giao dịch]
  Ví dụ: 911Cxxxxxx
  Tên thụ hưởng: VINACAPITAL-VEOF
  Số tài khoản: 90228298414
  Tên ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered
  Chi nhánh: Hồ Chí Minh
  Số tiền:  _________ VND
  Nội dung chuyển khoản: [Số tài khoản giao dịch]
  Ví dụ: 911Cxxxxxx
  Tên thụ hưởng: VINACAPITAL-VESAF
  Số tài khoản: 90264118614
  Tên ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered
  Chi nhánh: Hồ Chí Minh
  Số tiền:  _________ VND
  Nội dung chuyển khoản: [Số tài khoản giao dịch]
  Ví dụ: 911Cxxxxxx