WM2022-08-04T06:41:02+00:00

Giới thiệu

Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital

Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital (“VCFM”) là một trong những công ty đầu ngành trong lĩnh vực đầu tư tài chính ở Việt Nam. Được thành lập bởi Tập đoàn VinaCapital từ năm 2012 và hoạt động dưới tên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth cho đến trước tháng 07 năm 2017, VCFM được cấp giấy phép bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư. VCFM phục vụ nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài. Tầm nhìn và mục tiêu của VCFM là cung cấp các giải pháp đầu tư tối ưu nhất cho nhà đầu tư, cũng như các kiến thức về đầu tư, tài chính, và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

VCFM là một thành viên được sở hữu 100% bởi Tập đoàn VinaCapital, một trong những tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản lớn nhất tại Việt Nam, hiện đang quản lý trên 4,0 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam. VinaCapital có kinh nghiệm đầu tư 19 năm ở Việt Nam, và đã và đang quản lý nhiều quỹ, tài khoản ủy thác và dự án đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu tư nhân, trái phiếu, bất động sản, công nghệ thông tin. Cùng với VCFM, tập đoàn VinaCapital cam kết luôn phấn đấu để phát triển các giải pháp và dịch vụ mới để mang giá trị đến nhà đầu tư trong và ngoài nước.

19 năm

Kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam. Hơn 190 nhân viên đang làm việc tại các văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Singapore

150+

Ban Điều hành cấp cao có tổng cộng trên 150 năm kinh nghiệm trực tiếp đầu tư

300+

Mối quan hệ kinh doanh rộng khắp, bao gồm các công ty, các dự án mà VinaCapital tham gia đầu tư và quản lý

3,8+ tỷ $

Tổng tài sản đầu tư do Tập đoàn quản lý, theo đó VinaCapital trở thành công ty quản lý quỹ lớn nhất tại Việt Nam

LỢI THẾ CẠNH TRANH

Công ty quản lý quỹ nội địa tiên phong trên thị trường – là công ty đầu tiên đưa ra các sản phẩm quỹ và dịch vụ mới

CÁC GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ

 QUỸ MỞ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF)
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF)
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF)
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị của Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital bao gồm những chuyên gia với hơn 80 năm kinh nghiệm cộng gộp về quản lý quỹ đầu tư và luôn đặt lợi ích của nhà đầu tư lên hàng đầu.

Ông Andy Hồ
Chủ tịch HĐQT
Ông Brook Taylor
Tổng giám đốc và Thành Viên HĐQT
Nguyễn Hoài Thu
Thành viên HĐQT

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI